Claus Hjort går fra vælgerne

Af Illustration: Majbrit Linnebjerg

Lektor i retorik på Københavns Universitet Charlotte Jørgensen sammenligner regeringens aftale med Dansk Folkeparti om forkortelse af dagpengeperioden med en skilsmisse. Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) er i den sammenhæng ægtemand, og vælgerne er den efterladte hustru.

INTERVIEW Oppositionen beskylder regeringen for løftebrud, efter den har indgået en aftale med DF om forkortelse af dagpengeperioden – er du enig i, at der er tale om et løftebrud?

»Det er måske nok et løftebrud, men det er med et løfte som med et ægteskabsløfte – vi mener det, når vi sværger troskab, men derefter kan der være alle mulige grunde til at blive skilt.«

Er Claus Hjort Frederiksen så ægtemanden?

»Ja, eller kvinden, og borgerne eller vælgerne er så den anden part. Man må sondre mellem et redeligt og et uredeligt løftebrud. Det er uredeligt, hvis du vildfører eller manipulerer modtageren af budskabet, eller hvis du for eksempel lader være med at sige noget, fordi du ved, du så ikke vinder tilslutning. Hvis du i god tro siger noget, som siden hen viser sig at være forkert, eller at omstændighederne for det, du siger, ændrer sig, er det mere redeligt.«

Så det kan være acceptabelt at begå løftebrud?

»Man skal holde sine løfter – alt andet lige, men det er virkeligheden sjældent. Og det kan være legitimt at lægge noget frem som politiker, som man senere ikke indfrier. Der kan være undskyldninger for at ændre sine standpunkter, som for eksempel finanskrisen. Vi kan ikke have et politisk system, som låser politikerne fast, når omstændighederne ændrer sig. Men derfor skal man selvfølgelig stadig kunne stå ved det, hvis man laver et løftebrud.«

Hvorfor tror du ikke, Lars Løkke Rasmussen vil indrømme, at regeringen tidligere har sagt, at der ikke bliver pillet ved dagpengeperioden?

»Det er også tåbeligt at lave undvigemanøvre. Men det er fordi, politik næsten altid bliver skildret sort og hvidt, i stedet for at politikerne indrømmer, hvad de har sagt tidligere, men at de ikke kan fastholde det i dag. Omvendt er det også dumt af oppositionen at sætte tingene på spidsen ved at beskylde regeringen for løftebrud, i stedet for at tage fat i argumenterne for sagen. Det skaber en metadebat, som appellerer til folks politikerlede.«

I februar i år sagde beskæftigelsesminister Inger Støjberg i Ugebrevet A4: »Det er overhovedet ikke aktuelt med en dagpengereform.« Når ordene ikke aktuelt og dagpengereform står i samme sætning, kan vælgerne så ikke forvente, at der går længere tid end tre måneder, før dagpengeperioden sættes ned?

»’Aktuelt’ kan betyde, at man ikke har planer om at gøre det, men at det ændrer sig, da Dansk Folkeparti siger ja. Ordvalget ’aktuelt’ kan tilkendegive, at det ikke er et egentligt løfte.«

Hvor vil du placere denne sag på en løftebrudsskala fra 1 til 10?

»Det vil jeg nødig deltage i, men den kan ikke sammenlignes med dengang, hvor Poul Nyrup i tv udstedte efterlønsbevis til Hr. Nielsen med sin egen underskrift og kaldte det en garanti – det forstod alle som et løfte.«