Bag om undersøgelsen af pensionskassernes investeringer

Ugebrevet A4 har i midten af juni bedt de største danske pensionsselskaber, opgjort på formue, om at oplyse deres aktuelle investeringer i 25 amerikanske firmaer.

Fælles for de 25 selskaber er, at de topper en liste fra organisationen As You Sow over de mest overbetalte topchefer blandt 500 amerikanske børsnoterede selskaber.

Læs analysen fra As You Sow her

Ugebrevet A4 har først gennemgået de store pensionskassers politikker for ansvarlig investering, og konstateret, at alle har officielle politikker for aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvor spørgsmålet om aflønning af ledelsen hører hjemme.

Ugebrevet A4 har derefter bedt de største danske pensionskasser oplyse om/hvordan de har stemt på de 25 selskabers generalforsamlinger – specifikt hvad angår ledelsens lønpakker.

Ni store pensionskasser er vendt tilbage med oplysninger om deres direkte investeringer i de konkrete selskaber. To pensionsselskaber – ATP og Danica Pension – har oplyst, at de ingen direkte investeringer har i de pågældende selskaber. Derfor er de ikke med i den endelige analyse.

De øvrige ni pensionskasser har også oplyst, om de bruger proxy voting, og hvordan de har stemt på de konkrete selskabers lønpakker på de seneste generalforsamlinger.

Ugebrevet A4 har som opfølgning bedt de relevante pensionskasser svare konkret på, om deres investering i selskabet Oracle Corporation – som har USAs mest overbetalte topchef ifølge As You Sow – harmonerer med deres politikker for god selskabsledelse. Det har ingen af dem taget konkret stilling til.

KAN DU LIDE VORES ARTIKLER?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores nyheder,
direkte i din indbakke.