LUKKET LAND

Danskerne og svenskerne ser vidt forskelligt på flygtninge

Af | @GitteRedder

Danskerne udviser langt mindre gæstfrihed over for mennesker på flugt end vores naboer i Sverige – selvom svenskerne tager imod seks gange så mange flygtninge som os. Forsker kæder danskernes skepsis sammen med politikernes fokus på de negative konsekvenser af at tage imod flygtningene.

Det er langt mellem Sverige og Danmark, mener en gruppe syrere, som protesterer over de danske myndigheders behandling af deres asylsager. 

Det er langt mellem Sverige og Danmark, mener en gruppe syrere, som protesterer over de danske myndigheders behandling af deres asylsager.  Foto: Jens Dresling/Polfoto

Svenssons hjerte banker langt mere for flygtninge end Jensens.

Mens fire ud af ti danskere ønsker færre flygtninge ind over Danmarks grænser, er det ikke engang hver tredje svensker, der smækker døren i og ønsker færre flygtninge til Sverige.

Og hvor kun 18 procent af danskerne byder velkommen til flere mennesker på flugt fra Syrien, Irak og andre af verdens krigszoner, hilser 26 procent af svenskerne flere flygtninge velkomne.

Svenskerne er mere åbne end danskerne Spørgsmål: Med tanke på de krige og konflikter, der lige nu finder sted i verden, synes du så, at Danmark/Sverige skal tage imod flere flygtninge, færre flygtninge eller det samme antal flygtninge som i dag?
Kilde: Analyse Danmark for Ugebrevet A4. Undersøgelsen er gennemført blandt 1.256 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 12. – 18. september 2014. Det svenske analyseinstitut Novus har gennemført undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af svenske vælgere den 18. august.

Analyse Danmark har gennemført en ny undersøgelse blandt 1.256 repræsentativt udvalgte danskere for Ugebrevet A4. Heri har analyseselskabet stillet nøjagtig det samme spørgsmål, som det svenske institut Novus har stillet svenskerne. Derfor kan svarene fra de to nabolande sammenlignes.

Klik her for at læse artiklen: Massiv modstand mod flere flygtninge

Restriktive danskere

Samfundsforsker ved Institut på Statskundskab på Aarhus Universitet professor Rune Stubager er ikke spor overrasket over, at danskerne er mere skeptiske over for flygtninge, end svenskerne er.

»Danskerne er langt mere restriktive end svenskerne, men jeg er faktisk overrasket over, at forskellene ikke er større. Jeg havde forventet, at svenskerne var endnu mere åbne, end de giver udtryk for i undersøgelsen,« siger Rune Stubager.

Han peger på, at Hr. Jensen fra Sjælland og Fru Svensson fra Småland svarer ud fra vidt forskellige udgangspunkter, når de skal tage stilling til, om de vil modtage flere eller færre flygtninge.

Mens man i Sverige forventer at modtage mellem 80.000 og 100.000 asylansøgere alene i år, skønner Justitsministeriet herhjemme, at Danmark vil modtage cirka 14.000 asylansøgere i år.

Vi ser jo kun meget få danske partiledere tale markant for, at vi skal tage imod flere flygtninge. Rune Stubager, professor, Aarhus Universitet

Forskellen på gæstfriheden i de to lande hænger ifølge professor Rune Stubager sammen med, at debatten om flygtninge er vidt forskellige i Danmark og Sverige. Og det er den især, fordi de fleste politikere i Sverige taler om flygtninge på en helt anden måde, end danske politikere gør, anfører han.

Svenske partier vil føre de åbne hjerters politik

»I Sverige står syv ud af otte partier i Riksdagen sammen og vil føre de åbne hjerters politik. Flertallet af svenske partier mener, at Sverige skal være en humanitær stormagt og åbne deres grænser for mennesker i nød og på flugt,« siger han.

Rune Stubager henviser til, at hvis syrerne bare lykkes med at komme til en gul-blå grænsebom, så åbner svenskerne bommen og siger, at syrerne har krav på beskyttelse fra Assad.

Ifølge Rune Stubager har vælgerne en tendens til at følge deres politiske ledere og de signaler, der kommer fra de partier, som de sympatiserer med. Og fordi den politiske italesættelse af asylansøgere er så forskellig i vores to nabolande, giver det sig udslag i de markante holdningsforskelle til, om vi skal hjælpe flygtninge eller ej, påpeger han.

Kun få danske partiledere taler markant for flygtninge

Rube Stubager anfører, at det kun er et lille mindretal af politikere på den danske venstrefløj, der taler for flere flygtninge og indvandrere – og det på trods af, at mere end 50 millioner mennesker lige nu er på flugt, og selv om at Europa står over for det, som Dansk Flygtningehjælp betegner som den største flygtningekatastrofe i Europa siden anden verdenskrig.

»Vi ser jo kun meget få danske partiledere tale markant for, at vi skal tage imod flere flygtninge. Og i den danske debat er der mere åbenhed omkring, hvilke negative konsekvenser en strøm af flygtninge kan betyde, ligesom vi diskuterer fejlslagen integration, og hvad nye flygtninge kan betyde for det lokalsamfund, der modtager dem,« siger Rune Stubager.

Lige omvendt er det i Sverige, hvor der ofte bliver lagt låg på debatten om dårlig integration, mens politikerne i stedet taler om gevinster ved indvandringen, påpeger han.

»I Sverige har man ofte fokus på de positive konsekvenser af flere flygtninge, nemlig at man hjælper folk på flugt, og at det kan give økonomiske gevinster på sigt,« konstaterer han.

I Danmark er der markant flere blå vælgere, der er negative over for flere flygtninge end i Sverige. For eksempel erklærer 56 procent af Venstres vælgere i Danmark, at de ønsker færre flygtninge til landet.

Blandt vælgerne fra det borgerlige, svenske parti Moderaterna er der kun 33 procent, der ønsker færre flygtninge.

Rune Stubager henviser til, at borgerlige politikere i Sverige – med undtagelse af det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne – taler helt anderledes om flygtninge og indvandrere end for eksempel Venstres partileder Lars Løkke Rasmussen og den konservative leder Søren Pape.

Hvor den tidligere svenske statsminister Fredrik Reinfeldt fra Moderaterna gik ud og opfordrede svenskerne til at åbne deres hjerter over for flere flygtninge, så har både Venstre og Konservative herhjemme været ude og efterlyse stramninger.

»Venstre gør jo det stik modsatte af, hvad Reinfeldt gør i Sverige, når Lars Løkke sætter spørgsmålstegn ved, om regeringens økonomiske plan kan blive undergravet af den tilstrømning af flygtninge, vi ser i øjeblikket. Danskernes holdning til flygtninge kan kædes direkte sammen med, hvordan ikke bare Venstre, men flertallet af partier taler om flygtningene på,« noterer Rune Stubager.

V: Svenskerne lukker øjnene

Venstres integrationsordfører Martin Geertsen mener, at svenskerne lukker øjnene over for en række integrationsproblemer, som vi herhjemme diskuterer i fuldt dagslys.

»Vi kan bare se, at der er nogle økonomiske og kulturelle udfordringer ved at tage imod flere flygtninge. Mit bud er, at svenskerne løber ind i de samme problemstillinger, hvis de ikke allerede er det: problemer med økonomisk integration. Svenskerne har jo de facto allerede den debat, selvom de ikke vil være ved det,« siger Martin Geertsen.

Med et stigende flygtningepres og udsigten til, at Danmark i år skal modtage det højeste antal flygtninge i mere end 15 år, advarer han mod svenske tilstande.

»Asylområdet er ude af kontrol og nærmer sig efterhånden niveauet under Nyrup. Vi risikerer svenske tilstande i Danmark, hvis ikke regeringen handler nu,« mener han.

Netop i dag fremlægger regeringen et nyt asyludspil, der lægger op til stramninger. For få dage siden opjusterede regeringen sit skøn over udgifterne til asylområdet i 2014. Nu forventer regeringen, at asylansøgere vil koste 1,8 milliarder kroner i år – en stigning på godt 200 millioner kroner.