Alvorligt syge mennesker ser sig nødsaget til at flytte fra København for at få tildelt en førtidspension, fortæller en stribe fagfolk. Københavns Kommunes talrige afvisninger af syges ønsker om førtidspension førte over sommeren til adskillige demonstrationer.  Foto: Jobcentrets Ofre.

Sidste udvej:

Alvorligt syge må flytte for at få førtidspension

26. sep 2017
Udsatte og alvorligt syge mennesker er i større tal begyndt at flytte for at opnå en førtidspension. Det sker som konsekvens af store kommunale forskelle på, hvor svært det er at få en førtidspension.Tendensen er opstået efter reformen af førtidspensionen i 2013, vurderer bisiddere, læger og andre fagfolk.

 

Nogle af landets mest syge mennesker er begyndt at flytte efter at få en førtidspension. For eksempel fra København til Bornholm eller fra København til Grenaa i Østjylland.

Det oplyser en række private socialrådgivere, læger og andre fagfolk med forstand på, hvordan nogle af landets mest udsatte borgere reagerer på, at det er blevet meget svært at få tilkendt en førtidspension.

Tendensen til at flytte efter at få tilkendt en førtidspension bliver bekræftet af Mette Heap. Hun er jurist og partsrepræsentant i virksomheden Din Socialjurist i vestjyske Skjern.

»Interessen for flyttemuligheden er steget på det sidste, så jeg får nu cirka en henvendelse om ugen om det alene fra folk, der ikke er mine egne klienter,« fortæller Mette Heap og fortsætter:

»Jeg har mange klienter, der siger, at de vil flytte kommune, hvis deres pension ikke går igennem, og nogle, der faktisk flytter. Flere ville gøre det, hvis de havde penge til det – det udtaler mange i hvert fald. Det er et fænomen, der er opstået, efter at førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft.«

Det er en bølge, som har været undervejs længe, og det ser ud, som om den for alvor kommer nu. Puk Sabber, socialrådgiver og bisidder


Anna Mee Allerslev svarer i en mail samlet på dette og to andre spørgsmål:

Hvad hun tænker om, at borgere efter forgæves forsøg i Københavns kommune godt kan få førtidspension i andre kommuner? Og om det kan tyde på, at Københavns praksis er for hård?

Anna Mee Allerslev oplyser blandt andet, at Københavns Kommune har nedsat en taskforce, der skal se på baggrunden for tildelingen af førtidspension og fleksjob i kommunen, »da vi uanset hvad, selvfølgelig ønsker at lære af andre og løbende forbedre vores praksis, der hvor det er muligt.«

Anna Mee Allerslev skriver desuden:

»Som jeg har fortalt flere gange før, er der et bredt politisk ønske i Københavns Kommune om at tildele flere førtidspensioner til folk, der er åbenlyst berettigede. Vi arbejder selvfølgelig på at gøre det bedst muligt inden for lovens rammer.«

»Noget kan vi gøre bedre i kommunen. F.eks. kan vi blive hurtigere til at afklare arbejds - og funktionsevnen, og jeg er glad for, at vi nu har fået flere midler til det.«

»Men hvis vi for alvor skal rykke på området i både hastighed og antallet af tildelinger, er det vores vurdering, at det kræver en konkret lovændring i kriterierne og dokumentationskravene. Ellers vurderer kommunens embedsmænd, at vi bryder loven.«

Københavns Kommune sendte sammen med landets fem andre største kommuner et brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)  i forrige måned med krav om en ændring af lovgivningen, som de seks kommuner beskylder for at være for stram.

Troels Lund Poulsen gik i dialog med kommunerne og har for nylig fremrykket en del-evaluering af førtidspensionsreformen. I evalueringen er det blandt andet forskellene på pensionstilkendelserne kommunerne imellem, der skal kulegraves. Drøftelser af mulige lovændringer forventes at starte i begyndelsen af 2018. 

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]"


Annoncering

Forretningsbetingelser