Det vrimler med uorganiserede østarbejdere

Af | @IHoumark

Håndværkere fra Østeuropa melder sig stort set ikke ind i danske fagforeninger. Kun tre ud af hundrede østarbejdere er organiseret, viser ny undersøgelse. Byggebranchen har fået sit eget B-hold, som med tiden kan trække hele branchen ned, advarer fagfolk.

BYGGEROD Omkring 20.000 østeuropæere arbejder for tiden på danske byggepladser, men kun cirka tre procent af dem er med i en dansk fagforening. Den lave grad af organisering medvirker til, at selv om østarbejderne knokler løs, får de sjældent det samme for det som deres danske kolleger. Her, næsten fire år efter udvidelsen af EU mod Øst er der stadigvæk meget langt fra ordnede forhold for østarbejderne i Danmark.

De omkring 3 procent organiserede østarbejdere står i skærende kontrast til hele byggebranchen, hvor mindst 80 procent af de ansatte står i en fagforening. Den lave grad af organisering blandt østarbejderne kommer bag på Søren Kaj Andersen. Han har som leder af FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) ved Københavns Universitet været med til at undersøge østarbejdernes forhold i bygge- og anlægsbranchen.

»I forundring har vi indtil flere gange spurgt forbundene inden for byggeriet, om deres medlemstal for udlændinge virkelig kan passe. Men det gør de, og det siger mig, at fagbevægelsen har en kæmpe udfordring her, som den knap nok har taget fat på,« siger Søren Kaj Andersen.

Han understreger, at når forbund som 3F og Træ-Industri-Byg kun hver især kan mønstre et par hundrede nye medlemmer fra Østeuropa siden østudvidelsen, så er det ikke kun et problem for den medlemshungrende fagbevægelse.

»I de her år bliver den danske model for arbejdsmarkedet – flexicurity – ofte fremhævet i udlandet som værd at stræbe efter. Men inden for byggeriet kan vi med de mange uorganiserede østeuropæere nu konstatere, at modellen er i fare. Hvis andelen af folk, som arbejder under uregulerede forhold, bliver for stor, bryder modellen sammen på et tidspunkt,« siger Søren Kaj Andersen.

Hvad der sker, hvis modellen kollapser, kan man ifølge Søren Kaj Andersen se i Tyskland og England. Her er byggebranchen blevet befolket af østeuropæere, der arbejder for lav løn under dårlige forhold. Det har givet byggebranchen et meget dårligt omdømme, og mange unge tyskere og briter ønsker ikke at uddanne sig til håndværkere.

Sekretariatsleder i Bygge,- Anlægs-og Trækartellet, Gunde Odgaard, mener, at udviklingen inden for byggeriet i Tyskland og England bør tjene til skræk og advarsel.

»I Tyskland og især i England har man fået et arbejdsmarked inden for byggebranchen, hvor man har smadret alt, hvad der hedder uddannelse, kvalitet og produktivitets-udvikling. I England går det nu så dårligt, at bygherrer i deres kontrakter med entreprenører betinger sig, at de ansætter uddannede folk, som rent faktisk kan bygge noget,« siger Gunde Odgaard.

Dansk Byggeri repræsenterer ganske få

Ifølge SKAT var der ved årsskiftet 2.969 registrerede udenlandske virksomheder inden for den danske byggebranche. Ud af dem havde arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri kun cirka 70 som medlemmer. Men direktør i Dansk Byggeri Børge Elgaard får ikke mange panderynker af at tænke på, hvordan de mange uorganiserede østarbejdere og virksomheder påvirker byggebranchen.

»Selv om de fleste østarbejdere ikke er med i en fagforening, så er de jo alligevel i vid udstrækning dækket af en overenskomst. Og når det drejer sig om organisering, så er det først og fremmest fagbevægelsens opgave, og her er det selvfølgeligt uheldigt, at fagforeningerne har sådan et omdømme, at mange østeuropæere fordufter, når der dukker fagforeningsfolk op,« siger Børge Elgaard.

Fagbevægelses-repræsentant Gunde Odgaard mener, at Børge Elgaard og for den sags skyld beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen forsøger, at tale problemerne med østarbejderne ned.

»Der er cirka 3.000 udenlandske virksomheder inden for byggebranchen, som stort set over en kam ikke ønsker at følge overenskomsterne. Det er ikke uden grund, at vi har cirka 400 konflikter kørende for tiden, som skyldes udenlandsk arbejdskraft. Det står dårligt til i det her segment af byggeriet! Og alle de her firmaer, som snyder, bedrager og laver dårlig kvalitet, har vi da ikke noget at bruge til i en dansk økonomi, som skal konkurrere på viden og kvalitet,« siger Gunde Odgaard.

Bekymring for lønpres

Ifølge undersøgelsen fra FAOS varierer lønningerne for østarbejderne fra 30 til 177 kroner i timen. Og de ligger i gennemsnit et godt stykke under danskernes. Eksempelvis får østarbejdere i gennemsnit cirka 22 kroner mindre i timen end danskere, selv om de er ansat i samme danske firma.

For danskerne har de lavere betalte østeuropæiske kolleger indtil videre ikke virket som løntrykkere. Det oplyser formand for bygningsgruppen i forbundet Træ-Industri-Byg (TIB), Peter Hougaard Nielsen.

»I de senere år har der været lønstigninger på op mod fem procent om året i vores branche og høj beskæftigelse, så danskerne er ikke blevet presset af østeuropæerne,« siger Peter Hougaard Nielsen, og fortsætter:

»Men vi er bekymrede for, om danske virksomheder i større udstrækning risikerer at blive underbudt af østeuropæiske firmaer, der underbetaler folk. Eksempelvis vandt en entreprenør forleden en licitation på et plejecenter med et bud markant under de andre tilbudsgiveres, fordi entreprenøren udelukkende brugte østeuropæiske underentreprenører. Når vi ser polske ansættelseskontrakter, så får de i hovedreglen 30 til 35 kroner i timen.«

Fagfolk inden for byggeriet vurderer, at branchen står foran en afmatning efter flere år med fuld fart på. Hvis det får ledigheden til at stige i branchen, så kunne man umiddelbart tro, at østarbejderne ville være de første til at få fyresedler. Men sådan bliver det nødvendigvis ikke. Ifølge en undersøgelse udført af Dansk Byggeri i efteråret 2007 afhænger bygningsarbejderes jobsikkerhed langt mere af kvalifikationer end nationalitet. Eksempelvis siger otte ud af ti arbejdsgivere i undersøgelsen, at hvis de skal afskedige ufaglærte, så vil de første være de mindst kvalificerede. Kun en ud af ti chefer vil fyre udenlandske ufaglærte som de første.

Gunde Odgaard mener, at danske bygningsarbejdere er så velkvalificerede, at de ikke vil blive de første til at blive fyret under en lavkonjunktur.

»Men det er klart, hvis mestre og entreprenører lader østarbejdere fortsætte, mens de fyrer danskere i stor stil, så vil det ikke blive særligt vel modtaget ude på byggepladserne,« advarer Gunde Odgaard.

Selv om det næsten er fire år siden, EU blev udvidet mod øst, så halter det ifølge fagfolk stadig med myndighedernes kontrol af østarbejderne.

»Myndighederne har gjort utrolig lidt. Der har været nogle tiltag fra SKAT’s side, men de mangler ressourcer. Det samme gælder politiet, og det i en sådan udstrækning, at folk i mange tilfælde opgiver at anmelde ulovligheder, for de ved, at politiet ikke gør noget ved det,« siger Peter Hougaard Nielsen fra TIB.

Direktør i Dansk Byggeri Børge Elgaard er enig i, at myndighederne hidtil har forholdt sig ret passivt til østarbejderne.

»Mit indtryk er, at myndighederne ikke gør ret meget. De er i hvert fald ikke særligt opsøgende hverken fra politiets eller SKAT’s side,« siger Børge Elgaard.

Forskningsleder Søren Kaj Andersen fra FAOS konstaterer, at myndighedsindsatsen nu måske er på vej op i gear »efter meget kraftig kritik.« Et af de nye tiltag er, at fra den 1. april skal alle udenlandske virksomheder tilmelde sig et register, hvor de blandt andet skal oplyse om, hvor mange og hvem de udstationerer i Danmark.

»Jeg håber, at registeret vil flytte noget og hjælpe alle aktører med at afsløre de mange plat-ugler fra Østeuropa. Fra fagbevægelsens side har vi brugt – og bruger – umådeligt meget tid på at sikre ordnede forhold i byggebranchen. Hvis ikke vi snart kommer nærmere det, så må politikerne træde i karakter,« siger Gunde Odgaard.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.