BENDT ELLER KAOS

Danmark taber hvis Bendt Bendtsen ryger ud

Af | @GitteRedder

Det bliver et stort problem for Danmark, hvis der ikke længere sidder en dansker i den store og magtfulde konservative gruppe i Europaparlamentet. Derfor får Bendt Bendtsen (K) nu uventet hjælp fra både Socialdemokraterne og fagbevægelsen.

Det vil være et tab for Danmark, hvis Bendt Bendtsen ikke bliver genvalgt til Europa-Parlamentet, vurderer politikere på begge fløje. 

Det vil være et tab for Danmark, hvis Bendt Bendtsen ikke bliver genvalgt til Europa-Parlamentet, vurderer politikere på begge fløje.  Foto: Carsten Snejberg/Polfoto

Det skader Danmarks interesser, hvis den konservative spidskandidat, Bendt Bendtsen, ikke bliver genvalgt til Europa-Parlamentet den 25. maj.

I de seneste meningsmålinger får Konservative kun cirka 5 procent af stemmerne, og dermed vrager vælgerne Bendt Bendtsen.

Konservativt farvel til Europa-ParlamentetIfølge den seneste meningsmåling står De Konservative til 0 mandater ved valget til Europa-Parlamentet den 25. maj.
Kilde: Epinion. Målingen er foretaget i slutningen af april blandt 1.161 respondenter.

Men uden et eneste dansk medlem i den store og magtfulde konservative gruppe i Parlamentet, vil der ikke længere være nogen i gruppen til at gøre opmærksom på helt særlige danske forhold eller interesser som for eksempel realkredit eller arbejdsmarkedsforhold.

Det kan blive en katastrofe for Danmark, hvis der ikke sidder nogen danskere i den konservative gruppe, EPP. Det vurderer to af Danmarks førende EU-eksperter samstemmende over for Ugebrevet A4.

»Mange af de virkelig store politiske beslutninger i Europa-Parlamentet sker mellem de to største grupper, den konservative og den socialdemokratiske. Hvis der ikke sidder en dansk repræsentant i det, der i dag er en sværvægter i Parlamentet, vil Danmark miste en mulighed for at blive hørt,« konstaterer Derek Beach, EU-forsker på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Lige så klar i mælet er lederen af center for Europæiske Studier på Københavns Universitet, Marlene Wind.

»Hvis Danmark ikke længere har en plads i den store konservative gruppe, er det et tab – ikke bare for os, der følger med i, hvad der foregår i Parlamentet, men også for mange aktører i Danmark og endvidere for de andre danske parlamentsmedlemmer, der kan arbejde sammen med vedkommende i sager, hvor det er vigtigt for at fremme en dansk sag,« siger Marlene Wind.

Konservativ gruppe står til at blive størstSådan fordeler mandaterne sig ifølge den seneste meningsmåling forud for valget til Europa-Parlamentet
Kilde: Pollwatch, måling fra 30. april 2014.

Marlene Wind fremhæver, at et medlem af en gruppe i Parlamentet udover at være nede i den politiske substans også kan melde tilbage til både sit eget politiske bagland samt danske interesseorganisationer, hvad der rører sig og hvilke visioner og perspektiver gruppen har på vigtige politikområder både kort og lang sigt.

S kalder Bendt Bendtsen en fordel

Det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose, har travlt med at føre valgkamp op til 25. maj. Men selvom hun først og fremmest kæmper for sit eget genvalg, giver hun hellere end gerne sin politiske modstander, Bendt Bendtsen, en hjælpende hånd.

»Der er slet ingen tvivl om, at det vil blive et problem for Danmark, hvis vi i de næste fem år ikke har et eneste medlem i den konservative gruppe. Det er bare en fordel for Danmark, at der sidder medlemmer i alle de store, indflydelsesrige grupper i Parlamentet,« fastslår Christel Schaldemose.

Sammen med Bendt Bendtsen har hun blandt andet arbejdet med at sikre lovgivningen omkring den danske realkredit i Parlamentet.

»Og i sager, hvor der kan være særlige, danske interesser, er det meget værdifuldt, at der sidder en dansker i de store grupper, der kan tage ordet og fortælle, at vi har en helt særlig udfordring i vores land. Det er klart, at det vil gøre en forskel, hvis man ikke har nogen i EPP-gruppen til at forklare og forsvare rene danske interesser,« siger hun.

Handicap for dansk fagbevægelse

Også dansk fagbevægelse udtrykker bekymring for et konservativt valgnederlag.

I Dansk Metal mener Europapolitisk chef Jens Boe Andersen, at det er særdeles vigtigt for danske smede og industriteknikere, at Bendt Bendtsen scorer nok stemmer til fem år mere i Bruxelles.

»Det vil være et handicap for den generelle interessevaretagelse for vores Metal-medlemmer, hvis vi ikke har en dansk repræsentant i den store, konservative gruppe. Vi oplever, at det er vigtigt, at der er en dansk røst, der kan forklare, hvordan vores arbejdsmarkedspolitik hænger sammen,« siger Jens Boe Andersen.

Disse grupper sidder de danske politikere i
Disse grupper sidder de danske politikere i

Kilde: Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark

I lyset af, at det danske arbejdsmarkedssystem er skruet helt anderledes sammen end i andre EU-lande er det afgørende, at der sidder en form for dansk ambassadør i den konservative gruppe, fortæller han.

»Det er vigtigt, at en dansker i en stor, toneangivende politisk gruppe kan forklare vores system. Herudover kan han også rapportere tilbage til os og fortælle, hvad der drøftes i EPP. Så i Dansk Metal ser vi helst, at der er danske repræsentanter i de to store grupper i Parlamentet,« siger Jens Boe Andersen.

Vil dansk fagbevægelse ligefrem gå ud og støtte Bendt Bendtsens valgkamp?

»Svaret er nej. Men i blandt andet Dansk Metal er vi dybt bekymrede for, at Dansk Folkeparti står til at få måske tre eller fire medlemmer af Parlamentet,« siger Jens Boe Andersen og uddyber:

»Det vil være ærgerligt for både danske lønmodtagere og Danmark, hvis vi sender tre-fire danskere derned, der bare sidder med armene over kors og råber af systemet. Det er vigtigt at have nogle medlemmer i de store grupper, der vil lave et konstruktivt stykke arbejde,« siger Jens Boe Andersen.

’Regeringen har haft gavn af mig’

Bendt Bendtsen selv farer for øjeblikket land og rige rundt i håb om at kunne gentage sit gode valg fra 2009. Her satte 176.000 danskere kryds ud for hans navn, og Konservative fik alt i alt 12,7 procent af stemmerne.

Lige nu dømmer meningsmålingerne ham ude af Parlamentet, og det ærgrer ham selvfølgelig personligt, men også på både det borgerlige Danmarks – og hele Danmarks – vegne.

»Jeg synes, at det er vigtigt, at Danmark har en repræsentant i det, der formentlig også efter valget er det største borgerlige parti i Europa. Og der er heller ingen tvivl om, at det efter valget vil være centralt at være med i gruppen. EU-skeptikerne og højrenationalisterne bliver sandsynligvis styrket ved valget, og når den yderste venstrefløj og yderste højrefløj går frem, er det et must, at de store grupper i midten af Parlamentet kan arbejde sammen,« siger han.

Jeg tør godt sige, at adskillige socialdemokratiske ministre har haft stor gavn af, at jeg har siddet, hvor jeg gør. Bendt Bendtsen (K), spidskandidat til Europa-Parlamentet

Bendt Bendsen fremfører selv, at han i de senere år har haft kontakt til ministre fra SR-regeringen, der har haft nytte af hans hjælp med at forklare danske standpunkter i den konservative gruppe.

Håber du på, at socialdemokratiske ministre nu går ud og hjælper dig i valgkampen?

»Det tror jeg ikke rigtig på, men jeg tør godt sige, at adskillige socialdemokratiske ministre – og også Pia Olsen Dyhr (tidligere SF-minister, red) – har haft stor gavn af, at jeg har siddet, hvor jeg gør, i de seneste år,« siger Bendt Bendtsen.

Venstre vil ikke skifte gruppe

I dag er der 274 medlemmer af den konservative gruppe, EPP, mens der er 195 medlemmer af den socialdemokratiske gruppe af Parlamentet. Som den tredjestørste gruppe i Parlamentet sidder den liberale gruppe med 84 medlemmer.

Flere meningsmålinger peger på, at den socialdemokratiske gruppe bliver størst efter valget i maj. Andre målinger peger på, at EPP-gruppen igen bliver den dominerende.

Men uanset hvilken af grupperne, der løber med titlen som den største, vurderer EU-eksperterne, at det er afgørende, at Danmark sidder begge steder.  Den liberale gruppe, som Venstres medlemmer er knyttet til, har ikke samme politiske vægt i Bruxelles fremhæver de.

»Jeg vil ikke sige, at den liberale gruppe ikke betyder noget, men det er bare de store grupper, der betyder mest, så det vil bestemt ikke være det samme, selvom Danmark har en stærk repræsentation i den liberale gruppe,« vurderer Marlene Wind.

I Europa-Parlamentet spiller vi en rolle a la Det Radikale Venstre i Folketinget, og dermed har vi en stærk position i Parlamentet. Jens Rohde (V), kandidat til Europa-Parlamentet

EU-ekspert Derek Beach mener ikke, at Bendt Bendtsen har været nogen tung og væsentlig spiller i den konservative gruppe i Parlamentet.  Alligevel kalder Derek Beach det ’særdeles nyttigt’ at have en dansker i den store konservative familie i Europa.

»Lige nu har vi med Connie Hedegaard også en konservativ kommissær i EU, men hun stopper også. Dermed får vi et borgerligt Danmark, der hverken har et medlem i Kommissionen eller en af de største og mest betydningsfulde grupper overhovedet i Bruxelles,« siger Derek Beach.

Derfor mener Derek Beach, at Bendt Bendtsens exit fra Bruxelles, kan være anledning for Venstre til at skifte gruppe i Parlamentet.

»Det er lidt pudsigt at Venstre sidder i den liberale gruppe i Parlamentet, for Venstre hører måske mere hjemme i EPP. Så hvis Bendt Bendtsen ryger ud, kan det være anledning for Venstre til at skifte gruppe i Parlamentet,« siger Derek Beach. Han tilføjer, at det ville give god mening ud fra en magtstrategisk vinkel.

Men Jens Rohde, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, afviser, at det nogensinde kan komme på tale.

»På den økonomiske politik er vi måske nok meget på bølgelængde med den konservative gruppe, men på det værdipolitiske er der nogle skillelinjer, som gør det helt utænkeligt for Venstre at komme ind i den konservative-kristelige gruppe,« siger han. Jens Rohde henviser blandt andet til homoseksuelles rettigheder og holdningen til fri abort.

Jens Rohde fremhæver også, at den liberale gruppe nok er lille i Parlamentet, men at den til gengæld spiller en stor rolle som brobygger mellem højre og venstre.

Læs også artiklen: V: Vi bliver, hvor vi er

»I Europa-Parlamentet spiller vi en rolle a la Det Radikale Venstre i Folketinget, og dermed har vi en stærk position i Parlamentet. Og fordi vi sidder tre til fire danske medlemmer i den liberale gruppe, har vi stor indflydelse og har væsentligt lettere ved at få vores danske synspunkter igennem, end vi ville have i en stor gruppe med flere hundrede medlemmer,« siger Jens Rohde.

Men selvom de slås om borgerlige stemmer, anerkender Jens Rohde, at det vil være godt, hvis Bendt Bendtsen opnår genvalg.

»Det er altid godt, hvis der sidder danskere i de store grupper«, noterer Venstre-manden.

Borgerlige skal være omhyggelige med krydset

I lyset af at den kolossale betydning det har, hvilken gruppe i Parlamentet man tilhører, opfordrer Socialdemokraternes Christel Schaldemose borgerlige vælgere til at tænke sig ekstra godt om, hvor de sætter deres kryds.

»Hvis man sætter sit kryds ved Dansk Folkeparti, er det hos nogen, der sidder i små grupper i Parlamentet, og de har ikke mulighed for i samme omfang at koordinere deres arbejde og få indflydelse. Den Liberale Gruppe er ikke særlig stor, og derfor ville jeg som borgerlig være omhyggelig med mit kryds og tænke over, at det er en fordel at Danmark har repræsentanter i alle store grupper,« siger hun.