Flere end hver fjerde tyske servitrice og bartender tjener så lidt, at de lever under EU's officielle fattigdomsgrænse.  Foto: Scanpix/Stockfood

TYSK LØN:

Tænketank: Working poor kan brede sig til Danmark

7. dec 2014
Hver tiende tyske lønmodtager lever i dag i fattigdom, selv om de har et arbejde, viser nyt notat fra tænketanken Cevea. Fænomenet working poor har bredt sig faretruende i Tyskland. Det samme vil kunne ske i Danmark, hvis vi ikke er opmærksomme på det, lyder det fra Cevea.

Arbejdsmarkedet i Tyskland er i løbet af de seneste årtier blevet voldsomt polariseret. Siden 1973 er der sket en fordobling af antallet af såkaldte ’working poor’ – på dansk: ’arbejdende fattige’. I dag er det hver tiende tyske lønmodtager, der må leve under fattigdomsgrænsen, selvom han/hun har et arbejde.

Hver tiende tyske arbejder er fattigAndel arbejdende fattige* blandt tyske lønmodtagere i perioden 1973-2010, i procent.
Kilde: Cevea på baggrund af tal fra Luxembourg Income Survey. Note: Ifølge EU’s fattigdomsgrænse er man fattig, hvis man tjener under 60 procent af landets medianløn, der ligger lige midt mellem den højeste og laveste indkomst.

Det viser en ny analyse fra Tænketanken Cevea, hvor analysechef Jens Jonatan Steen advarer mod tendenserne til den samme udvikling herhjemme.

»En væsentlig forklaring på den tyske udvikling er faldende organisering og svigtende opbakning til aftalesystemet på arbejdsmarkedet. Herhjemme ser vi også, at en række brancher har ekstremt vanskeligt ved at fastholde de høje organiseringsgrader, som de tidligere har haft. Slår den tendens igennem for alvor, kommer vi også langsomt til at se working poor som et fænomen herhjemme,« siger han.

Advarslen kommer også på baggrund af det politiske pres, der har været i Danmark for at få sænket lønningerne i nogle erhverv af hensyn til konkurrenceevnen og indslusning af personer, som er langt fra arbejdsmarkedet.

Tyskland er eksemplet på, hvor vi kan ende i løbet af få årtier. Jens Jonatan Steen, analysechefchef, Cevea

Den problematik, som CEPOS peger på – at nogle ledige er kommet så langt fra arbejdsmarkedet, at de i første omgang ikke er en fuld løn værd – er imidlertid reel nok. Det mener i hvert fald Mattias Tesfaye. Men han har et andet svar end CEPOS’s på udfordringen.

»Vi kan se, at mange danskere sidder i sofaen på langvarig kontanthjælp.  Men vi har jo erhvervsuddannelsessystemet, hvor man starter på lav løn og efter oplæring og på fastlagt tid ender som udlært på overenskomstmæssig løn. Det skal vi bruge meget mere. Vi skal have dobbelt så mange i gang som lærlinge uanset alder,« mener han.

Ingen forsikring mod politisk dumhed

Professor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen udkommer den 10. i denne måned med bogen ’Arbejdsmarkedsregulering’. Her er en af konklusionerne, at det danske arbejdsmarked er mere velreguleret end det tyske, og at vi derfor ikke er i umiddelbar risiko for at få samme store gruppe arbejdende fattige som i vores sydlige naboland.

Truslen mod de danske lønninger udgøres ifølge Henning Jørgensen af politikere, der vil gøre alvor af at nedbryde den traditionelle arbejdsmarkedsregulering og indføre lavere lønsatser. Gør de, som tyskerne har gjort, vil lønningernes ræs mod bunden også accelerere herhjemme – også inden for de samme brancher, som det er set i Tyskland. Problemet på det danske arbejdsmarked er social dumping, og her er det netop servicesektoren, der er udsat, påpeger han.

Henning Jørgensen håber ikke, at det vil ske.

»Vi er slet ikke, hvor tyskerne var i 2005, da Hartz-reformerne blev sat i værk. Vi har stadig en høj organisationsgrad og høj overenskomstdækning. Og så længe vi har en regulering af arbejdsmarkedet, som parterne overvåger, et fagretligt system og en politisk indsats mod social dumping, er jeg fortrøstningsfuld. Men man kan aldrig forsikre sig mod politisk dumhed,« siger professoren.

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 71 74 73 77