Bag om: Chefer overser lærlinge

Undersøgelsen er gennemført af Dansk Metal i perioden 4.-24. juni 2014 som en elektronisk rundspørge blandt 1.255 industriansatte tillidsrepræsentanter i forbundet. Af dem har 643 svaret på spørgsmålene, der optræder i denne artikel.  Heraf er 278 ansat i virksomheder med mellem 1 og 49 ansatte, 118 i virksomheder med mellem 50 og 99 ansatte, 133 i virksomheder med mellem 100 og 249 ansatte og 114 i virksomheder med flere end 250 ansatte.

Læs Chefer overser lærlinge