Et virvar af forskellige skatteregler i EU skaber huller, som nogle selskaber forstår at udnytte. En oprydning kan give gevaldige fordele, påpeger tænketanken Europa i et nyt notat.  Foto: Justin Tallis/Scanpix

FORÅRSRENGØRING:

Tænketank: Ryd op i EUs skattejungle og halver selskabsskatten

25. mar 2015
Koncerner som Apple og CocaCola med milliardomsætning betaler kun småpenge i skat i Europa. Det kan ændres, hvis EUlandene sætter hårdt ind over for skattespekulation. Lykkes kampen mod skatteål til fulde, kan skatten for selskaber mere end halveres, vurderer tænketank.

Gå sammen om en hårdhændet oprydning i de mere end 3.000 regler, EU-landene har på skatteområdet. Det vil på samme tid skabe mere lige konkurrence mellem virksomhederne i Europa og give økonomisk råderum til mere end en halvering af selskabsskatten.

Det viser beregninger, som Tænketanken Europa præsenterer i et nyt notat i dag. Cheføkonom i tænketanken Mikkel Høegh fremhæver, at der er store gevinster at hente, hvis EU-landene kan blive enige om at rense ud i virvaret af regler.

»En lavere selskabsskat vil være en stor fordel for væksten i Europa, for det vil give flere job i virksomhederne og stille EU-landene bedre i konkurrencen med udlandet om at tiltrække investeringer,« siger Mikkel Høegh.

I notatet fremhæver tænketanken Apple som et eksempel på et selskab, der har regnet ud, hvordan man får fuldt udbytte af de huller, skattereglerne åbner. Trods salg for milliarder af kroner betaler det amerikanske elektronikfirma bag iPhone og iPad meget lidt i skat i Europa.

Lovene er en jungle, som stort kun nogle få revisorer fra store konsulenthuse kan finde rundt i. Mikkel Høegh, cheføkonom, Tænketanken Europa

Han mener, at det i høj grad er landene selv, der skal sætte ind mod virksomheders skatteunddragelse.

»Meget kan gøres af medlemslandene selv. Eksempelvis bør den praksis, som har udviklet sig i Irland og Luxembourg, hvor selskaber tilbydes individuelle skatteaftaler, forhindres via EU’s regler om statsstøtte. Det er ulovligt at tilbyde individuelle skatteaftaler, og det kræver ikke fælles skatteharmonisering at forhindre. Det kræver blot fastere håndhævelse,« skriver Morten Messerschmidt.

Stor medvind hos tilhængere

Blandt de varme tilhængere af EU er der stor interesse for fælles indsats mod skattespekulation. Det gælder blandt andre det radikale medlem af Europa-Parlamentet, Morten Helveg Petersen.

»Vi skal have mere samarbejde på skatteområdet og ikke mindre. Det kommer til at møde en masse modstand fra EU-skeptikere i Danmark og fra bestemte lande, men det dur ikke, som det er nu,« siger Morten Helveg Petersen.

Han begrunder sit ønske om større fælles indsats med, at landenes komplicerede skattesystemer giver unfair konkurrence mellem store og små virksomheder.

»Det giver en skævvridning i konkurrencen mellem virksomheder, når store koncerner ved hjælp af en hærskare af advokater og revisorer til det yderste kan udnytte forskelle i skattelovgivning,« siger Morten Helveg Petersen.

Han er parat til at gå langt i at harmonisere skatteregler, men selskabsskattens størrelse skal forblive op til de enkelte lande.

»Der er stor fornuft i harmonisering på skatteområdet, så vi bliver enige om definitioner og grundlaget for beskatningen. Selve skatteprocenten må så fortsat være en national kompetence, men efter min mening gerne inden for et bestemt spænd. Altså ligesom momsen som må variere inden for bestemte procentsatser,« siger Morten Helveg Petersen.

Der er en opblødning i gang i synet på, om EU skal blande sig i skattepolitik. Det indtryk har formanden for Europa-udvalget i Folketinget, Eva Kjer Hansen (V).

»Vi har i årevis diskuteret selskabsskat, og hvad man skal stille op i forhold til skatteunddragelse og -spekulation. Hidtil har holdningen meget været, at det er et nationalt anliggende. Men det virker som om, at der er kommet større forståelse for, at vi skal nærme hos hinanden i forhold til områder som definitioner af begreber, og hvor skatten skal betales,« siger Eva Kjer Hansen.

Hun pointerer, at der er en større og større trafik af varer og mennesker over grænserne i EU, og ’derfor er vi også nødt til at følge med på lovgivningssiden’.

Klik her for at læse notatet fra tænketanken Europa.

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 71 74 73 77