Danskerne vil beholde efterlønnen

Af | @MichaelBraemer

Langt over halvdelen af danskerne mener, det er en dårlig idé at fjerne efterlønsordningen for at skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet, viser ny A4-undersøgelse.

FINGRENE VÆK En aflivning af efterlønsordningen ser ud til at være noget at det nærmeste, man kan komme et politisk selvmord. I hvert fald er opbakningen til ordningen massiv blandt danskerne, og det har det store behov for ekstra arbejdskraft ikke ændret ved.

Kun 18 procent af danskerne mener, det er en god idé at fjerne efterlønsordningen helt, i bestræbelserne på at sikre flere hænder på det danske arbejdsmarked. Det fremgår af en undersøgelse, som Zapera har foretaget for Ugebrevet A4 blandt et repræsentativt udsnit af 18-70-årige danskere. Det store flertal på 58 procent mener, at det er en dårlig idé.

For tidligere økonomisk overvismand Torben M. Andersen understreger det bare, at de fleste opfatter muligheden for tidlig tilbagetrækning som et væsentligt og højt værdsat velfærdsgode. Derfor skal der meget til for at gøre noget ved den positive holdning til efterlønsordningen, som han ser som det eneste politiske redskab til at styre udbuddet af arbejdskraft..

»Jeg synes stadig, det er ærgerligt, at man i forbindelse med velfærdsforliget i 2006 ikke gik ind og løftede aldersgrænserne for efterløn meget lidt hvert år, så grænsen for den enkelte hvert år rykkede op med en måned eller to. Så kunne ingen komme og sige, at deres forhold blev ændret voldsomt og drastisk den ene dag til den anden – hvilket også ville være urimeligt,« siger han.

Morten Kaspersen, formand for AK-Samvirke, der er brancheorganisation for danske a-kasser, er ikke overrasket over tallene og mener, at snakken om at pille ved efterlønsordningen må forstumme.

»Nu må vi gøre op med billedet af efterlønnen som en tidlig pensionering og i stedet italesætte den som en seniorordning. Den skal give medarbejdere, der har været på arbejdsmarkedet i mange år og ikke længere har kræfter til at arbejde på fuld tid, mulighed for at blive på nogle vilkår, de kan klare. Får de ikke det, er alternativet, at de må trække sig helt tilbage,« siger han.

Med den nuværende krise og udviklingen på arbejdsmarkedet mener Morten Kaspersen i øvrigt, at efterspørgslen efter seniorer hurtigt kan aftage og helt automatisk skabe ro om efterlønnen.