MISMANAGEMENT

Dårlig ledelse i overraskende mange virksomheder i industrien

Af | @IHoumark

Cheferne i industrien gør det dårligt. Det påpeger næsten hver anden tillidsrepræsentant i en undersøgelse, som får eksperter til at spærre øjnene op. Oplagt at kigge på ledelsen, hvis man vil have bedre økonomiske resultater, lyder det fra flere eksperter.

Næsten hver anden tillidsrepræsentant i industrien dumper deres ledelse ifølge en ny stor undersøgelse fra Dansk Metal. Der er mangel på respekt mellem ledelse og medarbejderne, lyder det fra ledelsesrådgiver Christian Ørsted.

Næsten hver anden tillidsrepræsentant i industrien dumper deres ledelse ifølge en ny stor undersøgelse fra Dansk Metal. Der er mangel på respekt mellem ledelse og medarbejderne, lyder det fra ledelsesrådgiver Christian Ørsted. Foto: Scanpix/Flemming Krogh

Ledelsen i min virksomhed er dårlig. Sådan lyder det fra næsten hver anden tillidsrepræsentant, som arbejder i industrien. Deres kritik er langt mere end et surt opstød. For ikke alene gør ringe chefer livet surt for medarbejderne. Dårlig ledelse har også økonomiske konsekvenser. Det betyder nemlig færre ordrer og større risiko for fyring.

Det fremgår af en undersøgelse, som er gennemført af fagforbundet Dansk Metal. 555 tillidsrepræsentanter ansat i industrien fra hele Danmark har deltaget.

Jeg er temmelig overrasket på den dårlige måde Anders Drejer, ekspert i ledelse og professor ved Aalborg Universitet
 

44 procent af tillidsfolkene siger i undersøgelsen, at der er dårlig ledelse i deres virksomhed. At næsten hver anden har den opfattelse, kommer bag på Anders Drejer, som er ekspert i ledelse og professor ved Aalborg Universitet.

»44 procent er en voldsom stor andel, og jeg er temmelig overrasket på den dårlige måde,« siger Anders Drejer.

Han påpeger, at tillidsfolk som regel vil være mere kritiske over for ledelsen, men hæfter sig ved omfanget af problemet.

»Man kunne selvfølgelig forvente, at tillidsfolkene ville slå reptilhjernen til og med deres funktion se problemer i alt, hvad ledelsen foretager sig. Men når så mange taler om dårlig ledelse, må der være problemer.«

De 44 procent svarer til, at mindst 6.000 industri-virksomheder døjer med ringe ledelse. Omfanget af dårlig ledelse kommer også bag på seniorforsker Vilhelm Borg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Er din virksomhed udfordret af dårlig ledelse?Andel i procent
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt 555 tillidsfolk ansat i industrien april 2015

»Det overrasker mig dybt, at 44 procent siger, som de gør. Også selv om man i undersøgelsen bare har brugt en bred formulering om dårlig ledelse. Det er jo alvorligt, når ledelsen i en virksomhed er ringe,« siger Vilhelm Borg og fortsætter:

»Dårlig ledelse forplanter sig ofte i, at medarbejderne er mindre engagerede i deres arbejdsplads og deres arbejde; har lavere grad af trivsel og højere risiko for udvikling af stress.«

Det går ud over bundlinjen

Udover at dårlig ledelse kan forpeste hverdagen for medarbejderne, så kan det også aflæses på bundlinjen i virksomhederne. Det fremgår af svarene i Dansk Metals undersøgelse.

Eksempelvis oplever 60 procent af tillidsfolkene i virksomheder med en acceptabel ledelse, at produktiviteten stiger. I virksomheder med dårlig ledelse derimod oplever kun 44 procent stigende produktivitet. 

Sammenhæng mellem ledelse og resultaterAndel i procent
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt 555 tillidsfolk ansat i industrien april 2015

I virksomheder med acceptabel ledelse fortæller 17 procent af tillidsfolkene, at antallet af ansatte falder. I virksomheder med dårlig ledelse er den tilsvarende andel næsten det dobbelte. Her beretter 30 procent af tillidsfolkene om, at der bliver færre og færre ansatte.

»Resultaterne stemmer overens med international forskning, der har påvist en direkte sammenhæng mellem kvaliteten af ledelsen og virksomhedens produktivitet, vækst og markedsværdi,« skriver Dansk Metal i en analyse på baggrund af undersøgelsen.

Professor Anders Drejer ser en klar sammenhæng mellem ringe ledelse og virksomhedernes resultater.

»Ledelse er uhyre vigtig for at skabe fremgang og overskud i en virksomhed. Det er jo derfor, at fodboldklubber skiller sig af med træneren, når holdet vinder for få kampe. I mange tilfælde er det oplagt at kigge på ledelsen, når man vil have bedre resultater,« siger Anders Drejer.

Ulykker og stress i kølvandet

I Dansk Metal hører man tit medlemmer kritisere den måde, som virksomheder styres på. Det fortæller arbejdsmiljøkonsulent Jan Toft Rasmussen fra fagforbundet.

Dårlig ledelse … munder nogle steder ud i ulykker og lav produktivitet Jan Toft Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Metal

»De 44 procent passer meget godt med, hvad jeg hører fra virksomhederne. Man skal huske på, at dårlig ledelse dækker over mange forhold. Lige fra eksempelvis virksomheder hvor man praktiserer kæft, trit og retning og beder ansatte om at hænge både frakken og hjernen på knagen, når de kommer. Til virksomheder hvor man har svært ved at håndtere kriser,« forklarer Jan Toft Rasmussen.

Han fortæller, at dårlig ledelse har mange kedelige konsekvenser for medarbejderne. Han nævner eksempler på, at ledere har for travlt med at holde produktionen og presser medarbejderne til at gå på kompromis med sikkerheden.

»Dårlig ledelse viser sig nogle steder på den måde, at lederne siger til medarbejderne ’glem nu al det snot om sikkerheds-foranstaltninger og se at blive færdige’. Det munder ud i ulykker og lav produktivitet,« fortæller Jan Toft Rasmussen.

Og fortravlede arbejdsgange har konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø. Stress og mobning florerer på industrivirksomheder med dårlig ledelse, fortæller arbejdsmiljøkonsulenten.

»Man mærker en ringe ledelse på den måde, at medarbejderne føler sig stressede, eller der er problemer med mobning og dårlig tone,« siger han.

Hos arbejdsgiverne i DI (Dansk Industri) afviser fagleder for ledelsesudvikling, Bente Toftkær, at det skulle være galt med ledelsen i 44 procent af virksomhederne.

»Man kan ikke ud fra et enkelt, meget bredt spørgsmål i denne undersøgelse konkludere, at der er dårlig ledelse i næsten halvdelen af virksomhederne. Nogle kan jo for eksempel kalde det dårlig ledelse, fordi de er uenige i nogle beslutninger, som ledelsen i deres virksomhed har været nødt til at træffe,« siger Bente Toftkær.

Medarbejdere lytter vi ikke til

I undersøgelsen er der spurgt ind til, hvorfor ledelsen er dårlig. Blandt de tillidsfolk – som oplever, at ledelsen er ringe – peger hele 80 procent på, at ledelsen mangler føling med, hvad der foregår på gulvet. Og 70 procent siger, at ledelsen ikke lytter til medarbejderne.

 

Årsager til dårlig ledelse
Kilde: Undersøgelse fra Dansk Metal med deltagelse af 555 tillidsrepræsentanter

Og der er mange frustrerede medarbejdere, mener Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal.

»Jeg hører gang på gang fra metalarbejdere, at de vældigt godt kunne tænke sig at se de øverste chefer i produktionshallen eller på værkstedet. Så de lige kunne fortælle dem om, hvad der går godt og skidt. Desværre tror jeg, at mange topchefer ikke er klar over, hvor meget guld der er at spinde ved mere kontakt til folkene på gulvet,« siger Jan Toft Rasmussen.

Det er rigtigt, at det kniber med dialogen mellem ledere og fodfolk mange steder, vurderer professor Anders Drejer.

»Dårlig ledelse handler sjældent om, at cheferne bruger for lidt tid på deres arbejde eller er for slatne. Nej, problemet er ofte, at ledelsen glemmer, at ansatte i dag vil anerkendes, ses og høres. Og de glemmer at fortælle medarbejderne, hvor de vil hen med firmaet, og hvordan det går,« siger Anders Drejer og konkluderer:

»Evnen til at kommunikere er den vigtigste evne for ledere anno 2015.«

Økonomen taler forbi smeden

Mange faglærte oplever dårlig dialog med ledere, der ikke som dem selv kender faget grundigt, vurderer ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Christian Ørsted.

»Det er et stigende problem i mange virksomheder, at der kommer professionelle ledere, som har mindre faglig forståelse for det, som medarbejderne arbejder med,« siger Christian Ørsted.

Han opfordrer til, at der ude på virksomhederne sættes ind over for medarbejdernes oplevelse af respekt fra ledelsen, når der skal omstruktureres eller effektiviseres i virksomhederne.

»Følelsen af manglende respekt for ens vigtige bidrag og faglighed er et alvorligt problem, når jurister og økonomer leder nødvendige effektiviseringer i produktionen. Det er et problem, der må tages hånd om.«

I DI vil man ikke blande sig i dialogen mellem top og bund i virksomhederne.

»Der er adskillige undersøgelser, som viser, at vi i Danmark generelt har et meget fladt hierarki i virksomhederne sammenlignet med erhvervslivet i andre lande, hvilket er et godt udgangspunkt for dialog. Så om der er brug for at ændre kommunikationen, afhænger meget af de konkrete forhold i den enkelte virksomhed,« siger Bente Toftkær fra DI.

Men hvis forbindelserne skal blive bedre mellem bund og top i en virksomhed, skal ikke bare cheferne, men også ofte medarbejderne gøre en indsats. Det påpeger seniorforsker Vilhelm Borg og siger:

»Når nogle taler om dårlig ledelse, handler det i virkeligheden ofte om en dårlig relation mellem medarbejdere og chefer. Og her kræver det, at både ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere aktivt medvirker til at udbedre forholdet.«

Drøm om at få chefen på kursus

Dårlig ledelse handler ifølge undersøgelsen i en del tilfælde om, at lederne mangler kompetencer. Hver tredje af de tillidsfolk – der mener at ledelsen er dårlig – fortæller, at cheferne i deres virksomhed mangler uddannelse i at lede.

»Mange af medarbejderne i virksomhederne siger: ’Hvis chefen bare kunne tage et lederkursus, så kunne tingene måske blive bedre’. For nogle ledere handler det jo om at lære simple ting som at undgå hysteri, skaberi, ondskabsfuldhed og herremands-mentalitet. Og der findes et hav af lederuddannelser for cheferne at vælge imellem,« siger Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal.

I Danmark har vi generelt et meget fladt hierarki i virksomhederne sammenlignet med erhvervslivet i andre lande Bente Toftkær, fagleder for ledelsesudvikling i Dansk Industri

Han ser gerne, at arbejdsgiver-organisationerne opfordrer chefer til at søge uddannelse. Men i DI vil man ikke blande sig i, om der er behov for uddannelse af lederne i den enkelte virksomhed, lyder det fra Bente Toftkær. Organisationen bakker dog gerne de virksomheder op, som vil ledelsesudvikling.

»Vi oplever generelt, at der er stor vilje og nysgerrighed hos lederne for at tage uddannelse. De ved godt, at ledelse er en særskilt faglighed, som kræver uddannelse,« siger Bente Toftkær. 

Ledelseskursus er ingen mirakelkur

Og selv om chefen kommer på kursus, er der ingen garanti for, at hun eller han bliver bedre til at føre an, vurderer professor Anders Drejer og siger:

»Man kan ikke bare sætte ledere på kursus og så regne med, at det nok skal blive bedre alt sammen. For det er med lederuddannelse, som når du tager et kørekort. Det er først, når du har kørekortet, du for alvor skal til at lære at køre bil.«

Han oplever, at mange ledere er for lidt bevidste om, at de skal tage teten. 

»Mange ledere anstrenger sig for lidt i hverdagen og flyver på autopilot i stedet for at tage deres ledelsesopgave alvorlig,« siger Anders Drejer.

Følelsen af manglende respekt for ens vigtige bidrag og faglighed er et alvorligt problem, når jurister og økonomer leder Christian Ørsted, ledelsesrådgiver og forfatter

Ledelsesrådgiver Christian Ørsted advarer også mod at tro, at man kan løse meget med mere uddannelse af chefer.

»Problemerne med dårlig ledelse er ofte strukturelle og løses ikke alene ved at sende ledelsen på endnu et kursus. Det er helt grundlæggende lydhørhed og respekt, der er brug for,« siger Christian Ørsted, og fortsætter:

»Omvendt skal faglærte og specialister også være bedre til at forstå, hvordan en moderne virksomhed skaber værdi, så de kan være medspillere i udviklingen i stedet for at dyrke en ’dem-og-os-kultur’.«

Dansk Metal har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet analysen ’Dårlig ledelse koster på virksomhedernes bundlinje’. Analysen kan læses her