»Der er rigtig mange dårlige offentlige chefer, som burde fyres«

Af Illustration: Majbrit Linnebjerg
Johs Lynge

Liberal Alliances tredje musketer i Folketinget Villum Christensen vil inkompetence og kammerateri i den offentlige sektor til livs. Han vil have mindre overbærenhed, flere fyringer og færre vennesæle forflyttelser til. Og han går ikke af vejen for at sætte navne på. De forhenværende chefer i Forsvaret og Rigspolitiet, Tim Sloth Jørgensen og Torsten Hesselbjerg, burde for eksempel ikke sidde i vellønnede ministerielle skånejob i dag, mener han.

INTERVIEW Du peger i pressen på forhold, der indikerer, at der er en nærmest korrupt kultur i det offentlige. Men valide undersøgelser viser, at vores offentlige sektor hører til de mest effektive og mindst korrupte på verdensplan. Hvor galt er det fat, Villum Christensen?

»Jeg taler ikke om en korrupt men om en usund kultur, hvor der desværre er en tendens til, at politikerne holder hånden over dårlige offentlige chefer – til skade for både medarbejdere og borgere. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at dygtige offentligt ansatte skal trækkes med en elendig chef, bare fordi de ansvarlige politikere synes, det er ubehageligt at fyre.«

Man kunne måske udlægge dette som en vælgerstrategisk krigserklæring til den udskældte offentlige sektor?

»Slet ikke. Jeg siger faktisk det her for de offentligt ansattes skyld. Liberal Alliance ønsker en velfungerende offentlig sektor med tilfredse medarbejdere, og netop derfor ønsker vi et opgør med den konfliktsky kultur, som lader elendige chefer beholde deres arbejde.«

Er det ikke på sin plads som politiker at sondre mellem den private og den offentlige sektor, som har forskellige formål og forpligtelser og deraf følgende strukturer, som gør, at vi ikke kan administrere landet som en forretning?

»Den offentlige sektor kan på mange områder lære af den private. For eksempel på det her område. Det siger jo sig selv, at har man en leder, som ikke magter sin opgave, så er der ingen fornuftig grund til at beholde ham. En dårlig leder skaber dårlige forhold for sine medarbejdere og dermed i sidste ende dårlig service for borgerne.«

Men er det ikke upassende, at parlamentarikere begynder at fyre offentlige chefer i medierne?

»Jeg prøver blot at starte en debat om et emne, som desværre er tabuiseret i Danmark. Og når man vil starte en debat, er man nødt til at være konkret – ellers trænger man ikke igennem med sit budskab. Jeg ser naturligvis på sagerne udefra, men hvis der er noget, der er upassende, så er det da at belønne folk med en kæmpe bonus for at stå i spidsen for skandaler, der koster borgerne virkelig store summer. Det er bestemt ikke med til at skabe respekt om det at være offentligt ansat.«

Du har peget på, at direktøren i Domstolsstyrelsen, Adam Wolf, burde fyres på grund af sit overordnede ansvar for den problematiske digitale tinglysning. Er der andre, der skal have sparket?

»Det er der ganske givet, og det er jo netop dét, der er min pointe: Der er rigtig mange dårlige offentlige chefer, som burde fyres. Det er ikke rimeligt, at de offentligt ansatte skal trækkes med elendige chefer, bare fordi de politiske chefer er konfliktsky og holder hånden over deres nærmeste ansatte. I øvrigt koster dårlig ledelse også penge på grund af ineffektivitet – og det er jo skatteborgernes penge.«

Hvad hvis Liberal Alliance bliver tungen på vægtskålen næste gang, bliver der så blodbad på chefgangene?

»At skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor er en af vores mærkesager. Så ja – vi vil bestemt være opmærksomme på det her problem, hvis vi får de afgørende mandater efter næste valg.«