Bag om undersøgelsen

Meningsmålingen er gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 fra 11. – 17. marts 2014 og bygger på svar fra 1.012 danskere i alderen 18 – 70 år. Deltagerne i undersøgelsen er repræsentativt udvalgt.

Spørgsmålet til vælgerne lød: ‘Hvilke af tre følgende politiske områder mener du er de vigtigste, at EU beskæftiger sig med i de kommende år?’

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • 42 procent af 1.012 adspurgte vælgere mener, at klima- og energipolitik er et af de vigtigste politiske områder, som EU skal beskæftige sig med i de kommende år. Det giver en statistisk usikkerhed på 3,0.
  • 81 personer svarer, at de ved seneste folketingsvalg stemte på SF. Af SF’s vælgere mener 59 procent, at klima- og energipolitik er et af de vigtigste områder, som EU skal beskæftige sig med i de kommende år. Det giver en statistisk usikkerhed på 10,7.
  • 108 personer svarer, at de ved seneste folketingsvalg stemte på Dansk Folkepart. Af DF-vælgerne mener 39 procent, at øget politisamarbejde, herunder politisamarbejde, er et af de vigtigste områder, som EU skal beskæftige sig med i de kommende år. Det giver en statistisk usikkerhed på 9,2.

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel viser, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger, jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.

Læs artiklen Danskerne: EU skal sætte klima og job øverst på dagsordenen