Skævt

Det kræver en mand at få ligeløn

Af | @MariaJeppesen

Den mandlige tillidsrepræsentant er bedre end den kvindelige til at forhandle lokalaftaler om ligeløn med arbejdsgiveren. Det viser ny, overraskende forskning. Det skyldes ikke, at kvinder er dårligere forhandlere - men at mænd generelt bliver mødt med større respekt ved forhandlingsbordet, påpeger kønsforsker.

Gennem flere årtier har kvinderne kæmpet for ligeløn. Nu bryder ny forskning med nogle af myterne inden for ligelønskampen.

Gennem flere årtier har kvinderne kæmpet for ligeløn. Nu bryder ny forskning med nogle af myterne inden for ligelønskampen. Foto: Ritzau/Scanpix.

 

Skønt ligeløn oftest opfattes som et kvindekamp-sag, så går vejen til mere ligestilling i nogle tilfælde gennem en mand. 

Den mandlige tillidsrepræsentant er nemlig bedre til at forhandle ligeløn end den kvindelige. 

Det er konklusionen på en ny forskningsartikel skrevet af lektor Trine P. Larsen og lektor Steen E. Navrbjerg fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet. 

De to lektorer og arbejdsmarkedsforskere har analyseret data på 3.275 tillidsrepræsentanter fra 2010 i den private sektor for at finde ud af, hvad køn har af betydning, når der forhandles om ligeløn og bedre familie-arbejdslivsbalancer på virksomhederne. 

Der er en overvægt af mandlige tillidsrepræsentanter, som oftere formår at få drøftet ligeløn og indgået nogle lokalaftaler, hvilket er interessant. Trine P. Larsen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet

Det viser sig, at det i de fleste tilfælde er den mandlige tillidsrepræsentant, der er bedst til at få forhandle lokalaftaler om ligeløn og familie-arbejdslivsbalance.

Og det er på arbejdspladser med lige kønsfordeling, der i højere grad drøftes og aftales ligestillings-tiltag end på de mere kønsopdelte arbejdspladser. 

Lektor Trine P. Larsen, der står bag forskningen, finder resultatet overraskende: 

»Oftest bliver det jo fremlagt i litteraturen, at det typisk er på arbejdspladser med flest kvinder og med kvindelige tillidsrepræsentanter, der bliver diskuteret og forhandlet ligeløn og familie-arbejdslivspolitikker,« siger Trine P. Larsen, der altså er kommet frem til et lidt andet resultat. 

Mænd hiver aftaler hjem

Ligeløn står sjældent øverst på dagsordenen, når der forhandles lokalaftaler. Ifølge Trine P. Larsen er ligeløn noget af det mindst forhandlede tema på arbejdspladserne i den private sektor. 

Lokalaftaler

En lokalaftale er et supplement til overenskomsten.

Handler ofte og løn og arbejdstider.

Er underordnet overenskomsten, så der kan aldrig aftales ringere forhold end i overenskomsten.

Aftalen forhandles mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden.

 

UDVID

Og når emnet tages op, kan kønnet på tillidsrepræsentanten have betydning for, om der kommer en aftale i hus. 

Ifølge forskningsartiklen har ni procent af de mandlige tillidsrepræsentanter samlet set indgået lokalaftaler med ledelsen om ligeløn, mens det samme gør sig gældende for fem procent af de kvindelige. 

Mænd har lettere ved at sætte sig i respekt overfor en arbejdsgiver end kvinder har. Det kommer af vores patriarkalske samfund, at mænd tillægges højere værdi end kvinder. Karen Sjørup, kønsforsker ved Roskilde Universitet

»Vi kan se, hvem der ofte tager teten i de her diskussioner, og der er en overvægt af mandlige tillidsrepræsentanter, som oftere formår at få drøftet ligeløn og indgået nogle lokalaftaler, hvilket er interessant,« siger Trine P. Larsen.

Mere respekt ved forhandlingsbordet

At mænd er bedre til at hente resultater hjem fra forhandlingsbordet end kvinder, er der ikke noget nyt i, påpeger arbejdsmarkeds- og kønsforsker ved Roskilde Universitet Karen Sjørup.

Hun mener ikke, det er udtryk for, at kvinder er dårligere forhandlere end mænd, men påpeger, der er en forskel i, hvordan de to køn bliver mødt ved forhandlingsbordet. 

»Mænd har lettere ved at sætte sig i respekt over for en arbejdsgiver, end kvinder har. Det kommer af vores patriarkalske samfund, at mænd tillægges højere værdi end kvinder,« forklarer Karen Sjørup. 

Det er strukturelt herhjemme i Danmark, at mænd bare værdisættes højere, og at der lyttes mere til dem. Marianne Vind, næstformand HK/Privat

Hos HK/Privat, der har godt 110.000 privatansatte medlemmer, peger næstformand Marianne Vind ligeledes på, at det ikke er et udtryk for dårlige forhandlingsevner, at den mandlige tillidsrepræsentant i højere grad formår at indgå lokalaftaler om ligeløn. 

Hvem får tillæg

»Den hurtige reaktion er jo den, at kvinder er dårligere til at forhandle. Men sådan hænger det nødvendigvis ikke sammen,« siger Marianne Vind og uddyber: 

»Adskillige studier viser jo, at mænd per automatik får tilbudt mere end kvinder. Og det gælder både, når det er mandlige og kvindelige ledere, der sidder på den anden side af forhandlingsbordet.«

Marianne Vind mener altså, at mænd generelt kommer lettere til resultater ved forhandlingsbordet, fordi de automatisk møder større respekt og anerkendelse. 

Uligeløn

Danske kvinder tjener i gennemsnit 13 procent mindre end mændene. 

Når man korrigerer for mænds og kvinders uddannelse, erhvervserfaring, branche og arbejdsfunktion, er lønforskellen 7 procent. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, SFI/Vive 

UDVID

»Det er strukturelt herhjemme i Danmark, at mænd bare værdisættes højere, og at der lyttes mere til dem.«

Men ligelønsaftaler er ikke desto mindre en effektiv måde at opnå ligeløn på, da de kan indeholde retningslinjer for eksempelvis hvornår og til hvem, der gives løntillæg, forklarer Marianne Vind. 

»Ofte er det bare lidt tilfældigt, hvem der får tillæg for hvad. Og generelt er det ofte mændene, der får tillæggene,«  siger hun. 

Lige kønsfordeling er vejen til ligestilling 

Udover, at den mandlige tillidsrepræsentant er førende, når det kommer til at forhandle lokalaftaler hjem om ligeløn, så har virksomhedens kønssammensætning også betydning for i hvor høj grad, der bliver kæmpet for ligeløn.

I det hele taget bliver der diskuteret og forhandlet ligeløn mere på arbejdspladser med lige fordeling af kønnene end på de mands- eller kvindedominerede arbejdspladser, konkluderer forskningsartiklen. 

»Det tyder altså på, at når vi har en mere lige fordeling af mænd og kvinder, så er aktiviteten, når det kommer til ligelønsdiskussionerne, væsentlig højere,« siger Trine P. Larsen.

På virksomheder med lige kønsfordeling, melder 25 procent af tillidsrepræsentanterne, at de har drøftet ligeløn med ledelsen. Det samme gælder for 15 procent på de kvindedominerede arbejdspladser og 10 procent på de mandsdominerede. 

»Undersøgelsesresultaterne tyder på, at kønssammensætningen på arbejdspladserne har betydning for ligelønsforhandlingerne. Og særligt en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder synes at give bedre grobund for drøftelser og diskussioner, der så kan udmønte sig i tiltag,« konkluderer Trine P. Larsen.