Det betaler sig at lytte til de ansatte

Af

Produktiviteten stiger, hvis man inddrager medarbejderne, når man indfører ny teknologi eller it-systemer. Det mener både medarbejdere og ledere i en ny undersøgelse.

SLÅ ØRERNE UD Det er ikke bare tågesnak og ønsketænkning, når fagforbundene taler om, at inddragelse af de menige medarbejdere styrker virksomheder og offentlige institutioner. Det er også den erfaring, som både medarbejdere og ledere rent faktisk gør sig.

En ny undersøgelse, som Teknologisk Institut har gennemført for LO, viser, at et flertal af både ledere og ansatte mener, det fremmer produktiviteten, hvis man inddrager sikkerhedsrepræsentanten, når man indfører ny teknologi eller it-systemer. Og seniorkonsulent med speciale i arbejdsmiljø Gitte Holm fra Teknologisk Institut er ikke i tvivl om, at virksomhederne kan tjene penge på at inddrage de ansatte:

»Medarbejderne er tæt på de konkrete arbejdsområder i virksomheden. De ved, hvor skoen trykker. Så det er en stor fordel, hvis de kan melde problemer tilbage til en ledelse, som måske har travlt med at lægge den overordnede strategi og ikke har så meget styr på, hvad der sker på gulvet i virksomheden,« siger Gitte Holm.

Hun mener, at arbejdsgiverne blandt andet har lært af tidligere dårlige erfaringer med indkøb af ny teknologi:

»I 1980’erne blev der indført rigtig meget ny teknologi i den danske industri, og der var ikke så meget tradition for at inddrage de ansatte. Derfor fik virksomhederne lavet nogle alvorlige fejlanskaffelser, og det har de lært af.«

Hun opfordrer til, at ansatte også indgår i det udvalg, som typisk nedsættes, når en virksomhed overvejer at købe ny teknologi eller it-systemer. Dermed får de adgang til en masse viden, som de kan dele med deres kolleger. Og det kan måske åbne kollegernes øjne for mulighederne i den nye teknologi, så de ansatte bliver medspillere i stedet for modspillere.

»Der er altid en vis modstand blandt medarbejderne mod store forandringer. Men hvis ledelsen giver den rette information, kan medarbejderne godt se de muligheder, som den nye teknologi giver,« siger Gitte Holm.

Tina Møller Kristensen, LO-sekretær med ansvar for arbejdsmiljø, kalder det »meget glædeligt«, at lederne kan se, at det rent faktisk kan betale sig på bundlinjen at inddrage medarbejderne. Det har også den store sidegevinst, at de ansattes arbejdsmiljø forbedres, hvilket giver færre sygedage og bedre økonomi i virksomheden.

Men der er stadig et stykke arbejde at gøre. Undersøgelsen viser, at tre ud af fire virksomheder i dag inddrager sikkerhedsrepræsentanten, som arbejdsmiljøloven foreskriver, når der skal ændres på teknologien eller indkøbes nyt it-system. Tina Møller Kristensen vil også have den sidste fjerdedel af arbejdsgiverne til at se lyset:

»Vi stiller os ikke tilfredse, før alle virksomheder som en helt naturlig ting inddrager medarbejderne, når de vil investere i ny teknologi. Men vi håber selvfølgelig, at de lytter til de positive erfaringer, som deres kolleger har gjort sig.«