Første skoledag på folkeskole i Randers. De seneste ti år har mange valgt folkeskolen fra, så omkring 18 procent i dag vælger fri- og privatskoler. Foto: Richard Sylvestersen/Ritzau Scanpix

Problembørn? Nej, tak:

Flertal: Privatskoler skal tage socialt ansvar nu

14. sep 2018
Forældre og handicaporganisationer kritiserer, at privatskoler ikke rummer plads til elever med diagnoser eller andre problemer. Privatskolerne mener selv, at de tager et stort samfundsansvar. Ifølge flertal i ny undersøgelse bør samfundet kræve, at privatskolerne tager sig bedre af børn med problemer.

 

Elever risikerer at skulle forlade deres privatskole, hvis de kommer med en diagnose som for eksempel ADHD eller autisme. Sådan lyder kritikken fra Landsforeningen Autisme, Danske Handicaporganisationer og fra forældre, der selv har deres børn på privat- og friskoler.

Alle bekræfter, at nogle private skoler bevidst fravælger børn med diagnoser eller andre problemer eller puffer dem venligt, men bestemt mod udgangsdøren.

Formand for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler, Christiane Schaumburg, siger om elev-udvælgelsen:

»De sorterer i eleverne. Det er groft, fordi en sådan sortering går ud over diversiteten og over de pågældende børn direkte og deres klassekammerater indirekte,« siger Christiane Schaumburg.

ANALYSE: Nu må privatskolerne til at løfte ansvaret for udsatte børn

Barnet bliver taberen

De, der sorteres fra, kan for eksempel være børn med ADHD eller autisme. Det fortæller Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme.

»Vi ser, at børn bliver skilt ud, når de vender tilbage til skolen med en diagnose. I det øjeblik begynder forældrene måske at stille krav om mere struktur af hensyn til barnet, og så siger skolen nej, fordi det vil kræve for mange lærerkræfter,« siger Heidi Thamestrup.

Og udskilningen sker mere eller mindre udspekuleret:

»Det, man ofte får at vide som forældre, er, at dit barn nok får det bedre på en anden skole. Så forstår man jo godt budskabet og vælger selv at flytte,« siger Christiane Schaumburg, formand for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler.

Privatskolerne sorterer i eleverne. Christiane Schaumburg, formand for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler.

Men vi hører fra blandt andet Landsforeningen Autisme, at der er problemer med fri- og privatskoler, der vælger børn fra eller smider dem ud, hvis de har en diagnose. Hvad er løsningen på det?

»Vi har hævet tilskuddet sidste år for at give dem bedre mulighed for at lave specialundervisning. Der er jo også problemer i folkeskolen rundt omkring, uden at det fører til krav om strammere lovgivning. Hvis en skole ikke har den specialviden, der skal til for at tage sig af et barn, er det ærlig snak at sige det,« siger DFs ordfører.

SFs undervisningsordfører Jacob Mark ser anderledes på det:

»Vi skal have en tilskudsmodel, så de skoler, som tager mange udsatte elever ind, får mere i tilskud end dem, der smyger sig udenom det sociale ansvar. Den sidste gruppe skal straffes,« siger han.

Sammen med Socialdemokratiet ønsker SF at sænke tilskuddet til privatskoler generelt for i stedet bruge pengene på folkeskolen.

Regeringen: Frihed er vigtigt

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) understreger ligesom Dansk Folkeparti, at regeringen med finanslovsaftalen for 2018 aftalte at hæve tilskuddene til privat- og friskolerne med målrettede midler til specialundervisning og inklusion.

»Det gør frie grundskoler (privatskoler og friskoler, red.) mere tilgængelige, så forældre til børn med særlige behov i højere grad også har et reelt frit skolevalg. Den frihed er vigtig for os i regeringen,« skriver undervisningsministeren i et svar til Ugebrevet A4.

De kan sige nej til at optage en elev, hvis de vurderer, at de ikke har mulighed for at tilbyde eleven det rette tilbud Merete Riisager, Undervisningsminister, Liberal Alliance

Flere organisationer – blandt andet Landsforeningen Autisme og Danske Handicaporganisationer – har oplevet, at fri- og privatskoler sorterer elever fra på grund af diagnoser. Hvad mener du om den praksis?

»Jeg har ikke belæg for at sige, at der er praksis med at sortere elever fra på grund af diagnoser eller andet på de frie grundskoler. Men de frie grundskoler kan sige nej til at optage en elev, hvis de vurderer, at de ikke har mulighed for at tilbyde eleven det rette undervisningstilbud, der tager hensyn til særlige behov eller handicap. En skoleleder på en folkeskole vil også kunne afvise at optage en elev med behov for undervisning i en specialklasse eller i en specialskole, hvis skolen ikke kan løfte opgaven,« skriver Merete Riisager.

LÆS MERE: Hård udmelding fra 3F-formand: Luk alle privatskoler

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]"


Annoncering

Forretningsbetingelser