KONTANT AFREGNING

Borgmestre i oprør mod Corydons drenge

Af | @jakkobb

Udbetaling Danmark har ikke leveret varen, mener flere borgmestre. De advarer Finansministeriet mod at flytte flere opgaver fra kommunerne til den centrale myndighed.

Thomas Gyldal Petersen (S) fra Herlev er en af de borgmestre, som kæmper imod, at flere opgaver skal flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark. 

Thomas Gyldal Petersen (S) fra Herlev er en af de borgmestre, som kæmper imod, at flere opgaver skal flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark.  Foto: Mikkel Berg Pedersen/Polfoto

Den centrale myndighed Udbetaling Danmark fungerer ikke efter hensigten, og derfor er det alt for tidligt overhovedet at overveje at flytte flere opgaver fra kommunerne.

Sådan lyder det fra en lang række af borgmestre, som opfordrer Finansministeriet til at stoppe op.

»Jeg er meget bekymret for ideen om at udvide opgaveporteføljen for Udbetaling Danmark. Vi har endnu til gode at se, at de løser opgaverne tilfredsstillende. Derfor bør man stoppe alle overvejelser i den retning indtil videre,« siger Herlev-borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) til Ugebrevet A4.

Det er helt forkert at flytte flere opgaver. Jeg er meget betænkelig ved at fjerne den offentlige administration fra borgerne. Ib Terp (S), borgmester, Brøndby Kommune

Borgmesterkollegaen i Brøndby, Ib Terp (S), supplerer:

»Det er helt forkert at flytte flere opgaver. Jeg er meget betænkelig ved at fjerne den offentlige administration fra borgerne,« siger han.

Hidtil har en række nordjyske borgmestre været blandt de mest åbenmundede kritikere af projektet. Men netop som KL’s topmøde begynder i Aalborg, får de følgeskab af flere københavnske omegnsborgmestre i den udgave af fagforeningen HK's Kommunalbladet, der udkommer torsdag.

Nye opgaver til Udbetaling Danmark

Som Ugebrevet A4 skriver i dag, er både sagsbehandlere, socialrådgivere og Kommunernes Landsforening, KL, kritiske over for et forslag om at flytte en ny række af opgaver – blandt andet udbetalingen af sygedagpenge – fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Det er Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet, der står bag de foreløbige planer, som skal give kommunerne en økonomisk besparelse ved at samle kræfterne i centrale enheder frem for i landets 98 kommuner.

Men det er ikke kun ideen om at flytte udbetalingen af sygedagpenge, der udløser kritik fra borgmestrene.

Kort fortalt peger de på fem grunde til ikke at flytte flere opgaver:

  • Det er ifølge borgmestrene forvirrende for borgerne, at de ikke længere blot kan møde op på rådhuset, når de har problemer. Det strider mod ideen om, at kommunen skal være indgangen til den offentlige sektor for borgerne, lyder rationalet.
  • Kommunerne hænger på balladen, når borgerne ikke kan få løst deres problemer med Udbetaling Danmark. Samtidig har Udbetaling Danmark overtaget mange af medarbejderne fra kommunerne, som derfor har færre ressourcer til at hjælpe borgerne.
  • Den evaluering af Udbetaling Danmark, der bliver brugt som argument for, at myndigheden er klar til at overtage flere nye opgaver, er slet ikke grundig nok, mener borgmestrene. Blandt andet har man ikke spurgt borgerne, hvordan de oplever den nye myndighed.
  • Den såkaldte kontrolindsats, der går ud på at afsløre socialt bedrageri, bliver ifølge borgmestrene ikke løst lige så effektivt af Udbetaling Danmark, som da opgaven lå hos kommunerne selv.
  • Hele ideen med at oprette Udbetaling Danmark var at spare penge gennem effektiviseringer. Flere borgmestre siger imidlertid, at de indtil videre betaler mere for at få løst opgaverne hos Udbetaling Danmark, end de gjorde, da opgaven endnu lå i kommunen.

'De møder jo heller ikke borgerne'

I Jammerbugt Kommune i Nordjylland har borgmester Mogens Gade (V) svært ved at forstå, hvorfor Udbetaling Danmark skulle overtage flere af kommunens opgaver.

Hvis man er ved at træde ud af den gale vej, skal man ikke fortsætte ud af den. Mogens Gade (V), borgmester, Jammerbugt Kommune

»Man har taget vores personale. Men borgerne kommer stadig til os, når de har problemer med de opgaver, som Udbetaling Danmark egentlig skal løse. Lige nu sidder der en masse af dem lige uden for mit kontor,« siger Mogens Gade, der også er formand for netværket af nordjyske kommuner, KKR Nordjylland.

Her er man ifølge Mogens Gade helt enige om linjen:

»Hvis man er ved at træde ud af den gale vej, skal man ikke fortsætte ud af den,« siger han.

Kan du ikke se, at der er en idé i at samle udbetalingen af ydelserne et centralt sted?

»Dem ovre i Digitaliseringsstyrelsen har det så let. De møder jo heller ikke borgerne,« siger Mogens Gade.

Styrelse: Godt i gang

I Digitaliseringsstyrelsen afviser kontorchef Ronnie Eriksson kritikken:

»Evalueringen, som den ligger nu, har tegnet et balanceret billede af Udbetaling Danmarks økonomi, kvalitet og service efter et års drift. Vi har også fået et godt billede af borgernes opfattelse, idet vi både har talt med kommunerne og relevante brugerorganisationer,« siger han.

Generelt set er det den klare opfattelse, at Udbetaling Danmark er godt i gang med at høste de gevinster, der har været enighed om siden 2010. Ronnie Eriksson, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen

Kontorchefen er heller ikke enig i borgmestrenes opfattelse af, at Udbetaling Danmark ikke har leveret varen.

»Generelt set er det den klare opfattelse, at Udbetaling Danmark er godt i gang med at høste de gevinster, der har været enighed om siden 2010,« siger han.

Helt efter planen

Samme melding lyder fra Michel Weber, kundechef i Udbetaling Danmark, der administreres af ATP.

»Vi skal sikre kommunerne en årlig besparelse på 300 millioner kroner efter to år. Det har vi lagt budget efter, og det går helt efter planen,« siger han til Ugebrevet A4.

Kundechefen anerkender, at myndigheden har haft 'udfordringer' i forhold til kontrolopgaven.

»Men vi har ydet en intensiv indsats for at få rettet op på samarbejdet med kommunerne, og vi er godt på vej i den rigtige retning,« siger Michel Weber.

Han deler ikke borgmestrenes opfattelse af, at det er et problem, at borgere, der har brug for hjælp til ydelser, som Udbetaling Danmark står for, fortsat møder op på rådhuset.

»Det er kommunerne, der har ansvaret for den helhedsorienterede vejledning. Hvis en borger har problemer med at håndtere kontakten til Udbetaling Danmark, skal borgeren henvende sig til kommunen, der så kontakter Udbetaling Danmark, så problemet kan løses i samarbejde. Kommunerne har også fået medarbejdere til at løse den opgave,« siger Michel Weber.

Han henviser også til, at Udbetaling Danmark har målt på kommunernes tilfredshed med samarbejdet.

»Her giver hovedparten af kommunerne udtryk for, at de er tilfredse,« siger Michael Weber.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.