Bag om undersøgelsen

Ugebrevet A4's interaktive grafik er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Grafikken viser udviklingen i danskernes disponible indkomster fra 2000-2012. Tallene dækker hele befolkningen fra 15 år og opefter.

Alle tal er omregnet til 2012-priser, så der kan foretages sammenligninger på tværs af perioden. Det vil sige, at stigende disponible indkomster ikke blot er udtryk for generelle prisstigninger, men et udtryk for stigende velstand.

Den disponible indkomst er kort fortalt et udtryk for, hvor mange penge en person har til rådighed, når vedkommende har fået løn, betalt skat og modtaget eventuelle overførselsindkomster. Kapitalindkomst i form af eksempelvis renteindtægter indgår også.

Udviklingen i den disponible indkomst fra 2000 til 2012 for forskellige aldersgrupper er beregnet ved at sammenligne gruppernes gennemsnitlige disponible indkomst i 2012 med den tilsvarende i 2000 og udregne forskellen som procentdel af den disponible indkomst i 2000.

Læs artiklen: Unge snydt af den økonomiske udvikling