Dramatisk efterår i vente

Af | @GitteRedder

Den nye sæson i dansk politik tegner til at blive et drama. Ikke alene skal en række store, politiske forlig om blandt andet politi, førtidspension og SU forhandles på plads. Der skal også styr på økonomien og skabes ny vækst. Samtidig spøger et folketingsvalg, ligesom en række partiledere plages af uheldige sager.

KAMP TIL STREGEN Nervepirrende. Totalt uforudsigeligt. Store personlige dramaer. Hvem vil ikke gerne købe billet til en forestilling, som lover både spænding og en handling om rig og fattig, om liv og død, om livet i ghettoerne og om at være på kanten af arbejdsmarkedet?

Efterårssæsonen i dansk politik byder på det hele. For udover, at en række politiske reformer omkring blandt andet førtidspension og statens uddannelsesstøtte presser sig på, skal folketingspolitikere fra både højre og venstre finde svar på store økonomiske udfordringer.

I kulissen står et folketingsvalg, som skal afholdes inden november næste år. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bestemmer, om valget skal ind i første eller anden akt af den nye folketingssamling, men uanset, om han udskriver valg eller ej, spiller det en helt central rolle for måden, politik bliver til på i den nye sæson.

Dertil kommer, at mange partiledere har noget i klemme, politisk eller personligt, og det bidrager til yderligere gys, mener både politisk kommentator Hans Engell og Johannes Andersen, samfundsforsker ved Aalborg Universitet.

»Vi har aldrig nogensinde haft så mange partiledere, der har så meget på spil, som når Folketinget åbner i oktober. Sagen er, at det folketingsvalg, vi nærmer os, er et skæbnevalg for stort set alle partilederne,« fastslår Hans Engell.

Også samfundsforsker Johannes Andersen mener, at alle partiledere er ude i skæbnevalgår, og derfor vil den politiske kamp blive ekstra intens og retorikken ekstra barsk i de kommende måneder:

»Det eneste parti, der i virkeligheden kan tillade sig at fedtspille lidt, er Enhedslisten. For alle andre står der meget mere på spil. Og derfor vil vi opleve mere mudderkastning, og personsagerne vil hele tiden blive trukket frem i regibemærkninger, når der diskuteres politiske sager: Kan man stole på en person, som afgiver urigtige oplysninger? Kan man stole på en person, som ikke påtager sig sin opgaver som minister?«

Begge politiske eksperter vurderer, at de toneangivende partiledere og dermed hovedpersonerne på den politiske scene er pressede, og derfor vil der blive udkæmpet drabelige, politiske sværdslag for at genvinde troværdighed og erobre vælgere fra hinanden. For et parti som Liberal Alliance handler det om overlevelse, og derfor vil partiet optræde særdeles aggressivt, påpeger de begge.

Det politiske efterår 2010 tegner kort sagt til at blive underholdende, både når det gælder politisk substans, og når det gælder personlige dramaer.

Men Hans Engell og Johannes Andersen understreger, at store, politiske temaer vil dominere, og ingen af dem tror, at vi får et efterår, hvor personsager vil spærre for reel politisk debat. Tværtimod mener eksperterne, at flere politiske dagsordener trænger sig på og vil blive omdrejningspunktet.

Hjort åbner pengekassen

Vækst, job og økonomi bliver de nye buzz-words i politik i dette efterår, vurderer de politiske eksperter. Simpelthen fordi det er helt centralt i dansk politik at få bragt Danmark ud af den økonomiske krise og tilbage på vækstsporet. Alvoren i den økonomiske krise kombineret med en voksende ledighed på 114.000 sætter den overordnede politiske ramme, og genopretningsplaner og sparepakker, vækst- og innovationsplaner vil blive lanceret måned for måned, lyder analysen.

»Grundlæggende vil det handle om at overbevise om, hvem der er mest troværdig på den økonomiske politik og i stand til at sikre morgendagens vækst og velfærd. Derfor vil regeringen hele tiden forsøge at så tvivl om S- og SF-planen, ligesom oppositionen ustandseligt vil slå fast, at regeringen er kørt fast og ikke evner at skabe vækst,« siger Johannes Andersen.

Netop fordi næste folketingsvalg vil blive vundet på evnen til at overbevise danskerne om, at man er økonomisk troværdig og ansvarlig, forudser eksperterne at både regeringen og oppositionen kommer med opdaterede økonomiske udspil.

Allerede når finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) tirsdag den 24. august præsenterer regeringens forslag til næste års finanslov, bliver det ifølge Hans Engell spændende at se, hvordan VK vil overvinde den hårde medfart, de to partier fik efter den kontroversielle genopretningspakke, der blandt andet rammer dagpengemodtagerne med en halvering af den maksimale dagpengeperiode fra fire til to år.

»Jeg er fuldstændig sikker på, at Claus Hjort pludselig finder en kasse penge. Regeringen har reserveret sig, at der er en række områder, hvor der vil være brug for og penge til pludselige forbedringer,« siger Hans Engell og nævner folkeskolen som et oplagt eksempel.

At finansministeren finder ekstra penge til trængte områder, kan også være med til at dæmpe den heftige debat, der uden tvivl vil komme om de trængte kommunale budgetter, anfører han. Og Johannes Andersen er enig i, at de stramme kommunale aftaler og hverdagens velfærd som ældrepleje og børnepasning kommer til at fylde.

I dagene efter regeringens fremlæggelse af finanslovforslag 2011 vil Socialdemokraterne og SF for første gang nogensinde fremlægge et fælles finanslovsudspil. I kølvandet på de to partiers udspil ’Fair løsning’ er det helt naturligt, at Helle Thorning-Schmidt (S) og Villy Søvndal (SF) også sammen præsenterer et finanslovsudspil.

»S og SF har aldrig tidligere præsenteret et fælles finanslovsudspil, og selv om det ikke bliver fuld af overraskelser, vil det blive yderst interessant at se, hvordan de to store oppositionspartier klarer det,« siger Hans Engell.

Vækstsporet

Det var Lars Løkke Rasmussen (V), der som nyudnævnt statsminister nedsatte sit Vækstforum, og i efteråret afholder tænketanken bestående af fremtrædende erhvervs- og organisationsfolk samt forskere de sidste møder og kommer med et oplæg.

»Det er teknokraternes udspil, og det skal regeringen omarbejde til en stor økonomisk vækstplan, der grundlæggende skal besvare spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Derefter vil oppositionen lægge frem, hvad de vil for at forfølge vækstsporet,« spår Hans Engell og understreger, at vækst og erhvervspolitik bliver de store områder.

Han anser det for afgørende, at Lars Løkke Rasmussen får brugt Vækstforum som afsæt for et udspil, der kan give danskerne troen på, at statsministeren kan skabe nye jobmuligheder og fremgang.

Men udover, at regeringen i forvejen har sat vækst øverst på dagsordenen, trænger tunge sager sig på:

Førtidspension – en reform af førtidspensionen, og den skal især sigte på, at færre unge tilkendes varig førtidspension. I stedet skal de opnå ordinær beskæftigelse.

Statens Uddannelsesstøtte – En reform skal både spare på statens SU-konto og tilskynde unge til hurtigere at færdiggøre deres uddannelse.

Politiet – I efteråret udløber politiforliget, som blev vedtaget af et bredt folketingsflertal sammen med politireformen tilbage i 2006. Efter ekstra bevillinger til politiet de seneste år er spørgsmålet nu, om sparekniven skal ramme. Retspolitik og politiets ressourcer de kommende år vil fylde meget i Folketinget, for forliget skal være på plads inden jul.

Boliger – der skal indgås en ny boligaftale om det almene byggeri, om vilkårene for nybyggeri, for renovering, om ghettoer og boligsocialt arbejde. Det nuværende boligforlig udløber ved årets udgang og er indgået med Dansk Folkeparti og de radikale. Spørgsmålet er, om regeringen satser på et smalt eller bredt forlig.

Folkeskole – I forlængelse af regeringens såkaldte 360 graders eftersyn af den danske folkeskole er regeringen tvunget til at komme med et udspil.

I lyset af de store politiske aftaler, der skal falde på plads på få måneder, hører Hans Engell ikke til dem, der tror, at efteråret udelukkende vil bestå af hårde konfrontationer og blokpolitik.

»Jeg er sikker på, at vi også får et efterår med flere store, politiske forlig. Selv om det politiske klima er anstrengt, er der også områder, hvor både VK og oppositionen har en fælles interesse i at indgå aftaler. Det gælder både førtidspension, SU-reform, boligaftale og politiaftale,« fastslår Hans Engell.

Ledige under pres

Og så tilbage til de partiledere, der optræder i første række i dansk politik. Johannes Andersen mener, at den socialdemokratiske leder har mest på spil:

»For Helle Thorning-Schmidt er det nu, det afgørende slag skal slås. Hun skal for alvor sandsynliggøre, at hun vil være den næste statsminister. Det skal hun gøre så overbevisende, at Socialdemokraterne får et relativt stort forspring i medierne i god tid inden valgdagen,« siger han.

Hans Engell mener, at statsministeren er den, der risikerer mest på den politiske scene lige nu.

»Det er klart Lars Løkke Rasmussen, der har allermest på spil. Han risikerer at tabe regeringsmagten og det første valg, hvor han stiller op i sin egen ret,« siger han.

Men den konservative udenrigsminister Lene Espersen er den af partilederne, der er udsat for det hårdeste pres af alle, konstaterer Hans Engell:

»Første halvår har været noget nær en katastrofe for Lene Espersen. Presset på hende vil vokse yderligere i efteråret, for hun skal både levere en troværdig indsats som udenrigsminister, fungere som konservativ partileder og internt i regeringen kunne give Lars Løkke mod- og medspil. Og hun skal have fremgang i meningsmålingerne.«