Bag om undersøgelsen

Undersøgelsen af holdningen til ledige jobsøgere er stillet af analysefirmaet Voxmeter for Ugebrevet A4 blandt 1002 uddannelses- og personaleansvarlige i henholdsvis den offentlige og den private sektor i perioden 21. januar – 24. marts. De deltagende 401 offentlige og 601 private ledere er repræsentativt udvalgte.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

 

  • 227 ud af 401 offentlige ledere svarer, at længden af en ledig jobansøgers ledighed betyder noget for deres vurdering af ansøgeren. Det er 57 procent med en statistisk usikkerhed på 4,8 procent.
  • 310 ud af 601 ledere i den private sektor svarer det samme. Det 52 procent med en statistisk usikkerhed på 4 procent.
  • Forskellen mellem de offentlige og private ledere er dermed ikke statistisk signifikant.

 

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger, jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.

Klik her for at læse artiklen: Arbejdsgivere vrager langtidsledige