Bag om undersøgelsen

Meningsmålingen er gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 fra 5.-10. februar 2014 og bygger på svar fra 1.003 danskere i alderen 18-74 år. Deltagerne i undersøgelsen udgør et repræsentativt udsnit af danskerne.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • Kun 28 af de 1.003 personer angiver, at de ville stemme på SF, hvis der var valg i morgen. Når hver fjerde af de 28 personer regner med at være meget mindre enige med regeringens politik fremover giver det en usikkerhed på +/- 15 procentpoint.
  • 87 personer svarer, at de ville stemme på Radikale Venstre, hvis der var valg i morgen. 36 procent af dem regner med at være mere eller meget mere enige i regeringens politik efter SF’s exit. Dette giver en usikkerhed på +/- 10 procentpoint.
  • Socialdemokraterne får opbakning fra 187 af de 1.003 vælgere i målingen. Det giver en usikkerhed på +/- 6 procentpoint, når cirka hver femte vælger regner med at være mere eller meget mere uenig i regeringens politik fremover.
  • Ugebrevet A4 skriver også, at hver tredje af Venstre og Liberal Alliances vælgere regner med at være mere enige med regeringen fremover. For Venstre er usikkerheden +/- 6 procentpoint, mens den for Liberal Alliance er på +/- 14 procentpoint.

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +-2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.