Bag om undersøgelsen

Undersøgelsen af danskernes holdninger til skattereformer er gennemført i et samarbejde mellem Ugebrevet A4 og Københavns Universitet.

Ugebrevet A4 har finansieret undersøgelsen, mens Københavns Universitet har stået for tilrettelæggelse af undersøgelsen og den efterfølgende analyse.

Undersøgelsens resultater indgår samtidig i et speciale på Institut for Statskundskab under vejledning af Asmus Leth Olsen.

Meningsmålingen er foretaget af analyseinstituttet YouGov i perioden 9.–14. april 2014 via YouGovs internetpanel. Der er gennemført interview med 1.006 personer i alderen 18-74 år.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • Ser man på svarene fra alle 1.006 danskere, er usikkerheden på +/- 1,5 procentpoint.
  • For hver af de to blokke er usikkerheden højst +/- 2 procentpoint.
  • For de enkelte partier svinger usikkerheden alt efter antallet af respondenter, der stemte på de pågældende partier ved seneste valg. Usikkerheden er højst for Konservatives vælgere, der blot tæller 57 personer i undersøgelsen. Her er usikkerheden op til +/- 5 procentpoint per svar.


Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade, og usikkerheden er +-2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger, jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.

Klik her for at læse artiklen: Danskerne: Skattelettelser skal gå til de lavest lønnede

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.