Dagplejere og slagtere slider lige meget

Af Karen Lynggaard, freelancejournalist

Det er lige så hårdt at løfte små børn op og ned fra puslebordet som at partere svinekroppe dagen lang. En ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at dagplejere har lige så hårdt fysisk arbejde som slagteriarbejdere.

TRÆK OG SKUB Der er stor forskel på, hvordan vi bruger kroppen i arbejdsdagen. Men det er ikke kun er de klassiske fysiske fag som håndværksfag, der oplever, at det slider på lemmerne at udføre det daglige arbejde. Også flere typer af plejepersonale er mærket af hårdt fysisk arbejde. Det viser en ny opgørelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Når det gælder træk, skub og løft i det daglige arbejde er dagplejere, plejepersonale på plejehjem og rengøringsassistenter nogle af de jobtyper, der er mest udsat. Faktisk er dagplejerens arbejde med at passe børn lige så fysisk anstrengende som slagteriarbejderens.

Erik Nygaard, der er arbejdsmiljøkonsulent i Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), som organiserer dagplejere, er ikke overrasket over undersøgelsens konklusioner.

»Slagteriarbejderne har indrettet arbejdspladsen med hjælpemidler som hejse- og transportbånd, der understøtter, at de får færre belastninger. Det har dagplejerne ikke,« siger Erik Nygaard og fortsætter:

»Dagplejerne er alene om fire-fem børn i alderen nul til to år. De løfter børnene, når de skal skiftes, når de skal op i barnevognen, eller hvis de går rundt med et barn på armen. De har rigtig mange løft hver dag.«

Han nævner også, at dagplejerne har mange træk og skub, når de går tur med børnene i store barnevogne. Det er de færreste dagplejere, der har motoriserede barnevogne, som ellers er et udmærket hjælpemiddel.

Løftede arme og stillestående arbejde
Erik Nygaard oplyser, at FOA’s lokalafdelinger indberetter flere og flere sager om nedslidning, og at antallet af anmeldelser til Arbejdstilsynet af dagplejeres arbejdsskader er stigende.

Dagplejernes mange løft, træk og skub bidrager også til, at de er mere tilbøjelige til at gå på efterløn end andre seniorer. Faktisk går 40 procent flere af dagplejemødrene på efterløn end i befolkningen som sådan.

Ifølge rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er slagteriarbejdere, frisører, pakkere og tapperiarbejdere de faggrupper, der er mest udsatte for de fysiske belastninger, der opstår ved stillestående arbejde. Og hos de klassiske fysiske faggrupper som bygningsarbejdere, tømrere og snedkere er det særligt løftede arme, der er hårde ved fysikken.

Rapporten påpeger, at fysisk anstrengende belastninger på arbejdspladsen ofte er årsag til nedslidning og skader. Det kan føre til dårlig trivsel på arbejdspladsen, som i sidste ende kan resultere i et stort sygefravær og i værste fald resultere i, at medarbejderne i utide må opgive at arbejde