Demokrati i Mellemøsten baner vej for dansk eksportboom

Af

Mellemøsten og Nordafrika tegner sig for blot 2,5 procent af den samlede danske vareeksport, men potentialet er meget større. Flere eksperter mener dog, at det kan tage lang tid før, at den seneste tids samfundsomvæltning omveksles til øget dansk eksport.

AFSÆTNING Der er sandsynligvis få firmaer i verden, der lige umiddelbart synes at have bedre muligheder for at nyde godt af den seneste tids omvæltninger i Mellemøsten og Nordafrika end danske Copenhagen Elections A/S.

Firmaet kan levere alt fra stemmelister til valgurner og bistår med ekspertise og know-how i forbindelse vælgerregistrering og afholdelse af valg. Bliver de revolutionære drømme om et mere frit og demokratisk Mellemøsten en realitet, er der således god grund til at tro, at firmaet har mulighed for at øge sin eksport. Administrerende direktør Jan Sahlertz fortæller da også, at firmaet allerede er kørt i stilling.

»Det er klart, at hvis en større demokratiseringsproces slår igennem i Mellemøsten og Nordafrika, så vil vores engagement i regionen blive væsentligt større,« siger han og tilføjer, at firmaet allerede har leveret valgbokse til Bahrain.

Det overordnede billede for dansk eksport er imidlertid knap så positivt, fortæller Peter Thagesen, der er afsætningspolitiks chef i Dansk Industri (DI).

»På den korte bane har omvæltningerne i Mellemøsten og Nordafrika skabt en masse problemer for vores medlemsvirksomheder, og der er næppe nogen normalisering af handelsforholdene lige om hjørnet,« siger han.

Usikkerhed om fremtiden

Kendetegnende for Mellemøsten og Nordafrika er også, at den relative politiske stabilitet, som de undertrykkende regimer i mange lande har været garant for, er blevet afløst af enorm usikkerhed om, hvad fremtiden vil bringe. Størst usikkerhed er der selvfølgelig lige i øjeblikket i Libyen, hvor Muammar al-Gaddafi med okkulte vanvidstaler og drab kæmper for at fastholde den magt, han har haft i over 40 år.

Men selv i Egypten, hvor hverdagen så småt er vendt tilbage, og de kamelridende Mubarak-støtter for længe siden har forladt Tahrirpladsen i centrum af Kairo, hersker der stor tvivl om, hvad fremtiden egentlig vil bringe. Og den usikkerhed spiller selvfølgelig også ind på forretningsmulighederne, fortæller Peter Thagesen fra DI.

»Alle håber selvfølgelig på, at der kommer nogle gode processer i gang, som resulterer i demokrati og nogle sundere samfundsforhold. Men trods den megen eufori, så er det ingen naturlov, at tingene udvikler sig positivt. Det er en vanskelig proces, der er sat i gang, og det er svært at sige, hvornår forretningsbetingelserne bliver normaliserede« siger han.

Insulin skal der til

Flere af de største danske virksomheder i regionen tager dog situationen med ophøjet ro. Det gælder blandt andet Novo Nordisk, der tegner sig for en betydelig del af den knap tre milliarder kroner store, årlige danske eksport af medicinalvarer til regionen.

»Er du diabetiker, kan du ikke leve uden din insulin. Derfor er jeg også sikker på, at vores eksport til regionen vil fortsætte uanset, hvem der kommer til at sidde ved magten,« siger Jesper Høiland, der er direktør for International Operations, herunder Mellemøsten og Nordafrika, i Novo Nordisk.

Hans eneste bekymring er, at der kan opstå problemer med betalingen, hvis valutaen devaluerer i et eller flere af de lande, hvor Novo Nordisk har aktiviteter. Men da Mellemøsten og Nordafrika på grund af sine store olieforekomster har store dollarreserver, så mener Jesper Høiland ikke, at problemerne er alvorlige.

I FLSmidth, der har mange aktiviteter i både Egypten og Libyen, er de også fortrøstningsfulde.

»Opførelsen af nye fabrikker vil på kort sigt blive berørt af, at vores udenlandske medarbejdere midlertidigt har forladt Egypten og Libyen. Men det har ikke ændret vores forventninger til årets resultat,« siger kommunikationschef Jesper B. Larsen og tilføjer: 

»Nordafrika har i snart 100 år været et attraktivt marked for FLSmidth og vil fortsat være det fremover. Og selv om den nuværende situation på kort sigt kan medføre forsinkelser for nogle af vores projekter, så ændrer det ikke ved vores langsigtede forventninger til regionen. Urbanisering og lav befolkningsalder gør, at landende har stigende behov for både cement og mineraler og dermed for de cement- og mineralfabrikker, som vi leverer.«

Store vækstmuligheder

Ser man bort fra FLSmidth, Novo Nordisk og A.P. Møller – Mærsk, der har cirka 7.000 ansatte alene i Egypten, er det begrænset, hvad dansk industri har af aktiviteter i regionen.

Samlet set eksporterede de danske virksomheder i de første 11 måneder af 2010 – hele året er ikke opgjort endnu – for lidt over 12 milliarder kroner til Mellemøsten og Nordafrika. Det svarer til blot 2,5 procent af den samlede danske eksport ifølge Danmarks Statistik.

Der synes dog at være spæde tegn på, at danske virksomheder får bedre greb om området. Siden 2005 er eksporten til regionen således øget fra cirka 9 til over 12 milliarder kroner, og regionens andel af den samlede danske eksport er steget fra 1,8 til de førnævnte 2,5 procent.

Flere af verdens største banker mener også, at Mellemøsten og Nordafrika er nogle af de regioner, hvor væksten og eksportmulighederne i fremtiden vil være størst. Blandt optimisterne finder man blandt andre storbanken HSBC, der sidste år udråbte Egypten til at være et af seks lande, som på sigt vil kunne tage over fra de såkaldte BRIK-lande – Brasilien, Rusland, Indien og Kina – der i det seneste årti har tegnet sig for den største økonomiske vækst i verden.

Mange unge i Mellemøsten

En af grundene til at, at Mellemøsten og Nordafrika fremhæves positivt, er alderssammensætningen i regionen. Hvor Europa, USA, Japan og selv Kina står over for en hastigt aldrende befolkning, er der endnu mange år til, at landene i Mellemøsten og Nordafrika har det problem. 

Af Egyptens cirka 80 millioner store befolkning er 52,3 procent således under 25 år, viser FN’s befolkningsstatistikker. Det samme gælder i Algeriet og Libyen, hvor 47 procent af befolkningen er under 25 år. Til sammenligning udgør andelen af danskere under 25 år godt 30 procent af befolkningen.

Den internationale økonomiske samarbejdsorganisation OECD fremhævede sidste år i en meget optimistisk rapport også fremtidsmulighederne i udviklingslandene, herunder landene i Mellemøsten og Nordafrika. Til Ugebrevet A4 sagde rapportens hovedforfatter Homi Kharas:

»Middelklassen i Europa og USA er tynget af gæld og vil i fremtiden ikke være den vækstmotor, som den har været i de seneste 50 år. Men heldigvis er der tegn på, at en ny og købestærk middelklasse er ved at vokse frem i mange udviklingslande. Det er herfra, at fremtidens vækst vil komme.«

Ifølge Homi Kharas’ udregninger vil middelklassen i Mellemøsten og Nordafrika øge sit forbrug fra de nuværende godt og vel 800 milliarder til næsten 2.000 milliarder amerikanske dollar i 2030. 

Dansk eksporteventyr

Hvorvidt det positive scenario bliver til virkelighed, afhænger selvfølgelig meget af, hvad der kommer til at ske politisk og økonomisk i regionen. Hvis den seneste tids omvæltninger ikke resulterer i politiske og økonomiske reformer, er der ingen garantier for økonomiske og sociale fremskridt Og de vil igen forringe chancerne for et dansk eksporteventyr, mener afsætningspolitisk chef i DI Peter Thagesen.

»Det er en brydningstid, og man skal ikke undervurdere de udfordringer, som ligger forude,» siger han.

Cheføkonom i Danmarks Eksportråd Jacob Warburg er heller ikke overbevist om, at Mellemøsten og Nordafrika nødvendigvis bliver vigtige eksportmarkeder blot, fordi regionens diktatorer kastes på porten.

»Bortset fra Saudi-Arabien, Emiraterne og Egypten vil jeg mene, at der er rimeligt lang vej igen, før de her lande går hen og bliver vigtige afsætningsmarkeder. Det skyldes først og fremmest, at økonomierne er relativt små, så selv om de allermest positive vækstscenarier bliver indfriede, vil det tage mange år før, at det virkelig vil batte noget for dansk eksport,« siger han og tilføjer:

»Selv om det politiske system ændres i en mere demokratisk retning, så vil mange af landene i regionen stadig have store økonomiske problemer, som ikke bare sådan lige forsvinder.«

Jacob Warburg anerkender dog samtidig, at Mellemøsten og Nordafrika potentielt kan have stor økonomisk gavn af den store andel unge og erhvervsaktive. Men det afhænger helt af succesen med de økonomiske og politiske reformer.

»At der er mange i den arbejdsdygtige alder er kun en fordel, hvis der er arbejde til dem. Ellers opstår der bare sociale problemer og uroligheder i stedet, som vi har set i den seneste tid,« siger han.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.