Bag om undersøgelsen

Ugebrevet A4's interaktive grafik er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Grafikken viser udviklingen i danskernes disponible indkomster fra 2000-2012. Tallene dækker hele befolkningen fra 15 år og opefter.

Alle tal er omregnet til 2012-priser, så der kan foretages sammenligninger på tværs af perioden. Det vil sige, at stigende disponible indkomster ikke blot er udtryk for generelle prisstigninger, men et udtryk for stigende velstand.

Den disponible indkomst er kort fortalt et udtryk for, hvor mange penge en person har til rådighed, når vedkommende har fået løn, betalt skat og modtaget eventuelle overførselsindkomster. Kapitalindkomst i form af eksempelvis renteindtægter indgår også.

I artiklen skriver Ugebrevet A4, at antallet af personer, der har en disponibel indkomst under 100.000 kroner om året, er næsten uændret i løbet af perioden, mens antallet af personer med over en halv million i disponibel indkomst er vokset med 150 procent. Grænsen på 100.000 kroner er tæt på den officielle fattigdomsgrænse, der ligger på 103.200 kroner om året i disponibel indkomst.

For at være under fattigdomsgrænsen skal man have en disponibel indkomst under dette beløb i en periode på tre år. Dette har Ugebrevet A4 ikke regnet på.

Med fattigdomsgrænsen skeles også til, hvor mange personer der er i husstanden. Dette er der ikke taget højde for i Ugebrevet A4’s opgørelse.

Læs artiklen: Nyrige danskere sætter sig på hovedstaden