Debat

Forsikringer dækker et behov

Intet er lettere i debatten om sundhedsforsikringer og solidaritet end at kritisere forsikringsselskaberne, sådan som redaktør Per Michael Jespersen gør i A4 den 22. september.

Sundhedsforsikringer går hånd i hånd med solidaritet. I dag skal arbejdsgiveren for eksempel tilbyde alle medarbejdere en sundhedsforsikring – ellers intet fradrag.

Alternativet til sundhedsforsikringer er ikke et offentligt system, der kan tilfredsstille alle behov. Det rækker selv ikke voldsomme skattestigninger til. Men et forsikringsbåret sundhedstilbud skal heller aldrig afløse den offentlige garanti for, at alle borgere i Danmark har ret til fri sygehusbehandling i et velfungerende offentligt system – ligesom arbejdsmarkedspensionerne ikke har overflødiggjort folkepensionen.

Så derfor skal opfordringen til fagforeninger, arbejdsgivere og politikere være: Stil krav om en ordentlig sundhedsforsikring, stil krav til de private behandlingssteder og stil krav til udbyderne om også at løfte deres del af det fælles sociale ansvar.

- Stine Bosse, formand for Forsikring & Pension og koncernchef i TrygVesta

Et irrelevant spørgsmål i A4

»Skal TIB være en partisanbevægelse eller en fagbevægelse, spørger mange af de 47.000 kontingentbetalende medlemmer af TIB sig selv om i disse dage, inden de skal vælge ny formand og dermed også vælger, hvilken vej forbundet skal udvikle sig.«

Dette noget retoriske og, for mig at se, irrelevante spørgsmål stilles i en artikel i Ugebrevet A4 den 22. september. Retorisk, fordi min egen oplevelse, efter at have besøgt 9 ud af TIB’s 11 delegationer, er, at spørgsmålet på intet tidspunkt har været rejst. Irrelevant, fordi der ikke er nogen af kandidaterne, der har givet udtryk for dette synspunkt.

Når dette er sagt, er der, for mig at se, tale om en artikel, der forsøger at komme rundt om den problemstilling, der er rejst i kølvandet på, at den Faglige Klub – en privat sammenslutning af medlemmer af TIB afd. 9 – har valgt at donere 10.000 kroner til en dødstruet og sidenhen likvideret colombiansk forhenværende fagforeningsformand, der havde tilsluttet sig FARC. Selv om det, som nævnt, ikke har været et tema på de mange møder rundt i landet, vil jeg alligevel for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at jeg er fejlfortolket to konkrete steder i artiklen. Dels skriver artiklen, at jeg samtykkede, da pengene blev sendt til Colombia, og dels er jeg citeret for hvad, »vi« i den Faglige Klub ville med beslutningen og donationen. Jeg deltog ikke i møderne og i beslutningerne og har ikke været en del af beslutningsprocessen. Derimod har jeg givet udtryk for, at jeg syntes, at det var bedre og mere relevant at støtte de colombianske bygningsarbejderes faglige organisationer. Hvilket vi sidenhen også har en generalforsamlingsbeslutning på i TIB afd. 9, ligesom forbundet har indledt kontakter med de colombianske bygningsarbejdere.

Når jeg har givet udtryk for mit syn på, hvad jeg fandt relevant at støtte, hænger det sammen med, at jeg hverken følte eller føler mig overbevist om, at FARC altid forsøger at leve op til det, som jeg betragter som en befrielsesbevægelses forpligtigelse til at skåne civile i sin kamp mod et undertrykkende regime.

- Anders Olesen, formand for TIB afd. 9 København, og kandidat til posten som forbundsformand i TIB.

Alle a-kasser er gode

»De faglige a-kasser er jo bedre end tværfaglige a-kasser til at visitere medlemmer til job.« I Ugebrevet A4 15. september slynger LO's næstformand Lizette Risgaard den påstand ud. Når jeg siger »slynger ud«, er det, fordi jeg ikke mener, hun har noget at bygge det på.

Kristelig A-kasse er jo tværfaglig og har fra juni 2007 til 2008 nedbragt arbejdskraftreserven (personer med mere end tre måneders sammenhængende ledighed) med 41,8 procent. Det er bedre end fagspecifikke a-kasser som FOA’s, 3F’s og El-fagets a-kasser, hvor det er 40,2 procent hos FOA og 39,1 hos 3F og El-faget. Men andre fagspecifikke a-kasser har nedbragt arbejdskraftreserven med flere procent end Kristelig A-kasse.

Jeg mener, den mest oplagte konklusion er, at både fagspecifikke og tværfaglige a-kasser er gode til at hjælpe deres ledige medlemmer i job, og at de forskelle, der er mellem a-kasserne, ikke kan forklares med, om de er tværfaglige eller fagspecifikke.

Men når det er sagt, vil jeg også sige, at det er Kristelig Fagbevægelses opfattelse, at en tværfaglig a-kasse virkelig matcher det moderne arbejdsmarked med mange jobskift, som ofte går på tværs af gamle faggrænser. Men vi blander os ikke i, at andre a-kasser mener, det bedste for dem er at være fagspecifikke.

- Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.