CSC-sag står i stampe hos politiet

Af

I november erklærede Københavns Politi sig næsten færdig med at efterforske sagen imod it-giganten CSC, der er mistænkt for at fuske med lønnen til indiske ansatte i Danmark og dermed omgå udlændingereglerne. Seks måneder senere efterforsker politiet stadig, mens CSC på sin side oplyser, at firmaet har fået tilbudt – og afslået – at betale en bøde, der ville lukke sagen hurtigt.

DUMPING »Om en måneds tid ved vi, om vi rejser tiltale.«

Sådan sagde sektionsleder Lars Jacobsen fra særlovskontoret hos Københavns Politi i november sidste år, da han vurderede, hvornår politiet ville være færdigt med at efterforske 78 konkrete sager i it-virksomheden CSC.

Sagerne drejer sig om mistanke om, at virksomheden har snydt med indiske it-ansattes lønforhold i Danmark og dermed brudt reglerne i den såkaldte beløbsordning. Ordningen gør det muligt for virksomheder at hente højtuddannet arbejdskraft hurtigt til landet uden om de almindelige udlændingeregler. Betingelsen er, at de udenlandske eksperter er garanteret en årsløn på mindst 375.000 kroner. Og det er netop det tal, CSC er mistænkt for at snyde med.

Inden jul sidste år ville CSC, Udlændingeservice og offentligheden altså ifølge politiet få et første indtryk af, hvor meget den usædvanlige sag kunne holde til – og i hvor mange tilfælde, politiet reelt mener, CSC har brudt loven.

Men i dag er efterforskningen af sagen, der også har haft betydelig bevågenhed fra politikeres side, altså stadig ikke afsluttet. Sagen begyndte med, at Udlændingeservice i april sidste år anmeldte CSC for 20 tilfælde af brud på udlændingereglerne, som i november var vokset til 78 tilfælde. Siden er sagen dog ikke udvidet yderligere. Det er stadig 78 personer, der er i søgelyset.

Alligevel lyder Lars Jakobsens udmelding nu sådan her:

»Vi knokler i den sag. Det er status nu. Sagen efterforskes stadig. Den er meget omfattende, rigtigt omfattende. Derfor er den ikke færdig,« siger han og vurderer pessimistisk, at forløbet formentlig strækker sig til den anden side af sommerferien, før politiet rejser tiltale.

Takkede nej til bøde

For CSC, der er stemplet som hovedskurk i sagen, og i mellemtiden har kastet sig ud i en omfattende arbejdskonflikt med sine ansatte og medarbejdernes fagforbund Prosa, har politisagen været belastende.

Firmaet har da også – forgæves – opfordret politiet til at speede sagen op.

»På et tidspunkt har politiet tilbudt, at hvis vi anerkendte en bøde i samtlige forhold, kunne vi få udstukket et millionbeløb, vi kunne betale, og så kunne vi lukke sagen på det. Men det kommer ikke på tale. For det er sagen simpelthen for god til. Vi føler ikke, vi har gjort noget forkert. Vi har tværtimod gode kort på hånden,« siger direktør i CSC Lars Lundsgaard, der slår fast, at CSC under ingen omstændigheder vil erklære sig skyldig i hele sagskomplekset.

Firmaet mener tværtimod, at hovedskurken er Udlændingeservice, som ifølge CSC har begået en brøler, idet myndigheden angiveligt skiftede mening undervejs i sagsbehandlingen og pludselig fortolkede reglerne på en anden måde end tidligere.

Udlændingeservice vil ikke udtale sig til Ugebrevet A4, men henviser til, at kontorchef Annedorte Elklit tidligere har afvist, at Udlændingeservice har taget fejl.

»I sagen om CSC viste det sig, at man handlede anderledes end oplyst under strafansvar på tro og love. Vi ser meget alvorligt på den form for forsøg på snyd.«

Myndigheder tavse

Hos Københavns Politi ønsker man ikke at kommentere CSC’s påstand om, at firmaet tidligt fik tilbudt at indgå forlig i sagen ved at betale en bøde.

Ifølge Ugebrevet A4’s oplysninger giver en overtrædelse af Udlændingeloven mulighed for, at CSC kan straffes med bøder på mellem 10.000 og 30.000 kroner per dag per ansat – i skærpede tilfælde kan en frihedsberøvelse dog komme på tale, hvis et personligt ansvar kan gøres gældende hos ledelsen i CSC. Men ifølge politiassessor Elisabeth Boserup lyder Københavns Politis kortfattede melding til påstanden sådan her:

»Det eneste, du kan citere os for, er, at vi ikke ønsker at kommentere sagen.«

I Prosa, der begyndte sagen ved at gøre Udlændingeservice opmærksom på, at CSC opgav forkerte oplysninger til myndighederne, er næstformand Hanne Lykke Jespersen noget paf over forløbet.

Prosa har selv holdt møder med Københavns Politi, og ifølge Hanne Lykke Jespersens oplysninger har politiet ikke bare ladet sagen stå i stampe. Antallet af efterforskere er ifølge Hanne Lykke Jespersen beskåret fra tre til en medarbejder.

»Det er virkeligt underligt, når man har så stor en sag, der også har politisk bevågenhed, at man ikke forfølger den. Det er, som om CSC selv må bestemme, om de har lyst til at betale noget for dette her,« siger hun og undrer sig:

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor politiet ikke kan nå frem til en tiltale. Det er en ret veldokumenteret sag. Jeg synes ikke, det virker, som om man tager sagen alvorligt. Jeg bebrejder ikke den enkelte politimand, men de, der sidder og tildeler ressourcer, tager tilsyneladende ikke denne sag alvorligt,« siger Hanne Lykke Jespersen.

Det mener Lars Jacobsen, der står i spidsen for Københavns Politis efterforskning dog nok, at politiet gør. Trods dette vil han hverken be- eller afkræfte, at politiet er gået fra tre efterforskere til én:

»Det kan vurderes på mange måder. Er det en enhed eller en person? Så det vil jeg slet ikke kommentere på. Vi har de ressourcer, som, vi mener, er nødvendige til den sag,« siger han.