VERBAL KRIG MELLEM RØDE FANER:

Enhedslistens angreb på LO-toppen bliver mødt med en kold skulder

Af | @journallan

Fagbevægelsen har ladet sig parkere i trepartsforhandlinger og har solgt ud i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, lyder kritikken fra Enhedslisten på partiets årsmøde i weekenden. Omvendt beskylder flere faglige ledere Enhedslisten for at være gået over stregen ved at anbefale et ’nej’ til overenskomsten.

De er enige om, hvad den flotteste farve er. Men så hører enigheden også op mellem Enhedslisten og LO. Op til partiets landsmøde sender Pernille Skippers folk en regulær bandbulle mod LO-toppen, som omvendt skyder tilbage: 'Vi har brug for at samarbejde med nogen, der har indflydelse. Og der er det bare meget svært at få øje på Enhedslistens indflydelse i øjeblikket', lyder det blandt andet.

De er enige om, hvad den flotteste farve er. Men så hører enigheden også op mellem Enhedslisten og LO. Op til partiets landsmøde sender Pernille Skippers folk en regulær bandbulle mod LO-toppen, som omvendt skyder tilbage: 'Vi har brug for at samarbejde med nogen, der har indflydelse. Og der er det bare meget svært at få øje på Enhedslistens indflydelse i øjeblikket', lyder det blandt andet. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen, Scanpix

Da 426.000 privatansatte lønmodtagere i marts og april stemte om en ny overenskomst, var anbefalingen fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg klokkeklar: Stem nej!

Det får nu en række faglige ledere til at kritisere Enhedslisten for manglende respekt for den danske model og utidig indblanding i overenskomstforhandlingerne.

Men det får ikke ventrefløjspartiet til at holde igen. Tværtimod. Når Enhedslisten fredag sætter gang i partiets årsmøde, bliver det med udgangspunkt i en beretning fra Enhedslistens hovedbestyrelse, som stiller skarpt på utilfredsheden med fagbevægelsen generelt - og fagbevægelsens topfolk i særdeleshed.

I de kritiske passager om fagbevægelsen i hovedbestyrelsens beretning, står der blandt andet:

”Fagbevægelsens ledere har med få undtagelser ladet sig parkere i trepartsforhandlinger mod til gengæld at tie stille overfor fattiglovene, omfordelingen og uddannelsesbesparelserne.”

”Når fagbevægelsens topfolk blindt følger den socialdemokratiske udvikling i retning af et samarbejde med Dansk Folkeparti og regeringen, så får millionærerne og fremmedhaderne let spil.”

”OK2017 er et dårligt resultat for lønarbejderne, men vi må konstatere, at vi endnu ikke er stærke nok til organiseret at udfordre fagtoppens udsalg.”

Når der kommer en socialdemokratisk regering, skruer man ned for modstanden mod en politik, der er stik imod fagbevægelsens medlemmers interesse. Det dur simpelthen bare ikke. Finn Sørensen, arbejdsmarkedsordfører, Enhedslisten

Toppen i fagbevægelsen skal tage kampen op

Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer og er partiets øverste ledelse. Det er således hovedbestyrelsen, der mellem årsmøderne fastlægger Enhedslistens politiske kurs og giver mandat til folketingsgruppen.

Og kritikken er rettet mod den absolutte top i fagbevægelsen, forklarer Per Clausen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og ansvarlig for partiets forretningsudvalg. 

»Der er tale om en kritik, som først og fremmest er rettet mod LO-toppen og nogle af forbundenes topfolk, som ikke i tilstrækkelig grad yder kritik af de ulighedsskabende tiltag, som den nuværende og den tidligere regering har stået i spidsen for,« forklarer Per Clausen.

»Vi har masser af lokale aktiviteter og ofte et rigtig godt samarbejde med lokale fagforeninger og tillidsfolk. Men vi savner, at der også er nogle i toppen af fagbevægelsen, som er med til at tage kampen op,« uddyber han.

Ifølge Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Finn Sørensen, burde fagbevægelsen langt mere aktivt have bekæmpet Thorning-regeringernes mange reformer, som udhulede trygheden for lønmodtagerne ved arbejdsløshed og sygdom og den økonomiske spændetrøje over kommunerne.

Jeg blev provokeret over, at Enhedslisten gik så klart ud og blandede sig i en overenskomstforhandling. Det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler, og det skal de have respekt for. Helle Nielsen, formand for LO Fyn

»Vi har på mange måder et godt samarbejde med fagbevægelsen. Men når der kommer en socialdemokratisk regering, skruer man ned for modstanden mod en politik, der er stik imod fagbevægelsens medlemmers interesse. Det dur simpelthen bare ikke. Det må være sådan, at man har den samme kritik af den samme politik, uanset hvem der fører den. Men det skyldes nok, at hovedparten af lederne i fagbevægelsen er medlemmer af Socialdemokratiet og derfor ikke vil have at vi rokker med båden, når de sidder i regering,« siger Finn Sørensen.

Hold nallerne væk fra overenskomsten

Enhedslistens skarpe kritik af fagbevægelsen kommer i kølvandet på forårets overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked.

Selvom et flertal af lønmodtagerne endte med at stemme ’ja’ til Forligsmandens mæglingsskitse, fik ”nej”-kampagnen god vind i sejlene undervejs. Blandt andet med støtte fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg, der gik ud med en offentlig anbefaling om at stemme ’nej’.

Men det har vakt vrede i store dele af fagbevægelsen, hvor man kritiserer Enhedslisten for at underløbe den danske model, hvor arbejdsgivere og fagbevægelsen forhandler løn- og arbejdsvilkår uden politisk indblanding.

LO: Bak op om den danske model
LO: Bak op om den danske model

Formanden for LO, Lizette Risgaard, blev under sin 1. maj-tale i Fælledparken i København afbrudt af en gruppe utilfredse aktivister. Og nu bliver hun kritiseret hårdt af topfolk fra Enhedslisten. Selvom tager hun kritikken med ro: - LO vil derfor opfordre alle politiske partier, herunder Enhedslisten, til at fortsat at respektere den arbejdsdeling, vi har, og fortsat bakke op om den danske model, siger Lizette Risgaard. (Foto: Scanpix)

De første offentlige protester fra fagbevægelsen kom allerede for en måned siden, mens afstemningen om Forligsmandens mæglingsforslag stadig var i gang. Her skrev formand for LO Fyn Helle Nielsen et indlæg på Netavisen Pio under overskriften ”Politikerne skal holde nallerne fra overenskomsten”, hvor hun kritiserede Enhedslisten for at stå bag en uhørt nej-kampagne.

»Jeg blev provokeret over, at Enhedslisten gik så klart ud og blandede sig i en overenskomstforhandling. Det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler, og det skal de have respekt for. Samtidig synes jeg, at Enhedslisten burde holde sig for gode til at lave en så negativ kampagne, hvor de både misbruger vores OK-kampagne og samtidig går ud og mistolker forhandlingsresultatet,« forklarer Helle Nielsen til Ugebrevet A4.

Hvad nu, hvis ...

Hun står ikke alene med den kritik blandt faglige ledere. Også Jesper Holm, formand for 3F Storkøbenhavn, langer ud efter Enhedslisten.

»Det er stærkt forstyrrende, at et politisk parti på den her måde går ind og bliver en del af en overenskomstafstemning. Hvis man har respekt for den danske model, så har man også respekt for, at det er en opgave for arbejdsmarkedets parter og ingen andre,« siger han.

Samme holdning har René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden, som understreger, at han ikke har noget imod, at der bliver ført nej-kampagner.

»Men vi skal virkelig være jomfrunalske i forhold til at lade politiske partier blande sig. Hvad nu, hvis vi næste gang vil anbefale et ’nej’, og der så er et arbejdsmarkedsudvalg i Venstre, der udtaler, at folk skal stemme ’ja’? Hvad nu, hvis Joachim B. Olsen begynder at blande sig og siger, at han synes, at sosu’er højst skal have to procents lønstigning? Hvis det skete, ville der simpelthen komme et ramaskrig og vi ville kritisere det sønder og sammen. Og der skal jo være lige vilkår uanset hvilken form for politisk indblanding, der er tale om,« siger René Knudsen.

Alle partier bakker op

LO's formand, Lizette Risgaard, kommer i et skriftligt svar også med en klar opfordring til Enhedslisten om at respektere den danske model.

»I Danmark har vi en model, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler forholdene på arbejdspladserne. Det er en stærk model, som vi er helt overbevist om tjener lønmodtagerne og Danmark rigtigt godt. Den er i øvrigt berømt vidt og bredt som den danske arbejdsmarkedsmodel – og bakkes da også officielt op af alle danske politiske partier.«

Jeg kan ikke se noget problem i, at det faglige landsudvalg i et parti beskæftiger sig med overenskomsterne på den måde. Hvis det skal være forbudt, så ville det da være en kedelig indskrænkning af ytringsfriheden. Finn Sørensen, arbejdsmarkedsordfører, Enhedslisten

»LO vil derfor opfordre alle politiske partier, herunder Enhedslisten, til fortsat at respektere den arbejdsdeling, vi har, og fortsat bakke op om den danske model,« siger Lizette Risgaard.

EL: Fagbevægelsens medlemmer kan tænke selv

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, har ikke ønsket at lade sig interviewe om hverken hovedbestyrelsens kritik af fagbevægelsen eller anbefalingen om at stemme nej ved overenskomsten.

Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, afviser dog, at Enhedslisten har lavet politisk indblanding i overenskomstafstemningen. Han henviser til, at Enhedslistens Faglige Landsudvalg består af fagligt aktive partimedlemmer – og ikke af valgte politikere.

»Jeg kan ikke se noget problem i, at det faglige landsudvalg i et parti beskæftiger sig med overenskomsterne på den måde. Hvis det skal være forbudt, så ville det da være en kedelig indskrænkning af ytringsfriheden. Fagbevægelsens medlemmer kan jo tænke selv, og de kan jo bare skrotte de anbefalinger, som, de synes, er malplacerede,« siger Finn Sørensen.

Han tilføjer, at Enhedslistens Faglige Landsudvalg ved tidligere overenskomstforhandlinger er kommet med lignende anbefalinger, og at hverken han selv eller andre fra folketingsgruppen har ytret sig om deres holdning til overenskomsten.

Jeg synes, de er trådt over på den helt forkerte side af stregen. For mig gør det ingen forskel, om det er et fagligt udvalg, eller hvad de kalder sig. Afsenderen er Enhedslisten. Jesper Holm, formand for 3F Storkøbenhavn

Men har partiet Enhedslisten ikke taget stilling, når det faglige landsudvalg kommer med en anbefaling om at stemme nej?

»Nej, det har partiet ikke. Vi har den ordning, at partiets udvalg gerne må udtale sig i eget navn, og så er det dem selv, der hæfter for det. Folketingsgruppen, som jeg taler på vegne af, har ikke forholdt sig til overenskomstforligene.«

En dårlig undskyldning

At Enhedslisten holder sig på den rigtige side af stregen, hvis bare de valgte politikere holder deres mund, er Jesper Holm, formand for 3F Storkøbenhavn, langt fra enig i.

»Jeg synes, de er trådt over på den helt forkerte side af stregen. For mig gør det ingen forskel, om det er et fagligt udvalg, eller hvad de kalder sig. Afsenderen er Enhedslisten,« siger han.

René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden, kalder det for »en dårlig undskyldning« fra Enhedslistens side.

»Hvor mange kan se forskel på Enhedslistens Faglige Udvalg og Enhedslisten på Christiansborg, når de udtaler sig? Det tror jeg ikke, at folk kan se forskel på. Enhedslisten har fuldstændig ret til at kritisere fagbevægelsen, men under selve afstemningen skal de altså holde sig væk og lade arbejdsgiverne og lønmodtagerne tage kampen.«

Kolde skuldre

Fagtoppens kritik af Enhedslistens ageren under overenskomst-afstemningen preller dog af på både Finn Sørensen og Per Clausen. 

»Jeg tror mest, det handler om, at nogle i fagbevægelsens top forsøger at bortforklare, at man har fået nogle dårlige stemmetal. Så forsøger man at bortforklare det ved at sige, at det er Enhedslistens skyld. Men det kan vi altså ikke tage æren for,« siger Per Clausen.

Én kold skulder returneres af en anden. I fagbevægelsen slår man således fast, at man ikke får søvnløse nætter, selvom Enhedslistens hovedbestyrelse på weekendens årsmøde tager mindre pæne gloser i brug om fagtoppen.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke noget, der fylder det store, hvad Enhedslisten mener om os. Vi er en fagbevægelse, der vil skabe resultater for vores medlemmer, og derfor har vi brug for at samarbejde med nogen, der har indflydelse. Og der er det bare meget svært at få øje på Enhedslistens indflydelse i øjeblikket,« siger Jesper Holm, formand for 3F Storkøbenhavn.

Gammel kritik på nye flasker

Ifølge Bent Greve, professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, er der da heller ikke for alvor noget nyt under solen i den gensidige kritik mellem Enhedslisten og fagbevægelsen, som nu er brudt ud i lys lue.

»Det er en kendt og klassisk venstrefløjskritik og diskussion om, hvor kritisk fagbevægelsen skal være, og hvor meget man kan gå på kompromis. Historisk har den danske fagbevægelse forsøgt at indgå kompromiser, og den danske model er bygget op om, at arbejdstagere og arbejdsgivere skal forsøge at finde hinanden,« siger Bent Greve.

Han ser fagbevægelsens skarpe afstandtagen fra Enhedslistens ageren under overenskomstforhandlingerne som en mere principiel sag end en egentlig konflikt mellem fagbevægelsen og Enhedslisten.

»Der har historisk været enighed om, at man fra politisk side holder sig væk. Så jeg tror, at man fra fagbevægelsens side vil sikre sig, at man ikke kommer ud i en glidebane, hvor flere vil blande sig. Overenskomst-forhandlinger er komplicerede nok i forvejen.«

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.