UDLICITERING

Danskerne til regeringen: Tving ikke kommunerne til at udlicitere

Af | @IHoumark

Regeringen vil presse kommunerne til at lade private virksomheder klare mere af arbejdet med blandt andet pleje af ældre og pasning af børn. Det er en dårlig idé, mener mange danskere ifølge ny måling. Sporene skræmmer fra fiaskoer med udlicitering af hjemmehjælp og rengøring.

En stor del af danskerne afviser regeringens idé om at presse kommunerne til for eksempel i højere grad at overlade pleje af ældre til private firmaer. En række fiaskoer har gjort indtryk, mener næstformand i LO. 

En stor del af danskerne afviser regeringens idé om at presse kommunerne til for eksempel i højere grad at overlade pleje af ældre til private firmaer. En række fiaskoer har gjort indtryk, mener næstformand i LO.  Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix.

Regeringen vil gerne have private virksomheder til at klare langt flere opgaver på det offentliges regning. Der skal udliciteres meget mere lige fra pleje af ældre til rengøring af skoler.

Regeringen vil sætte gang i en bølge af udliciteringer ved at lægge stort pres på kommuner og regioner. Men pres på byråd og regionsråd for mere udlicitering er ikke den rette vej at gå. Det mener en stor del af danskerne. 

Det fremgår af en repræsentativ undersøgelse, som Epinion har lavet for LO-fagbevægelsen. Undersøgelsen er interessant, fordi det fremgår af regeringsgrundlaget, at »regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver i stat, kommuner og regioner.« Konkurrence-udsætte er et politiker-ord for udlicitering. 

Regeringen har planer om via såkaldte måltal at presse kommuner, regioner og staten til at lade private firmaer klare flere opgaver.

Men kommuner og regioner skal selv have lov at bestemme, om eksempelvis de ældre skal passes af et privat hjemmehjælps-firma eller sosu'er fra kommunen. Det er budskabet fra mange danskere i den nye undersøgelse fra Epinion. 

Læs også: Danskerne: Nej til mere udlicitering af ældrepleje og rengøring

I undersøgelsen giver 39 procent af danskerne udtryk for, at kommuner og regioner selv bør bestemme, om de vil løse opgaver selv eller overlade nogle af opgaverne til private.

22 procent af danskerne er imod at lade kommuner og regioner selv bestemme i forhold til udlicitering. 39 procent er hverken for eller imod - eller ved ikke, hvad de skal svare. 

Hvad ved en minister i København om, hvordan man får den bedst mulige rengøring af skolerne i Odsherred? Nanna Højlund, næstformand i LO-fagbevægelsen

Den store skepsis i befolkningen over for at pådutte kommunerne øget udlicitering glæder Thomas Kastrup-Larsen (S). Han er borgmester i Aalborg og formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

»Det er en umanerlig dårlig idé, når regeringen vil pådutte kommunerne udlicitering via måltal. Måltallene vil fjerne fokus fra, hvordan vi får de bedst mulige løsninger for borgerne og flytte fokus over på måden, man løser opgaver på,« siger Thomas Kastrup-Larsen på kommunernes vegne.  

I LO-fagbevægelsen vender man også tommelfingeren nedad i forhold til regeringens ønske om at påtvinge kommunerne øget udlicitering. Næstformand i LO Nanna Højlund siger:

»Hvad ved en minister i København om, hvordan man får den bedst mulige rengøring af skolerne i Odsherred?« spørger Nanna Højlund og konkluderer:

»Udlicitering bør være byrådenes beslutning og ikke noget, man med en vanvittig bureaukratisk ordning med måltal trækker ned over hovedet på kommunerne.«

Hun ser danskernes skepsis over for udlicitering som udtryk for, at der har været nogle fiaskoer, der har vakt opsigt.

»Det gør rigtigt stort indtryk på danskerne, når firmaer inden for ældrepleje går konkurs og skaber usikkerhed om pleje af de ældre. Vi vil gerne have vished for, at der er stabilitet og kvalitet, når det gælder pleje af vores gamle mor eller far,« siger Nanna Højlund, og fortsætter:

»Der har været en række sager om udliciteret rengøring, hvor blandt andre rumænere har gjort rent for en uhørt ringe løn og boet under elendige forhold. Altsammen for at et privat firma kunne score kassen på blandt andet rengøring af skoler. Den slags bryder danskerne sig ikke om.« 

»Der skal være styr på forholdene for de ansatte. Uanset om det er offentlige eller private hænder, der udfører opgaven.«

Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver. Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation

I regeringen har man - trods indvendingerne fra kommunerne, fagbevægelsen og mange danskere - stadig stor lyst til at sætte gang i en bølge af udliciteringer.

Minister for offentligt innovation, Sophie Løhde (V), skriver til Ugebrevet A4:

»Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver. Det afgørende for regeringen er ikke, hvem der leverer. Det, der er afgørende, er, at danskerne får den bedst mulige service og højeste kvalitet for deres penge. Det kan konkurrenceudsættelse bidrage til.«

(Artiklen fortsætter efter grafikken)

Dansk Erhverv: Juhu!

I det private erhvervsliv glæder man sig naturligvis ved udsigten til at kunne tjene penge på at passe flere grønne områder, ældre, børn og så videre på det offentliges regning.

Øget konkurrence vil give borgerne et mangfoldigt tilbud af forskellige løsninger at vælge imellem. Jakob Scharff, markedschef i Dansk Erhverv

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv er begejstret for regeringens plan om at presse kommunerne med måltal for udlicitering. Markedschef i Dansk Erhverv, Jakob Scharff, siger:

»Det vil være godt, hvis kommunerne i langt højere grad vil øge samarbejdet med private leverandører. Øget konkurrence vil give borgerne et mangfoldigt tilbud af forskellige løsninger at vælge imellem og bidrage til en mere effektiv offentlig sektor.« 

Dansk Erhverv har medvind hos Sophie Løhde.

Ministeren stiller over for Ugebrevet A4 i udsigt, at regeringen ved »årsskiftet 2017-2018 vil fremlægge et udspil, der skal bidrage til at øge konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver.«

  Ministerens svar til A4

Sophie Løhdes kollega i regeringen økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) er klar i mælet. Han siger til magasinet Danske Kommuner:

»Min langsigtede politiske målsætning er da, at alt, der kan, skal konkurrenceudsættes.«

Løkkes hjemkommune går foran

I kommunerne måler man graden af udlicitering ved hjælp af den såkaldte 'indikator for konkurrenceudsættelse'. Indikatoren er udtryk for, hvor stor en andel af det, som en kommune - i teorien kunne udlicitere - rent faktisk er blevet lagt i hænderne på private leverandører.

I løbet af de seneste ti år er flere og flere opgaver blevet lagt over i hænderne på private i kommunerne. Graden af udlicitering i kommunerne er i gennemsnit gået fra 19,5 procent i 2006 til 26,5 procent i 2015 ifølge KL.

Står det til Dansk Erhverv må regeringen gerne trykke på speederen, når det gælder udlicitering. Organisationen vil gerne have hele den offentlige sektor - altså kommuner, regioner og staten - til at udlicitere meget mere.

»Vi ønsker, at der bliver sat et mål om, at gå fra som nu en konkurrenceudsættelses-grad for hele den offentlige sektor på omkring 25 procent til i stedet i 2025 at komme op på 39 procent,« siger Jakob Scharff og fortsætter:

»Målt i kroner og øre vil det betyde, at hvor det offentlige i dag samlet konkurrenceudsætter opgaver for rundt regnet 100 milliarder kroner, så skal man gerne op på cirka 160 milliarder kroner i 2025.«

Kigger man på graden af udlicitering for alle kommuner i 2015, så ligger statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) hjemkommune Gribskov helt i top med en udliciterings-grad på 49,9 procent.

- Skal flere kommuner følge i Gribskovs fodspor på det her område?

»Ja, helt klart. Flere kommuner bør ligesom Gribskov øge samarbejdet med private leverandører,« siger Jakob Scharff.