Bagdøren til job

Dobbelt så mange ledige går den uformelle vej for at få job

Af

Arbejdsløse danskere sender uopfordrede ansøgninger og bruger deres netværk langt mere end tidligere. Og langt mere end i de fleste andre EU-lande går danskerne den uformelle vej i jagten på job. Det kan gøre vejen til jobbet hurtigere og mere fleksibel, men det kan også være udtryk for større pres på de arbejdsløse, vurderer eksperter.

Jobsøgende sender i stigende grad uopfordrede ansøgninger og bruger deres eget netværk.  Den form for jobsøgning er med til nedbryde grænsen mellem det professionelle og det personlige, fastslår ekspert.

Jobsøgende sender i stigende grad uopfordrede ansøgninger og bruger deres eget netværk.  Den form for jobsøgning er med til nedbryde grænsen mellem det professionelle og det personlige, fastslår ekspert. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix (modelfoto).

 

For tyve år siden sendte hver tredje arbejdsløse dansker en uopfordret ansøgning afsted i jagten på et job. I dag gælder det tre ud af fire.

Det er omtrent dobbelt så mange som i Sverige og Norge og blandt den absolutte top i EU. Det viser nye tal fra Eurostat, EU’s statistikbureau.

»Forklaringen på flere uopfordrede ansøgninger er i høj grad, at de ledige i den periode er blevet pålagt at søge et vist antal job hver uge. Det er ikke altid, der er nok relevante jobopslag, hvis man skal overholde kravet, og så må man jo søge uopfordret,« siger Verner Sand Kirk, der er direktør for Danske A-kasser. 

»Mere positivt handler det også om, at jobcentre og a-kasser er begyndt at vejlede og opfordre mere til at tage forskellige muligheder i brug, når man skal søge job. A-kasserne har simpelthen oprustet gevaldigt på rådgivning og undervisning de seneste år,« siger han.

De ansatte i landets jobcentre er da også blevet opfordret til at give denne besked, når de holder samtaler med arbejdsløse borgere:

»Du skriver én uopfordret ansøgning som det første. Gerne allerede i dag, når du kommer hjem.«

Rådet fremgår af  'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser', som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udgav i 2015.

Uopfordrede ansøgninger er nemlig blandt virksomhedernes »klare ønsker til, hvad jobsøgere skal levere i samtalen og jobsøgningsprocessen,« står det i håndbogen.

Uformelle jobsøgninger er vidt udbredte

De mange uopfordrede ansøgninger afspejler, at Danmark er et land med mange mindre virksomheder, vurderer arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet. Her i landet er jobbene spredt på mange arbejdspladser, som de jobsøgende ikke nødvendigvis kender til på forhånd.

I Danmark bruger vi fortrinsvis uformelle kanaler til at finde job. Thomas Bredgaard, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet

»I Danmark bruger vi fortrinsvis uformelle kanaler til at finde job, fordi vi har mange små og mellemstore virksomheder. Der er det simpelthen det letteste og hurtigste at spørge i omgangskredsen, om der er nogle, der kender nogle – og så eventuelt på eget initiativ sende en ansøgning afsted, hvis man hører om en interessant arbejdsplads,» siger professor Thomas Bredgaard.

Det viser sig også ved, at det er blevet langt mere populært at bruge netværket i jobsøgningen. 13,5 procent brugte familie, venner eller fagforeningen til at finde job i 1998 mod hele 67,4 procent i år, viser Eurostats tal.

Udviklingen er udtryk for, at flere har fået øjnene op for, at det er mere effektivt at søge job uden om de formelle kanaler, mener Thomas Bredgaard.

Han henviser til en rapport, som konsulentfirmaet Rambøll udarbejdede for Beskæftigelsesministeriet forrige år. Den viser blandt andet, at 54 procent af de jobsøgere, der kontaktede en virksomhed via en personlig kontakt, fik et job – en langt højere succesrate end hvis de ansøgte om job via for eksempel Jobnet. De »eksklusive kanaler, der ikke er tilgængelige for alle jobsøgere« er de mest effektive, bemærker Thomas Bredgaard.

Arbejdsløse er under større pres

En anden forklaring på de mange uopfordrede ansøgninger er, at kravene til arbejdsløse på dagpenge er blevet skrappere. Det vil ganske naturligt også få antallet af uopfordrede ansøgninger til at stige, vurderer ph.d. og psykolog Sabina Pultz, der ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet har forsket i arbejdsløses opfattelse af dagpengesystemet.

Det bliver sværere for arbejdspladser at forholde sig til alle de indkommende ansøgninger. Sabina Pultz, ph.d. og psykolog

»Aktivitetskravet har den effekt, at der ofte er mange ansøgere til et job, og det bliver sværere for arbejdspladser at forholde sig til alle de indkommende ansøgninger. På den måde kan man sige, at arbejdspladserne bliver oversvømmet. I den situation bliver netværk og anbefalinger endnu vigtigere,« siger Sabina Pultz.

Hendes forskning peger på, at arbejdsløse kan føle, at »staten er flyttet ind i stuen«, fordi der sker en stærk styring af, hvordan arbejdsløse skal opføre sig.

»Den stigende kontrol og konstante påmindelse om økonomiske sanktioner, hvis man ikke lever op til rådigheds- og aktivitetskravet, er med til, at folk føler sig presset,« siger Sabina Pultz.

»At skrive uopfordrede ansøgninger er en strategi, der giver den enkelte mulighed for selv at undersøge arbejdsmarkedet og finde ud af, hvor vedkommende gerne vil hen, i stedet for at lade sig diktere af, hvad der popper op på Jobnet, LinkedIn og så videre,« siger hun.

Og selv om det kan være effektivt at bruge både uopfordrede ansøgninger og netværket i jobsøgningen, så har det også en bagside.

»Det er med til at nedbryde grænser mellem det personlige og professionelle. Et fagligt afslag involverer derfor også bekendte, venner eller familie, og således kommer jobsøgningen meget intimt ind i den private sfære,« siger Sabina Pultz.

DA: Det er godt med pres på arbejdsløse

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ser man positivt på, at der er kommet flere krav til arbejdsløse på dagpenge.

Det er både ret og rimeligt, hvis der er pres på de arbejdsløse for at finde job. Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

»Din allerfornemste opgave som ledig er at gøre alt, hvad du kan, for aktivt at søge beskæftigelse. Så det er både ret og rimeligt, hvis der er pres på de arbejdsløse for at finde job,« siger Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Og hvis en af effekterne af de krav er, at flere søger uopfordret og gennem deres netværk, så er det en god ting for alle parter, mener han.

»Det er med til at forbedre processen med at matche virksomheder og jobsøgere. Desto hurtigere og mere fleksibelt det foregår, jo bedre er det for alle parter,« siger Erik Simonsen.

Stigningen i antallet af uopfordrede ansøgninger handler også om, at arbejdsmarkedet har ændret karakter de seneste årtier, mener han.

»Arbejdsmarkedet har skiftet karakter. Vi bliver flere højtuddannede, og det er nok mere almindeligt for dem at skrive ansøgninger uopfordret, mens mange faglærte og ufaglærte job besættes via netværket.« 

Danskernes fem mest brugte jobsøgnings-metoder

 

 

1.     Jobopslag (83,3 procent)

2.     Uopfordrede ansøgninger (72,6 procent)

3.     Spurgt venner, familie eller fagforening (67,4 procent)

4.     Via jobcenter (47,6 procent)

5.     Privat arbejdsformidling (6,3 procent)

Kilde: Eurostat 2018