Bag om undersøgelsen af ulighed

YouGov har for Ugebrevet A4 og Avisen.dk spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om deres holdning til dels, hvordan indkomsterne bør fordeles mellem forskellige indkomstgrupper. Dels til, hvordan de tror, at indkomsterne er fordelt mellem grupperne i dag. Der er stillet spørgsmål om holdningen til både indkomstfordelingen her og nu og til fordelingen af livstidsindkomst, som er summen af al den indkomst, en person tjener over sit liv.

De adspurgte er gjort opmærksomme på, at der i begge tilfælde er tale om disponibel indkomst, som er den del af indkomsten, der er tilbage, når skatten er betalt. Den dækker over den årlige indtægt fra arbejde, offentlige ydelser, kapitalindtægter fra aktier og obligationer og så videre.

Ved hvert spørgsmål har de adspurgte haft 100 procent til rådighed, som de har kunnet fordele på fem indkomstgrupper efter personligt skøn. For eksempel ville det være udtryk for den mest ekstreme lighedstanke, hvis man til spørgsmålet ’Hvordan synes du indkomstfordelingen bør se ud i Danmark, alt taget i betragtning?’ svarede ’20 procent til hver af de fem grupper’.