Det tegner til et knebent ja

Af

Storkonflikten bliver efter alt at dømme afblæst, når forligsmand Asbjørn Jensen mandag eftermiddag offentliggør resultatet af urafstemningen. Et lille flertal af lønmodtagerne har stemt ja, vurderer A4 på baggrund af samtaler med forskere og overenskomstforhandlere.

RESULTAT Nej til konflikt og ja til fred på arbejdsmarkedet i de næste tre år. Det er efter al sandsynlighed den dom, som privatansatte LO-medlemmer fælder over de nye overenskomster. Forligsmand Asbjørn Jensen offentliggør først resultatet af urafstemningen i dag mandag klokken 16 i Forligsinstitutionen, men arbejdsmarkedsforskere og overenskomstforhandlere forventer et ja. Heriblandt Flemming Ibsen, lektor på Aalborg Universitet:

»Jeg tror, det ender med et ja. Nej-siden har manglet et fælles, bredt favnende tema, som kunne mobilisere lønmodtagerne til at stemme nej. De kan kun hænge deres hat på den forventede lønfest, som udeblev på de største områder. Men det tema lider under, at lønstigningerne på minimallønsområdet jo først afgøres i de lokale forhandlinger på arbejdspladserne.«

Meget afhænger af de to største forbund Fagligt Fælles Forbund (3F) og HK. 3F’erne er traditionelt kritiske over for overenskomstresultatet, og ved den seneste overenskomst-afstemning i 2004 blev det således til et knebent samlet nej fra medlemmerne i SiD, KAD og RBF, som siden har fusioneret til 3F.

At dømme efter medlemmernes reaktioner på den stribe af møder, som overenskomstforhandlerne har deltaget i efter indgåelsen af overenskomsterne, kan 3F’erne også meget vel vende tommelfingeren nedad denne gang. Det vurderer blandt andre Orla Petersen, formand for 3F’s transportgruppe og topforhandler for transportarbejderne. De fik ellers en lønstigning, som mange iagttagere vurderede som særdeles god:

»Det er heller ikke så meget selve resultatet, men mere forhandlingsforløbet, som mange medlemmer er meget utilfredse med. Det er faktisk min fornemmelse, at det ender med et nej på vores område,« siger Orla Petersen.

3F’s industriarbejdere har heller ikke været synderligt begejstrede for overenskomstresultatet, vurderer Børge Frederiksen, formand for 3F’s industrigruppe og en af topforhandlerne på industriens område:

»Jeg tror, at det samlede mæglingsforslag går hjem. Men jeg har en fornemmelse af, at resultatet af afstemningen bliver meget forskelligt fra område til område. Og jeg vil ikke afvise, at det kan blive et nej på mit eget område,« siger Børge Frederiksen.

Selv om det skulle ende med et nej fra 3F-medlemmerne, som udgør cirka 40 procent af de stemmeberettigede, vil det samlede mæglingsforslag formentlig alligevel blive stemt hjem. Ifølge forligsmandsloven samles alle stemmer under én hat, og nej-flertal i et eller flere forbund er dermed ikke nok til at udløse en konflikt.

HK’erne hiver ja’et hjem

Det er her, de 132.000 stemmeberettigede HK’ere kommer ind i billedet. De er traditionelt meget positive over for overenskomstresultatet, og ved den seneste afstemning i 2004 var hele 84 procent af HK’ernes krydser sat ud for ja. Ja-procenten kommer næppe helt så lige højt op denne gang, men Karin Retvig, formand for HK/Privat og en af HK’s topforhandlere, forventer et meget klart ja fra medlemmerne:

»Min mavefornemmelse er et klart ja, men jeg skal ikke lægge skjul på, at nogle af vores medlemmer, specielt på det grafiske område og i industrien, har været kritiske.«

Det taler også for et samlet ja, at de traditionelt meget kritiske slagteriarbejdere i Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) har taget vel imod overenskomstresultatet. NNF-næstformand Jens Peter Bostrup tror på et forholdsvis markant ja fra medlemmerne. Og det skal vel at mærke ses i forhold til, at 94 procent af NNF’erne stemte nej i 2004.

Nej-fløjen vil dog endnu ikke afskrive muligheden for et nej fra medlemmerne. Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke i København og en af nej-fløjens talspersoner, forventer et meget tæt løb i urafstemningen:

»Uansat udfaldet bør det tætte resultat rejse en diskussion om, hvorfor forbundsledelserne har så ringe opbakning blandt medlemmerne,« siger Anders Olesen.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.