Bag om undersøgelsen

Meningsmålingen er gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 fra 11. – 17. marts 2014 og bygger på svar fra 1.012 danskere i alderen 18 – 70 år. Deltagerne i undersøgelsen er repræsentativt udvalgte.

Spørgsmålet lød således: »Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU. Det betyder, at EU-borgere kan søge arbejde i et andet EU-land og bo der, mens de arbejder. I hvilken grad mener du, at arbejdskraftens frie bevægelighed er til fordel for Danmark?«

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

 

  • 84 personer svarer, at de ved seneste folketingsvalg stemte på Radikale Venstre. Af de radikale vælgere mener 19 procent, at arbejdskraftens frie bevægelighed slet ikke eller i mindre grad er til fordel for Danmark. Det giver en statistisk usikkerhed på 8,4.
  • 108 personer svarer, at de ved seneste folketingsvalg stemte på Dansk Folkepart. Af DF-vælgerne mener 86 procent, at arbejdskraftens frie bevægelighed slet ikke eller i mindre grad er til fordel for Danmark. Det giver en statistisk usikkerhed på 6,5.
  • 235 personer svarer, at de ved seneste folketingsvalg stemte på Venstre. Af Venstres vælgere mener, 51 procent, at arbejdskraftens frie bevægelighed slet ikke eller i mindre grad er til fordel for Danmark. Det giver en statistisk usikkerhed på 6,4.

 

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger jo lavere antallet af deltager ei undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.

Læs artiklen: Danskerne tvivler på fordel ved arbejdskraftens frie bevægelighed