Analyse

Det betaler sig for faglærte at videreuddanne sig

Der er klare økonomiske fordele for både samfund og den enkelte ved at uddanne sig i løbet af sit arbejdsliv. Eksempelvis for smeden der vælger at læse videre til maskinmester. Det viser en ny analyse udført af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Dansk Metal.

Af Kasper Palm, forbundssekretær (th) og Thomas Søby, cheføkonom

Dansk Metal

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for Dansk Metal sammenlignet faglærte medlemmer af Dansk Metal, som har taget en videreuddannelse med medlemmer, der ikke har.

Analysen er gennemført blandt 1.196 jern- og metalarbejdere, der har fuldført en videregående uddannelse i perioden 2005-2007.

Det er analyseret, hvordan de uddannelsesløftede faglærte har klaret sig i otte år efter fuldført uddannelse, når man ser på deres efterfølgende beskæftigelse, indkomst og nettobidrag opgjort som skattebetaling i forhold til overførsler.

Faglærte, der har taget en videreuddannelse, tjener i gennemsnit cirka 6.000 kroner mere om måneden. Kasper Palm og Thomas Søby, henholdsvis forbundssekretær og cheføkonom i Dansk Metal
 

Analysen viser, at de faglærte, der har taget en videreuddannelse, i gennemsnit tjener cirka 6.000 kroner mere om måneden, end de der ikke har videreuddannet sig.

Derudover stiger beskæftigelsesfrekvensen for gruppen af videreuddannede med otte procentpoint. Og staten får højere skatteindtægter og mindre udgifter til overførsler som følge af den højere beskæftigelse og indtægt.

Det er selvfølgelig nærmest banalt at sige, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og indtægt. Det har mange peget på tidligere, og senest har Rockwoolfonden gjort det i deres rapport Afkast af uddannelse.

Dog er det interessant, at vi nu har fået tal på, hvor store fordele, det har for både den enkelte faglærte og samfundet, hvis flere kaster sig over en videregående uddannelse. Eksemplet kunne være en smed eller industritekniker, der fortsætter studierne til maskinmester eller ingeniør.

Byg ovenpå

En faglært uddannelse er et rigtig godt fundament at bygge ovenpå. Den praktiske erfaring, som faglærte har med sig i bagagen, kan sagtens bruges i nye og andre uddannelser. Når vi har regnet på fordelene ved at videreuddanne sig, så er det jo bestemt ikke for at tale folk væk fra at tage de faglærte uddannelser.

Målet er at vise, at muligheden for at skabe sig et andet arbejdsliv ved at bygge ovenpå er til stede og kan være en gevinst, hvis man har lysten og mulighederne.

For den enkelte, der uddanner sig, er gevinsterne højere beskæftigelsesfrekvens og højere løn. Analysen viser, at de uddannelsesløftede allerede et år efter endt uddannelse i gennemsnit tjener 75.000 kroner mere om året, eller hvad der svarer til 6.000 kroner om måneden før skat.

Beskæftigelsesfrekvensen stiger fra 85 procent til 93 procent over få år.

(Analysen fortsætter under grafikken)

Derudover er gevinsterne for statskassen også markante. Her ser vi nemlig, at overførsler til de uddannelsesløftede falder signifikant over en årrække. I samme periode stiger skatteindbetalingerne.

Det betyder, at de uddannelsesløftede efter seks til otte år betaler 20.000 kroner mere i skat og falder cirka 20.000 kroner i overførsler. Firkantet sagt betyder det, at en videreuddannet faglært bidrager med 40.000 kroner mere om året, end faglærte der ikke har videreuddannet sig. 

Det dobbelte uddannelsesløft

Industrien er afhængig af, at medarbejderne hele tiden opdaterer sig på den nyeste viden og uddanner sig i et tempo, der gør, at produktionen kan følge med den teknologiske udvikling i branchen. Det kan være igennem AMU-kurser, eller ved at tage tillægsuddannelser inden for sit område. Det kan også være at løfte sig fra ufaglært til faglært.

Det absolut største velstandsløft for den enkelte og samfundet som helhed vil være, hvis vi får løftet langt flere ufaglærte ind på de faglærte uddannelser. Kasper Palm og Thomas Søby, henholdsvis forbundssekretær og cheføkonom i Dansk Metal

Det absolut største velstandsløft for den enkelte og samfundet som helhed vil være, hvis vi får løftet langt flere ufaglærte ind på de faglærte uddannelser.

Når vi kigger på industriens udvikling over tid, så er der heller ingen faglært, der kan regne med at tage en uddannelse og så lave det samme i 50 år. Det har egentlig altid været mantraet i Metal. Vi har en klar agenda i, at vores medlemmer skal uddanne sig igennem hele deres arbejdsliv.

Analysen er skrevet af eksterne skribenter og er ikke udtryk for Ugebrevet A4's holdning.