Bag om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes opfattelse af skatterne er gennemført i et samarbejde mellem Ugebrevet A4 og Københavns Universitet.

Ugebrevet A4 har finansieret undersøgelsen, mens Københavns Universitet har stået for tilrettelæggelse af undersøgelsen og den efterfølgende analyse.

Undersøgelsens resultater indgår samtidig i et speciale på Institut for Statskundskab under vejledning af Asmus Leth Olsen.

Meningsmålingen er foretaget af analyseinstituttet YouGov i perioden 9.–14. april 2014 via YouGovs internetpanel. Der er gennemført interview med 1.006 personer i alderen 18-74 år.

I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • Det fremgår af artiklen, at danskerne mener, at et højere skatteniveau er rimeligt, når det bliver omtalt i procenter frem for i kroner og ører. Denne konklusion bygger på, at svarene i procenter gennemsnitligt set er højere end svarene i kroner og øre.
  • For hver enkelt af de fire indkomstniveauer har forskerne fra Københavns Universitet testet, om forskellene mellem de to svartyper er statistisk signifikante.
  • For de tre højeste indkomstgrupper er forskellene statistisk signifikante med et konfidensniveau på 99 procent, mens det for den sidste indkomstgruppe er statistisk signifikant med et konfidensniveau på 95 procent.

Læs artiklen: Sådan kan politikerne snøre vælgerne i debatten