Bag om: Folkeskoler mangler uddannede lærere

Tallene i artiklen og på det interaktive kort stammer fra UNI-C under Undervisningsministeriet, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i og analyseret. Oplysningerne bygger på skolernes egne indberetninger fra foråret 2014 og gælder skoleåret 2013/2014. I alt har 91,2 procent af folkeskolerne indberettet, og svarene dækker i alt 36.120 lærere. Kun normalklasser i folkeskolen er med i opgørelsen.

Definitioner: Linjefagsuddannede lærere eller tilsvarende kompetencer

I artiklen og det interaktive kort nævnes undervisning af lærere, som har faglig ballast gennem linjefag eller tilsvarende uddannelse. Det betyder, at lærere enten har linjefag fra seminariet eller har tilsvarende kompetencer fra efteruddannelse. Ministeriet kalder det kompetencedækning. Det tæller ikke med i opgørelsen, hvis en lærer alene har undervist mange år i faget.

Usikkerheder

Læreruddannelsen har ændret sig mange gange gennem tiden, og mange ældre lærere blev ikke uddannet i linjefag. Det er op til skolelederen at skønne, om de har opnået tilsvarende kompetencer gennem efteruddannelse. Der kan være stor forskel på skønnet, når skolelederen skal afgøre, om en lærer har kompetencer, som svarer til linjefag. Det giver usikkerhed i opgørelsen. Hou, Gummerup og Årby Skole har over for Ugebrevet A4 forklaret, at de ved en fejl har indberettet forkerte tal.

Målet med kompetencedækning i folkeskolen

85 procent af undervisningen skal være med kompetencedækning i 2016 (altså undervisning af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer). I 2018 er målet 90 procent. Herefter skal regeringen og KL drøfte, om man kan løfte kompetencedækningen til 95 procent, uden at det bliver for besværligt for skolerne at få skemaerne til at gå op.

Tilbage til artiklen: Folkeskoler mangler kompetente lærere