Talrige gange har gruppen Jobcentrets Ofre protesteret i København mod urimelig sagsbehandling. I nogle konkrete sager tænker sagsbehandlerne i jobcentrene det samme som demonstranterne, afslører undersøgelse.  Foto: Jobcentrets Ofre.

Unfair:

Sagsbehandlere på jobcentre: Vi træffer urimelige afgørelser

22. dec 2017
Sagsbehandlere ved landets jobcentre er ikke altid enige i de afgørelser, som de træffer på borgernes vegne. Det viser opsigtsvækkende undersøgelse. Sagsbehandlernes faglige vurdering bliver presset af økonomien i kommunerne, vurderer socialrådgivernes formand Majbrit Berlau.

 

Borgere bliver presset, når de møder op på jobcentret, og deres sager ender med urimelige afgørelser.

Sådan oplever en markant andel af medarbejderne sagsbehandlingen på landets jobcentre.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Ugebrevet A4 har foretaget i samarbejde med HK/Kommunal blandt 1.071 jobcenter-medarbejdere.

I undersøgelsen svarer 55 procent af sagsbehandlerne, at de personligt har været involveret i sager, hvor en afgørelse efter deres opfattelse var urimelig - uanset om sagsbehandlingen var i overensstemmelse med lovgivningen.

En næsten lige så stor andel af medarbejderne – 48 procent – erklærer sig enige eller overvejende enige i, at der er ’for mange tilfælde, hvor jobcentre presser syge for meget’.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen blandt ansatte i jobcentre blev gennemført i perioden 21. september -11. oktober 2017.

Spørgeskemaet blev distribueret til 1.703 medlemmer af HK/Kommunal, der er registreret med faget "Beskæftigelse".

 

1.071 har fuldendt besvarelsen

34 har svaret delvist

Svarprocenten er på 65

 

En del af svarpersonerne arbejder ikke længere i et jobcenter eller er i funktioner, hvor de (næsten) ikke har borgerkontakt. De er ledt ud af spørgeskemaet, således at det maksimale antal besvarelser er 838.

»Jeg havde det rigtig dårligt og prøvede at forklare borgeren, at jeg godt kunne forstå hans frustration, men at jeg ikke kunne gøre noget,« lyder et uddybende og anonymiseret svar fra en jobcenter-medarbejder i undersøgelsen. 

En anden sagsbehandler understreger, at lovgivningen skal følges:  

»Men jeg behøver ikke personligt være enig i den lovgivning. Lovgivningen er efterhånden blevet så stram, at der ikke er mange muligheder for at foretage en individuel vurdering,« skriver medarbejderen.

Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, hvor sagsbehandlingen på landets jobcentre er centrum for debat, og hvor ledige positionerer sig i netværk på de sociale medier. Ind imellem kommer arbejdsløse med skarp kritik af blandt andet medarbejderne, lange ventetider og af krav om arbejdsprøvninger og ’sengepraktik’.

Mads Samsing, næstformand i HK/Kommunal, som organiserer størstedelen af sagsbehandlerne, kalder det »bemærkelsesværdigt mange«, der i undersøgelsen påpeger lovgivningens negative konsekvenser. 

Det er ikke den enkelte medarbejder, der presser borgeren. Medarbejderne agerer ud fra den lovgivningsmæssige ramme, de er underlagt. Mads Samsing, næstformand for HK/Kommunal
 

»Det er ikke rart at presse et andet menneske. Men nogle gange er det et let pres, der skal til, for at et menneske kommer ud på arbejdsmarkedet og fungerer,« siger Helle Linnet.

Lediges talsmand: Sagsbehandlere skal sige fra

Mens både de faglige ledere og socialchefernes formand taler om et markant opråb fra jobcenter-medarbejdere, sidder formanden for Facebook-gruppen og bevægelsen ’Jobcentrets ofre,’ Kim Madsen, og undrer sig.

Han havde troet, at langt flere end 55 procent af sagsbehandlerne ville sige, at de har været med til at træffe urimelige afgørelser. De lediges talsmand undrer sig også over, at »så lille en andel« af medarbejderne mener, at de presser syge borgere for meget.

»Når jeg er ude ved sagsbehandlerne, er det stort set dem alle sammen, der siger, at de godt ved, at det er noget lort, men vi skal igennem det,« siger Kim Madsen og henviser til sine erfaringer som bisidder i en række sager.

Samme indtryk har han fra de ytringer, som ledige kommer med i debatten i den åbne Facebook-gruppe ’Jobcentrets ofre’, der tæller over 10.000 medlemmer. Gruppen blev kendt i sommer, da nogle af medlemmerne demonstrerede i protest mod langvarig sagsbehandling foran Jobcenter Lærkevej i København.

Stod det til Kim Madsen, skulle sagsbehandlere i højere grad sige fra, når de står i situationer, hvor de skal træffe afgørelser, de selv synes, er urimelige over for borgerne. For eksempel når en ledig bliver sendt i ’sengepraktik’, altså en arbejdsprøvning hvor borgeren er så svækket og syg, at der skal være mange muligheder for pauser - eller for sågar at ligge ned - i løbet af arbejdstiden.   

»Det er det værste, for så godtager man, at der er et smerteforløb,« mener Kim Madsen.

I Dansk Socialrådgiverforening taler formand Majbrit Berlau om vigtigheden at sætte medarbejdernes faglighed i spil, når der skal træffes beslutninger. Og om at medarbejdere bliver sat under pres, når de skal træffe afgørelser, der strider mod deres menneskesyn og faglighed.

»Det kan udløse stress og i mere sjældne tilfælde en disciplinering, hvor man tænker, at det er sikkert rigtigt nok det her,« siger Majbrit Berlau.

Hun understreger samtidig, at der bliver truffet »rigtig mange afgørelser, som er fuldstændig i overensstemmelse med både faglig indsigt og juraen på området«.

»Det er os, frontlinjemedarbejderne, der møder borgerne. Derfor bør man også udnytte medarbejdernes kæmpe kompetence til at træffe meningsfulde afgørelser i stedet for at tilbyde standardforløb, som kan betyde, at mennesker cykler rundt i systemet i årevis,« siger Majbrit Berlau.

Kontakt

Redaktionen
[email protected]

Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af Avisen.dk Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser