Bag om undersøgelsen

Opgørelsen af 3F’s medlemmers og tillidsvalgtes etniske herkomst er lavet ved at samkøre 3F’s medlemsdata med oplysninger fra Danmarks Statistik.

Kategorien medlemmer dækker over medlemmer af 3F fagforbundet og 3F a-kassen.

Kategorien tillidsvalgte dækker over tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og disses suppleanter.

Etniske minoriteter omfatter indvandrere, efterkommere af indvandrere og medlemmer, der ikke har bopæl i Danmark.

 

Opgørelsen af FOA’s medlemmers og tillidsvalgtes etniske herkomst er lavet ved at samkøre FOA’s medlemsdata med oplysninger fra Danmarks Statistik.

Kategorien medlemmer dækker over erhvervsaktive medlemmer.

Kategorien tillidsvalgte dækker over tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer af MED-udvalg og samarbejdsudvalg samt disses suppleanter.

Etniske minoriteter omfatter indvandrere og efterkommere af indvandrere. Medlemmer, der ikke har bopæl i Danmark, er ikke med i undersøgelsen.

Læs artiklen: Flere nydanskere bliver tillidsmand