Bag om undersøgelsen

Meningsmålingen er gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 fra 5.-10. februar 2014 og bygger på svar fra 1.003 danskere i alderen 18-74 år. Deltagerne i undersøgelsen udgør et repræsentativt udsnit af danskerne.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • Kun 28 af de 1.003 personer angiver, at de ville stemme på SF, hvis der var valg i morgen. Når knap otte ud af ti siger, at Socialdemokraterne og Radikale Venstre i nogen grad eller i høj grad bærer ansvaret, er usikkerheden på +/- 16 procentpoint.
  • 87 personer svarer, at de ville stemme på Radikale Venstre, hvis der var valg i morgen. Når otte ud af ti radikale vælgere siger, at det i nogen eller i høj grad er SF's ansvar, at de endte med at forlade regeringen, er usikkerheden på +/- 10 procentpoint.
  • Socialdemokraterne får opbakning fra 187 af de 1.003 vælgere i målingen. Det giver en usikkerhed på +/- 6 procentpoint, når otte ud af ti siger, at det i nogen eller i høj grad er SF's ansvar, at de endte med at forlade regeringen.

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +/- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.