SKATTEJAGT

Enhedslisten: Det offentlige skal ind i kampen mod skattely

Af | @IHoumark

Staten og kommuner skal kunne afvise leverandører, der har forbindelse til skattely, mener Enhedslisten. Og danskerne bakker op om tanken, viser en undersøgelse. Men det er lettere sagt end gjort at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning, pointerer forsker.

Det offentlige skal kunne sige nej til private leverandører, som har forbindelse til skattely som Caymanøerne, mener Enhedslisten. 

Det offentlige skal kunne sige nej til private leverandører, som har forbindelse til skattely som Caymanøerne, mener Enhedslisten.  Foto: Pascal Deloche/Scanpix

Når private virksomheder tjener penge på at pleje ældre, gøre rent på skoler eller løse konsulentopgaver, kan en del af deres overskud ende i et skattely. Dermed går Danmark glip af skattekroner, der kunne finansiere velfærd.

Det skal der sættes en stopper for, mener Enhedslisten. Partiet har derfor i morgen, fredag, et beslutningsforslag til behandling i Folketinget. Ifølge forslaget skal kommuner, regioner og staten kunne fravælge at samarbejde med virksomheder, der har forbindelser til skattely.

Den danske stat går glip af milliarder af kroner som følge af skattely-konstruktioner. Det er at gøre grin med de danske skatteborgere.
 Frank Aaen, skatteordfører, Enhedslisten

Det er simpelthen amoralsk, at skattekroner havner i skattely. Det mener Enhedslistens skatteordfører, Frank Aaen.

»Når virksomheder gerne vil tjene penge på at udføre noget på det offentliges regning, må virksomhederne selvfølgelig også betale skat i Danmark af deres eventuelle overskud,« siger Frank Aaen og fortsætter:

»Hvert år går den danske stat glip af milliarder af kroner som følge af skattely-konstruktioner. Det er at gøre grin med de danske skatteborgere.«

Han gør opmærksom på, at det offentlige er landets største indkøber og derfor kan spille en stor rolle i kampen mod skattely. Alene i 2013 indkøbte kommuner, regioner og staten varer og tjenesteydelser for ikke mindre end 206 milliarder kroner, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»Hvis det offentlige får mulighed for at undgå skattelyselskaber, kommer vi et godt stykke videre i kampen mod skattely,« siger Frank Aaen.

Danskerne bakker op

Enhedslisten står langt fra alene med sit ønske om at bekæmpe skattely via de indkøb, som det offentlige foretager. Det viser en undersøgelse, som TNS Gallup har udført for Enhedslisten blandt et repræsentativt udsnit af danskerne.

Ni ud af ti: Nul offentlige ordrer til skatteålSpørgsmål: »Hvor enig eller uenig er du i, at når kommuner, regioner eller staten udbyder opgaver til private virksomheder, bør der stilles krav om, at virksomheden betaler dansk skat og ikke sender eventuelt overskud i skattely?«
Note: Før spørgsmålet har respondenterne fået følgende oplysning: ‘Når det offentlige laver udbud, f.eks. ved at udlicitere driften af hjemmeplejen eller rengøringen til private virksomheder, må man i dag ikke fravælge virksomheder, som placerer overskuddet i skattely.’ Kilde: Undersøgelse udført af TNS Gallup for Enhedslisten blandt 1.046 repræsentativt udvalgte vælgere landet over i perioden 30. marts til 8. april 2015.

I undersøgelsen svarer ni ud af ti danskere, at de er enige eller overvejende enige i, at ‘når kommuner, regioner eller staten udbyder opgaver til private virksomheder, bør der stilles krav om, at virksomheden betaler dansk skat og ikke sender eventuelt overskud i skattely’.

Opbakningen er massiv fra vælgerne, uanset om de stemmer på partier i blå eller rød blok. 87 procent af vælgerne fra blå blok går ind for forslaget, mens det samme gælder for 96 procent af vælgerne fra rød blok.

»Danskerne har fået nok af, at især multinationale selskaber slipper af sted med at udnytte skattely,« vurderer Frank Aaen.

Det er op ad bakke

På trods af den folkelige medvind bliver det ikke nogen nem opgave for Enhedslisten af komme videre med sit beslutningsforslag. Det vurderer professor og forsker i skatteforhold Bent Greve fra Roskilde universitet.

Det bliver meget svært for Enhedslisten at komme videre med sit forslag blandt andet på grund af EU-regler.
 Bent Greve, professor, Roskilde Universitet

»Personligt har jeg sympati for at gøre noget i forhold til selskabers brug af skattely. Blandt andet fordi de koncerner, der ikke betaler skat, giver unfair konkurrence til de firmaer, der lever op til alle nationale skatteregler,« siger Bent Greve og fortsætter:

»Men det bliver meget svært for Enhedslisten at komme videre med sit forslag blandt andet på grund af EU-regler.«

EU-reglerne skal blandt andet sikre, at alle virksomheder behandles på lige vilkår.

»Organisationen OECD har en liste over lande, som ikke til fulde overholder regler om gennemsigtighed i forhold til beskatning af selskaber. På den liste er EU-landene Luxembourg og Cypern,« siger Bent Greve og fortsætter:

»Jeg tror ikke, at man i EU vil acceptere, at man i Danmark ved udbud kan fravælge firmaer, bare fordi de har forbindelser til Cypern og Luxembourg.«

Ud over at få problemer med EU-regler vil det også være kompliceret at opstille regler i forhold til udlicitering og skattely.

»Det er ikke entydigt defineret, hvad skattely er, og alene det gør det meget kompliceret at lave regler på området,« siger Bent Greve.

Han peger også på, at det vil være meget svært for eksempelvis kommuner at finde ud af om et firma, der vil løse opgaver for kommunen, har tråde til skattely.

»Virksomheder indgår ofte i sindrige selskabskonstruktioner og kringlede lånearrangementer. Det kan gøre det til en tung byrde for administrationen i en kommune at finde ud af, om der er forbindelser til skattely,« siger Bent Greve.

Det er ikke nogen umulig opgave for kommuner at blotlægge forbindelser til skattely, mener Frank Aaen.

»Der er ikke tale om raketvidenskab. Hvis en koncern har en ejer, der har til huse i et skuffeselskab på Caymanøerne, så sidder ejeren nok ikke og driver ældrepleje i Danmark fra Caymanøerne. Det lugter snarere langt væk af skattely,« siger han.

SF bakker op

I Folketinget har Enhedslisten stor opbakning fra SF. Det fortæller SF’s skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

»SF bakker op om retningen i forslaget. For eksempel er vi som samfund til grin, når vi ved udbud af offentlige opgaver bliver tvunget til at vælge virksomheder, som med sikkerhed benytter sig af skattely,« siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun henviser til, at en offentlig myndighed som hovedregel ved en udlicitering af en opgave skal tage det billigste tilbud.

Ifølge Enhedslistens forslag skal prisen da heller ikke være det eneste kriterium, når firmaer byder på opgaver. Kommuner, regioner og stat skal ved udbudsrunder have lov til at styre uden om selskaber, der godt nok er billige, men udnytter skattely.

Enhedslisten skal have tak for at sparke en åben dør ind i forhold til bekæmpelse af skattely.
 Thomas Jensen, erhvervsordfører, Socialdemokraterne

Lisbeth Bech Poulsen vurderer, at regeringen godt kan komme videre i EU med at lægge bånd på offentlige indkøb.

»Henrik Sass Larsen (socialdemokratisk erhvervs- og vækstminister, red.) og den øvrige regering bør kæmpe for, at man i hele EU får mulighed for at fravælge firmaer, der arbejder i skattely. EU-jura er jo ikke hugget i granit, så selvfølgelig kan det laves om,« siger Lisbeth Bech Poulsen.

S: Gode intentioner, men…

Enhedslistens intentioner med forslaget er gode, men selve forslaget er unødvendigt. Sådan lyder meldingen fra Socialdemokraternes erhvervsordfører, Thomas Jensen.

»Enhedslisten skal have tak for at sparke en åben dør ind i forhold til bekæmpelse af skattely. Vi stemmer dog imod forslaget, da vi ikke ser nogen grund til at pålægge regeringen mere, end den allerede er i fuld gang med,« siger Thomas Jensen.

Han henviser til, at der i december blev indgået et bredt forlig i Folketinget om at bekæmpe skattely, og ‘her blev der åbnet op for at se på flere af de forslag, som Enhedslisten kommer med’.

Derudover påpeger han, at det er i EU, at slaget skal stå.

»Hele området med udbud af offentlige opgaver er meget reguleret af EU-regler, og derfor er det især i EU, at regeringen skal gøre en indsats,« siger Thomas Jensen.

Vi skal ikke ud i, at man i hver af de 98 kommuner skal til at lave særskilte vurderinger af virksomheders skatteforhold.
 Torsten Schack Pedersen, skatteordfører, Venstre

Han oplyser, at den socialdemokratiske partifælle, erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, er ‘i fuld gang med i forskellige europæiske fora at rejse problemstillinger vedrørende skattely’.

Desuden arbejder ministeren på en redegørelse til Folketinget om, hvad Danmark selv kan gøre i forhold til udbud inden for rammerne af EU-reglerne.

Venstre siger nej tak

Venstre afviser beslutningsforslaget fra Enhedslisten, oplyser partiets skatteordfører, Torsten Schack Pedersen.

»Det er en opgave for SKAT at sikre, at virksomheder betaler den skat, de skal. Vi skal ikke ud i, at man i hver af de 98 kommuner skal til at lave særskilte vurderinger af virksomheders skatteforhold. Det er SKAT, som har kompetencerne og muligheden for at tage den store hammer frem, hvis der bliver snydt,« siger Torsten Schack Pedersen.

Ifølge ham er Venstres holdning ikke i modstrid med folkestemningen for en indsats mod skattely.

»Alle er jo enige om, at virksomheder skal betale den skat, de skal. Men det er nu en gang SKAT, der skal sørge for det og ikke kommunerne,« siger Torsten Schack Pedersen.

Den oprindelige artikel er rettet fredag den 24. april, da tre konkrete selskaber, som Enhedslisten sætter i forbindelse med skattely, og som var nævnt i artiklen, ikke var blevet hørt.