En svag karakter

Af Jan Birkemose, redaktør

Selv om vælgernes årskarakterer til ministrene ikke er prangende, er standpunktet højere end fortjent. Statsministeren er nødt til at sanere holdet, hvis han drømmer om at fortsætte på posten.

LEDER Hvis ikke man er den kvikkeste elev i klassen har det altid været en god idé at lægge et velpudset æble på lærerens kateder. På den måde er der gode chancer for at hive årskarakteren en smule højere op, end man har fortjent. Om regeringens ministre har overlevet deres skolegang ved at bestikke med æbler skal her være uvist. Men æblerne – læs: skattelettelser og leflen for ethvert synspunkt, der kan mønstre 50 procent af vælgerne – må være den eneste forklaring på, at regeringen i dag kan høste en gennemsnitskarakter på 4,4 af vælgerne.

Ganske vist er præstationen ikke prangende, men målt på regeringens konkrete resultater, kunne karaktererne let have været endnu lavere. Karakteren 4 på den nye 7-trinsskala, hvor topkarakteren er 12, gives for den »jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler«.

Og netop »adskillige væsentlige mangler« må være et betegnende udtryk for regeringens bedrifter. Hvis regeringen skal vurderes på det pensum, statsminister Lars Løkke Rasmussen selv definerede efter sommerferien, nemlig de tre K’ere – krise, kommunalvalg og klimatopmøde – er karakteren fra vælgerne i hvert fald i den gavmilde ende.

Da vælgerne uddelte årskaraktererne til regeringen, var klimatopmødet ikke afsluttet og har således hverken trukket op eller ned i bedømmelsen. Det er der derimod ingen tvivl om, at den økonomiske krise har gjort. I Lars Løkkes tid som statsminister er ledigheden steget konstant og helt symptomatisk er beskæftigelsesminister Inger Støjberg da også rangeret som en af regeringens absolutte bundscorere hos vælgerne. Næsten lige så symptomatisk for regeringens aktuelle dagsform er topscoreren og vælgernes yndlingsminister, Connie Hedegaard, på vej ud af regeringen. Uden hende på holdet falder karaktergennemsnittet, så det kan mærkes.

Til gengæld efterlader det Løkke med et meget homogent ministerhold, hvor det store flertal af ministrene bedømmes til at ligge langt under gennemsnittet, der alene trækkes op af nogle få populære skikkelser. Som spået gennem de seneste måneder rykker en ministerrokade nu meget tæt på – med mindre Lars Løkkes ambitioner ikke rækker højere end, at han vil lade Per Stig Møller, Søren Gade og den nyslåede klima- og energiminister Lykke Friis trække læsset frem til næste valg.

Det letteste ville være at hælde ministrene ud fra bunden af karakterlisten, og så ellers fylde nye sprudlende politiske talenter på holdet. Løkkes problem er bare, at der ikke er ret mange at tage af fra egne rækker. Talenttørken illustreres bedst ved, at de 1.071 danskere, der har deltaget i Ugebrevet A4’s karakteruddeling helt frit har kunnet foreslå nye ministeremner. Men kun ganske få, har kunnet komme i tanke om potentielle ministeremner, og helt nedslående for Løkke, var hovedparten af de personer, der er blevet foreslået, medlemmer af andre partier end V og K.

Alligevel er statsministeren tvunget til at gennemgå sit hold med en kynisk vurdering af, hvem der bidrager, og hvem der belaster. 4,4 i snit er med garanti ikke nok til at vinde et kommende folketingsvalg, uanset hvor mange og hvor dyre æbler der bliver serveret for vælgerne.