Blå bog: Carsten Koch

Formand for ’ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats’.

68 år.

Tidligere:

Skatteminister.

Sundhedsminister.

Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne.

Direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Formand for Skattekommissionen.

Direktør for Danske Invest.

Direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Økonom fra Københavns Universitet.