Begejstring for betalingsring

Af | @IHoumark

Både i og uden for København er der markant opbakning til en betalingsring rundt om storbyen, selv om den kan komme til at koste bilister dyrt. Ideen om en trængselsafgift bliver dog indtil videre standset på Christiansborg.

TRÆNGSEL 7 ud af 10 danskere mener ifølge ny undersøgelse, at det er en god idé med en betalingsring rundt om København, der vil pålægge bilister en afgift for at køre ind og ud ad byen. Ringen står højt på bystyrets ønskeseddel, for trafikken snegler sig ofte af sted i hovedstaden, og luftforureningen er stor.

På Københavns Rådhus med udsigt til en af landets mest befærdede veje – H.C. Andersens Boulevard – har politikerne i flere år drømt om at gøre det nemmere at komme frem i byens trafik. Med inspiration fra London og Stockholm har et flertal af medlemmerne af Borgerrepræsentationen tilsluttet sig et forslag om en betalingsring. Og det har de stor opbakning til ikke alene i hele befolkningen, men også lokalt. En meningsmåling udført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 viser, at 72 procent af beboerne i København gerne vil have en betalingsring. Og når man spørger folk i omegnskommunerne, hvoraf mange pendler til København, så er der næsten lige så stor velvilje. Rundt om byen siger 64 procent god for ideen.

Gruppeformand for Det Radikale Venstre i Borgerrepræsentationen, Manu Sareen, siger:

»Det er jo helt fantastisk med den opbakning. Den viser, at folk er udmærket klar over, at København har store og voksende problemer med trængsel, og at der må gøres noget ved luftforureningen.«

En betalingsring vil efter planen betyde, at bilister i myldretiden skal betale 25 kroner for at køre ind i København og 25 kroner for at køre ud igen. Resten af døgnet vil taksten være 10 kroner. Med andre ord kan mennesker, der arbejder, men ikke bor i København, risikere at skulle slippe flere hundrede kroner om måneden for at køre i bil til og fra job. Dertil kommer, at mange betaler dyrt for at parkere i byen.

Ifølge Ugebrevet A4’s undersøgelse er der dog flertal for en betalingsring, lige meget hvilken indkomstgruppe folk tilhører, og som nævnt hvor de bor. Holdningen til en betalingsring afhænger heller ikke meget af partifarve. I alle partier er der flertal for en ring ifølge A4’s undersøgelse. Størst opbakning er der blandt Enhedslistens vælgere – 90 procent – og mindst blandt de konservative – 61 procent. Radikale Manu Sareen fra Borgerrepræsentationen siger:

»Undersøgelsen viser klart, at vælgerne er mere fremsynede i denne her sag end politikerne på Christiansborg.«

Med den udtalelse hentyder Manu Sareen til, at de københavnske politikeres drøm om at bruge trængselsafgifter hidtil er blevet slukket af et flertal i Folketinget.

Selv om 67 procent af regeringspartiet Venstres vælgere godt vil have en betalingsring, så er partiet lodret imod. Medlem af Folketingets Skatteudvalg for Venstre Charlotte Antonsen siger:

»Vi går ikke ind for flere skatter. Og i København med de i forvejen rasende dyre parkeringsafgifter er der slet ikke behov for flere afgifter.«

I stedet for at »straffe« bilister på pengepungen med en betalingsring mener Charlotte Antonsen, at Københavns Kommune må gøre det mere attraktivt at lade bilen stå.

»Kommunen har ikke været særlig kreativ, når det gælder om at mindske bilkøerne i byen. Der burde jo eksempelvis for længst være bygget parkeringshuse ved S-togsstationerne rundt om byen, hvor bilister kan parkere billigt og så tage toget ind,« siger Charlotte Antonsen.

De konservatives skatteordfører Jakob Axel Nielsen siger om betalingsringen:

»Vi er generelt mod kørselsafgifter. For det første er Danmark et af de dyreste steder i verden at købe bil, så bilejerne betaler rigeligt med afgifter i forvejen. For det andet bør vi ikke indføre nye skatter, før vi har vist evne til at sænke skatten på arbejde markant.«

Men gør det ikke indtryk på dig, at 6 ud af10 konservative vælgere tilslutter sig ideen om en betalingsring?

»Jo, men nu danner jeg ikke min mening på baggrund af meningsmålinger. Og hvem siger, at en betalingsring er den rette løsning på Københavns trængsler? Andre muligheder kunne være at lade taxaer køre i busbanerne eller som i USA at lave specielle vejbaner forbeholdt pendlere, der har flere med i bilen.«

Partifæller afviser overborgmesteren
Socialdemokrat og overborgmester i København Ritt Bjerregaard har længe argumenteret for en betalingsring og har blandt andet slået på, at de økonomiske vismænd i foråret 2006 også bifaldt tanken. Men i forholdt til en ring har de landspolitiske partifæller hidtil givet den ellers så magtfulde Bjerregaard en kurv.

Socialdemokraternes skatteordfører John Dyrby mener, at politikerne på længere sigt nok bliver nødt til at se på en eller anden form for trængselsafgifter. Men ringen rundt om hovedstaden afviser han.

»Der er store trafikale problemer i København. Men betalingsringen er ikke den rigtige, tekniske løsning. I stedet bør mulighederne for roadpricing på nationalt plan undersøges nærmere,« siger John Dyrby.

Roadpricing går kort fortalt ud på, at alle biler udstyres med en GPS-sender, som så giver en computer besked om, hvor og hvornår folk kører. Bilejeren må så betale herefter. Roadpricing på denne måde er indført med succes for lastbiler i Tyskland. Manu Sareen fra Borgerrepræsentationen siger:

»Indtil videre vil det være meget dyrere at etablere roadpricing frem for en betalingsring, og vi har altså brug for en løsning nu og ikke om mange år.«

Siden 2003 har den britiske hovedstad London haft en betalingsring. Og i Stockholm blev der 1. august indført en permanent betalingsring, så det koster mellem 10 og 20 svenske kroner at køre ind i byen. Et forsøg i den svenske hovedstad i 2006 viste, at det både teknisk og politisk kan lade sig gøre at opkræve afgifter. Trafikken i byens centrum faldt med cirka 15 procent, og de penge, bilister og erhvervschauffører måtte slippe, blev hurtigt tjent ind på den tid, som større fremkommelighed sparede dem.

Borgerrepræsentationen klør på
John Dyrby mener, at den kollektive trafik i København skal være bedre, før en betalingsring kan komme på tale:

»Folk skal have en reel mulighed for at vælge kollektiv trafik. Det vil sige, der skal være tog til tiden, og billetpriserne skal være fornuftige. Den kollektive trafik i København lader efter min mening en del tilbage at ønsker i dag.«

Politisk ordfører for Socialdemokraterne på Københavns Rådhus, Anne Vang, siger:

»Når busserne på nogle strækninger i København i dag kun kan køre 12 kilometer i timen, så er det netop på grund af trængslen. Får vi en betalingsring vil det hjælpe på fremkommeligheden. Samtidig vil vi bruge provenuet fra ringen målrettet på forbedringer af den kollektive trafik.«

Trods modstanden fra landspolitikerne giver de københavnske fortalere ikke op. I april vedtog Borgerrepræsentationen, at kommunen i samarbejde med 15 andre kommuner i nærheden vil bruge 10 millioner kroner på at få undersøgt mulighederne for at indføre trængselsafgifter inden år 2010. Det arbejde kan undre, for der er allerede foretaget andre analyser på en betalingsring. Socialdemokraten Anne Vang siger:

»Det er et spørgsmål om tid, før landspolitikerne ændrer holdning. Hverken de eller vi i Borgerrepræsentationen kan være bekendt, at folk bruger 120.000 timer hver dag på at holde i kø i København.«

Det forlyder, at I vil forsøge at ændre Socialdemokraternes landspolitiske holdning på partikongressen til september?

»Det skal jeg da ikke kunne udelukke,« svarer Anne Vang.