Danskerne arbejder i ferien

Danske lønmodtagere har svært ved at slippe jobbet i sommerferien. Flere end 4 ud af 10 danskere tjekker e-mail, læser rapporter eller står til rådighed for arbejdet via mobiltelefonen i ­ferien, viser en ny undersøgelse. Arbejdslivsforsker og stressekspert kalder det uhyggeligt, at danskerne ikke formår at koble af og opfordrer til, at der på alle arbejdspladser tages en diskussion om, hvad meningen med ferien er.

HOLD DA HELT FERIE Med en høj beskæftigelse blandt både kvinder og mænd hører danskerne til blandt de mest arbejdsomme folkefærd i verden. Og vi arbejder oven i købet på et krævende arbejdsmarked, der ustandseligt byder på nye udfordringer og omstillinger. Med al den effektivitet bliver ferien endnu vigtigere for os. Problemet er bare, at flere og flere danskere også tager arbejdet med på ferien og derfor ikke får den indsprøjtning af energi og overskud, som ellers er meningen med at holde sommerferie.

En ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4, viser, at mere end hver fjerde mand står til rådighed for sit arbejde på mobiltelefonen i sin sommerferie, mens det gælder knap hver femte kvinde. Mændene tjekker også arbejdsrelaterede e-mails, læser rapporter relateret til arbejdet og forbereder sig til nye arbejdsopgaver i ferien, mens det i lidt mindre omfang gælder kvinderne.

Alt i alt er det næsten hver anden mand, der i et eller andet omfang beskæftiger sig med sit arbejde i sin sommerferie, mens det for kvinder er 4 ud af 10, der ikke slipper arbejdet. Det står i skærende kontrast til, at 86 procent af danskerne siger, at de i høj eller nogen grad trænger til at komme væk fra et hårdt arbejde og slappe af i sommerferien.

Undersøgelsen viser også, at

  • Ufaglærte og faglærte arbejdere i langt højere grad end funktionærer, ledere og selvstændige forstår at holde ferie. Kun hver 10. faglærte og hver niende ufaglærte arbejder tjekker e-mails i ferien, mens det for folk med ledelsesansvar gælder hver anden.
  • Seks ud af ti ledere står til rådighed for deres arbejde på mobiltelefonen, mens de holder ferie.
  • Hver ottende dansker tænker på deres arbejde ofte eller hele tiden gennem sommerferien, mens 4 ud af 10 af og til tænker på jobbet.
  • Kun hver anden dansker erklærer, at de sjældent eller aldrig har jobbet i tankerne, mens de holder sommerferie.

Man skal koble af

Leder af Center for Arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet Einar Baldursson er alarmeret over, at danskerne er så dårlige til at adskille arbejde og ferie.

»Folk går længere end bare at tænke på arbejde i deres ferie. De tjekker også e-mails og har mobilen tændt. Når næsten halvdelen af lønmodtagerne ifølge A4-undersøgelsen er på arbejde i et eller andet omfang i deres ferie, skal det gå galt,« siger Einar Baldursson og pointerer, at det er en farlig udvikling, når folk blander ferie, fritid og arbejdstid sammen i en pærevælling.

»På det moderne arbejdsmarked holder ganske få rigtig ferie, og det er udtryk for at der er sket et markant skred i vores måde at arbejde på. Mange er på arbejde mentalt i deres ferie og finder, at det er helt i orden. Det gælder især dem med højere uddannelser og mange omstillinger på arbejdspladsen, men de har også behov for at koble helt af, for ikke at kæntre af stress,« påpeger Einar Baldursson.

Arbejder man i sin ferie, går man ifølge Einar Baldursson glip af fritidens muligheder for berigelse, og dermed taber man ressourcer i stedet for at vinde ressourcer. Han advarer mod, at vi overbelaster os selv mentalt, hvis vi ikke tillader os at holde rigtig ferie.

»Fritid er ikke længere en frizone fra arbejdet. Du tager ikke ferie fra arbejdet, men du tager ferie for at kunne arbejde. Og det er en stigende tendens, som vil få store konsekvenser fremover, fordi det vil slide arbejdskraften op,« siger Einar Baldursson.

Han lader ikke sin egen ferie spolere af arbejdet. Han skal på to ugers vandreferie i de østrigske alper, og selv om den bærbare computer slæbes med, er det ikke for at tjekke e-mails. Mobilen er med, men kun få kender hans nummer:

»Jeg vil være uden for rækkevidde.«

Husk balancen

Også stressekspert Bjarne Toftegård, stifter af firmaet »Forebyg Stress« og forfatter til flere bøger om emnet, vurderer, at vi gambler med vores egen sundhed og dermed vores evne til at arbejde i det daglige, når vi ikke forstår at holde ferie.

»Det er uhyggelige tal, når så mange danskere bruger tid på at arbejde i deres ferie. Vi har behov for at komme væk fra vores arbejde engang imellem. Både af hensyn til os selv, vores familier og ikke mindst af hensyn til vores arbejde. Det er vigtigt at have en balance i livet, hvor arbejdet gerne må fylde, men det må ikke fylde for meget,« fastslår Bjarne Toftegård.

Han hører ofte folk bortforklare, at de går på internettet og mobilen i deres ferie med, at det jo kun er en halv eller en hel time dagligt og ikke forstyrrer ferieidyllen.

»Det er en dårlig undskyldning, for bruger du bare en time dagligt på mails og mobil, kører det rundt i hovedet og fjerner det mentale fokus fra familien og nærværet. I hverdagen er vi online, men i ferierne bør vi hive stikket ud og være offline. Det sociale liv kan fortsætte, men der bør ikke være forpligtelser i relation til arbejdet, fordi det belaster hjernen,« konstaterer Bjarne Toftegård.

Han påpeger, at det langt fra altid er arbejdsgiverne, der kræver, at de ansatte tjekker e-mails. Ifølge Bjarne Toftegård er vi en nation af arbejdsnarkomaner, hvor arbejdet fylder så meget i bevidstheden, at vores arbejdsmoral også kammer over:

»Det er ofte ikke arbejdsgiverne, men os selv, der forlanger, at vi arbejder i ferien, fordi vi er blevet afhængige af arbejdet, og pludselig er det svært at undvære. Men det er grundlæggende usundt at være afhængig. Ferien er en periode, hvor vi skal genoplade batterierne og en mulighed for at få ryddet op i hjernen og dermed også komme kreative tilbage på arbejde.«

Hvad er meningen med ferie?

Einar Baldursson mener, at arbejdsgivere og fagbevægelse bør forholde sig kritisk til udviklingen og sætte en stopper for den omsiggribende trang til at arbejde i ferien. En tendens, som arbejdslivsforskeren vurderer, vil stige yderligere i fremtiden, fordi arbejdslivet med ny teknologi hele tiden forandrer sig.

»På den moderne arbejdsplads er det nødvendigt at udvikle en fælles forståelse for, hvad ferie er. Arbejdsgiverne er lige så slemt – eller værre ramt – end medarbejderne, for det er jo også lederne og mellemlederne, der slæber arbejdet med hjem i ferien.«

Han anser det for vigtigt at tage en debat ude på hver enkelt arbejdsplads omkring den voksende tendens til at slæbe arbejdsopgaver med hjem i ferien. Hvis det ikke bliver diskuteret, tror folk, at det er helt legitimt.

»Hvad er egentlig meningen med ferien? Hvilken slags mening skal ferien have for den enkelte og for arbejdspladsen, og hvordan får vi skabt en ferie, der styrker medarbejdernes ressourcer og dermed arbejdsindsatsen,« siger han og understreger, at en sommerferie, hvor man mentalt er på arbejde, i bund og grund er uden mening.

Einar Baldursson får fuld opbakning fra stressekspert Bjarne Toftegård til at sætte en debat om meningen med ferie på dagsordenen.

»Balancen mellem arbejde og familieliv er vigtig, og ferien er helt central for at finde den rette balance,« siger Bjarne Toftegård.

Han slukker selv af princip mobiltelefonen og lader den ligge i bunden af kufferten, mens han holder ferie med sine to døtre. Og computer og internet er bandlyst undervejs.

Bjarne Toftegård understreger, at på et krævende arbejdsmarked, hvor ny teknologi gør det muligt at være på arbejde hele tiden og alle steder, er det ekstra vigtigt, at lønmodtagerne får et feriekompas, så de ikke arbejder, fordi de fejlagtigt tror, at det forventes af dem.

I arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) er ledelsesudviklingschef Anders Harbo helt enig i, at der skal være klare aftaler om feriepolitikken på den enkelte virksomhed. Ledelsen skal kommunikere ud til alle, hvem der har ansvar for hvad i en ferieperiode.

»Kernen er, at vi fuldt ud mener, at ferie er til for at restituere sig og få nye kræfter, så man er klar til en ny periode på jobbet. Derfor bør man ikke arbejde i sin ferie. Virksomhedens ledelse skal have nogle klare aftaler om, hvem og hvordan man håndterer problemer, når folk er på ferie. Det er lettere for alle at give slip og holde ferie, hvis man ved, hvem der tager ansvar i ens fravær,« siger Anders Harbo, der dog også sender noget af ansvaret videre til de ansatte:

»Den enkelte skal også arbejde med sin egen betydning for sit job. Den svider til mange af os, fordi vi tror, at vi på en eller anden måde er uundværlige,« siger Anders Harbo.

Han gør det helt klart, at arbejdsgiverne ikke er interesserede i, at folk knokler i deres ferie.

»Vi vil alle sammen have bedre af at holde rigtig ferie, og vi får ikke en bedre arbejdskraft tilbage, hvis folk har arbejdet og været forstyrret af jobbet i deres ferie. En række nøglepersoner er uundværlige og skal kunne kontaktes, men det er ganske få,« siger DI-chefen, som selv holder fire ugers ferie i Frankrig. Kun to gange i løbet af ferien åbner han sin indbakke og tjekker e-mails.

God ferieskik

LO-sekretær Ejner K. Holst tager Einar Baldurssons opfordring til at sætte ferie på dagsordenen til sig. Han finder det helt afgørende, at vi får sat fokus på, hvor vigtig ferie er for arbejdsmiljøet generelt.

»Ofte bekymrer vi os mest om arbejdsmiljøet, når vi er på arbejdspladsen, men det er helt afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø, at medarbejderne også holder fri og kobler mentalt fra. Det er også i arbejdsgivernes interesse. Vi ved jo alle sammen, hvordan man vender tilbage med fornyet energi og måske kreative ideer efter en god ferie. Så jeg synes, at der er en rigtig god idé at få sat »god ferieskik« på dagsordenen på arbejdspladserne,« siger Ejner K. Holst.

Han vil selv holde mailfri sommerferie i Italien. Dog tager han mobilen, hvis det er LO-formanden, der ringer.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.