Dansk Erhverv synes ikke, det er noget paradoks i, at virksomheder har medarbejdere, som langtidssygemeldes med stress, men samtidig afviser at have stressproblemer. Foto: Jeppe Carlsen, Scanpix

ABELEG:

Små virksomheder ignorerer stressproblemer, selvom medarbejderne lægger sig syge med stress

8. maj 2017
Over halvdelen af små og mellemstore virksomheder har inden for de seneste to år haft en eller flere langtidssygemeldte medarbejdere, og årsagen er oftest stress, viser ny undersøgelse. Men kun hver tiende virksomhed mener, at de har et stressproblem. Arbejdsgiverne mangler erkendelse af, at stress er en udfordring på det moderne arbejdsmarked, fastslår eksperter.

Har I langtidssygemeldte på virksomheden? Ja!

Hvad skyldes det primært? Stress!

Jamen, har I da et stressproblem på virksomheden? Nej!

Lidt skarpt trukket op er det logikken i besvarelserne fra 406 ledere og beslutningstagere i små og mellemstore virksomheder i en undersøgelse, som kommunikationsfirmaet Radius i samarbejde med analysefirmaet Userneeds har foretaget for pensionsselskabet Skandia.

Over halvdelen af virksomhederne, som har op til 250 medarbejdere, har inden for de sidste to år haft en eller flere medarbejdere, som har været sygemeldte i mere end tre uger i træk.


Download grafik

Af dem angiver næsten halvdelen – 47 procent – stress som årsag til sygefraværet. Næst hyppigste årsag er kræftsygdom, som angives af 27 procent.

Samtidig har 42 procent af de virksomheder, som har oplevet langtidssygemeldinger, inden for de sidste to år sagt farvel til en eller flere medarbejdere på grund af sygdom. Også her er stress den årsag, der angives hyppigst.

Jeg oplever tit, at det kommer bag på virksomhederne, når en medarbejder går ned med stress. Rikke Storm, arbejdsmiljøkonsulent, Skandia

»En sygemelding, der ofte går over i en langtidssygemelding, udgør en uforholdsmæssig stor udgift og belastning for en lille virksomhed. Og oven i de direkte økonomiske udgifter skal lægges, at der går et halvt til et helt år, før en ny medarbejder er oppe i fulde omdrejninger. Plus at det er en belastning for tilbageværende kolleger at skulle sætte nye medarbejdere ind i arbejdet. Det er yderligere et argument for at gå i dialog med sin brancheorganisation om stresshåndtering,« siger hun.

Virksomhederne snyder sig selv

Dorte Rosendahl Kirkegaard er seniorkonsulent og arbejder med forebyggelse og håndtering af sygefravær på grund af stress i videns- og netværkshuset CABI, der er en selvejende virksomhed under Beskæftigelsesministeriet.

Hun mener heller ikke, at der er tvivl om, at mange virksomheder mangler det nødvendige fokus på, hvad der kan skabe stress på deres arbejdsplads og dermed også på, hvor man kan sætte strategisk ind med forebyggelse.

»Jeg holder mange oplæg for ledergrupper, og når jeg spørger til, hvor deres organisation har særlige udfordringer i forhold til stress, er svaret ofte: ’Vi har ikke rigtig problemer med stress her. Når der er et stresstilfælde, så er det ofte, fordi det er noget personligt’. Stress kan for ledere være forbundet med en oplevelse af, at man fejler som leder,« siger hun.

Men som virksomhed snyder man sig selv på den måde for en oplagt chance for at forebygge stress, påpeger Dorte Rosendahl Kierkegaard.

»Jeg oplever, at man på virksomhederne sender medarbejderen til psykolog og glemmer at være nysgerrig og spørge til, hvad der gik galt, og hvad der kunne have været gjort anderledes. Det er noget, man kan lære meget af som virksomhed,« mener hun. 

Hønen og ægget

Det afgørende, for Dorte Rosendahl Kierkegaard at se, er, at hvis en person er blevet stresset, så er vedkommende ofte påvirket i en grad, så det går ud over arbejdsevnen. Og så er det mere eller mindre ligegyldigt hvorfor. Det bliver til en formålsløs diskussion om hønen og ægget, mener hun.

»Hvis en medarbejder har arbejdet intenst og været under et vist pres i mange år, og der så sker noget i familien - et dødsfald eller en skilsmisse - kan det godt være den begivenhed, der udløser stressen – eller omvendt. Men kimen til det er ofte blevet lagt gennem mange år,« mener hun.

På det moderne arbejdsmarked vil de fleste af os ifølge Dorte Rosendahl Kierkegaard bruge os selv personligt i jobbet. Hvis vi så bliver stresset, vil vi opleve det som, at vi ikke magter opgaverne. Stress er en udfordring, der absolut ikke er for nedadgående, fastslår hun.

Mindfulness gør det ikke 

Derfor mener hun, det er altafgørende, at virksomhederne erkender, at stress er en udfordring, og arbejder systematisk med forebyggelse. Og med stressforebyggelse mener hun ikke at ordinere psykolog eller mindfulness til en medarbejder, der allerede er eller er godt på vej til at blive stresset.

»Det skal op på strategisk niveau på øverste ledelsesplan i enhver virksomhed uanset størrelse. Man skal sætte sig ned og spørge sig selv: Hvad er særligt udfordrende for os? Nogle virksomheder arbejder med projekter med stramme deadlines. Andre har en spidsbelastning i december. Alt det kan ikke laves om, det er forudsigelige vilkår. Men man kan træffe de nødvendige foranstaltninger, der gør, at vilkårene stresser mindst muligt,« siger Dorte Rosendahl Kierkegaard.   

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]"


Annoncering

Forretningsbetingelser