Dagpenge dækker kun halvt

Af | @IHoumark

Dagpengene dækker mindre og mindre af det løntab, lønmodtagere lider ved ledighed. I dag får en almindelig lønmodtager kun dækket 47 procent af sin løn, viser ny opgørelse. Dagpengesystemet er under pres.

FORRINGET FORSIKRING For et stigende antal lønmodtagere vil det være økonomisk smertefuldt at blive ledig i længere tid. Selv om man er arbejdsløshedsforsikret i en a-kasse, så dækker forsikringen mindre og mindre af løntabet. I løbet af de seneste 10 år er dagpengenes dækning for tab af indkomst faldet fra 52 procent til 47 procent for en almindelig lønmodtager.

Det skrumpende økonomiske plaster betyder, at en gennemsnitlig, privatansat lønmodtager nu mister omkring 200.000 kroner i indkomst, hvis hun må leve et år på dagpenge. Det fremgår af et notat udarbejdet af konsulentfirmaet Slotsholm for Ugebrevet A4. Den løbende forringelse af dagpengene er længe blevet kritiseret af LO. Næstformand Lizette Risgaard siger:

»Det er uacceptabelt, at værdien af dagpengene udhules mere og mere. Den fleksibilitet, som vi har på arbejdsmarkedet, og som er en stor konkurrencefordel for Danmark, bygger i høj grad på, at lønmodtagerne har en tryghed i at vide, at de ikke behøver at gå fra hus og hjem, hvis de bliver ledige.«

Faldet i kompensation får ikke arbejdsmarkedspolitisk chef Henrik Bach Mortensen i Dansk Arbejdsgiverforening op af stolen.

»Vi vil ikke lægge os fast på, om den ene eller anden grad af kompensation er det rigtige. Det vigtigste for os er, at vi fastholder kombinationen af social tryghed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet,« siger Henrik Bach Mortensen.

Regeringen indkaldte 7. august arbejdsmarkedets parter til at drøfte ændringer af dagpengesystemet, og forventningen er, at der landes et politisk forlig i løbet af efteråret. Regeringen ønsker ændringer, der får endnu flere ud på arbejdsmarkedet. Men de præcise ændringer på dagpengeområdet mener Venstres arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg, det er for tidligt at sige noget om. Adspurgt om den dalende grad af kompensation ved ledighed er et problem, siger han:

»Njah … Sådan som systemet er i dag, er det de lavest lønnede, der har den bedste dækning. Det er jo fair nok, for de har også det største behov. Har man en højere indkomst, har man bedre råd til at gardere sig mod ledighed på anden vis.«

Socialdemokraterne er mere klare i mælet, når det gælder den faldende kompensation. Partiets arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov siger:

»Mange lønmodtagere har efterhånden svært ved at se, hvordan de skal kunne betale for huset, bilen og andre goder, hvis de bliver ledige. Det giver en usikkerhed, som vi skal have gjort noget ved.«

Ifølge Jens Vibjerg er regeringen parat til at se på alle forslag til ændringer af dagpengesystemet, så længe de ikke koster statskassen noget. Socialdemokraterne går også åbensindet til forhandlinger, men har dog en væsentlig forudsætning:

»Økonomisk står Danmark foran en nedtur, og det er ikke i den situation, man skal skabe usikkerhed om det økonomiske sikkerhedsnet ved ledighed. Men vi vil da gerne være med til at se på nye modeller for kompensation ved ledighed,« siger Thomas Adelskov.

LO ønsker den årlige regulering af dagpenge ændret, så dagpengenes værdi følger den almindelige løn- og prisudvikling. I dag udhules værdien blandt andet, fordi en del af de penge, der skulle bruges til at forhøje dagpengene, går til den såkaldte Satspulje.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.