Bag om undersøgelsen

Meningsmålingen er gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 fra 11. – 17. marts 2014 og bygger på svar fra 1.012 danskere i alderen 18 – 70 år. Deltagerne i undersøgelsen er repræsentativt udvalgte.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • 135 personer svarer, at deres højeste uddannelse er en lang videregående uddannelse. Af de 135 personer svarer 56 procent, at de har et negativt eller meget negativt indtryk af Morten Messerschmidt, DF’s spidskandidat. Det giver en statistisk usikkerhed på 8,4.
  • 205 personer svarer, at de har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste gennemførte uddannelse. Ud af de 205 personer svarer 49 procent, at de har et positivt eller meget positivt indtryk af Morten Messerschmidt. Det giver en statistisk usikkerhed på 6,8

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade, og usikkerheden er +- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger, jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.