Hverken Helle Thorning-Schmidt eller de andre partiledere på venstrefløjen kan længere føle sig sikre på at modtage støttekroner fra fagbevægelsen.  Foto: Niels Hougaard/Polfoto

STØTTESTOP:

Fagforbund dropper den faste støtte til S

3. dec 2014
Røde partier kan ikke længere regne med fast støtte fra forbund i LOfagbevægelsen. Det viser kortlægning af 17 forbund. For nylig har et forbund lukket kassen helt, og et andet har sagt, at det kun måske støtter partier, som de tidligere har støttet. Forbundene kommer fremover til at vandre rundt som sigøjnere i det politiske landskab, vurderer professor.

»Ingen partier får så meget som en bøjet femøre fra os.«

Ordene kommer med eftertryk fra formanden for Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Rasmussen. Elektrikernes forbund har for nylig valgt at droppe al støtte til Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Og elektrikernes forbund er ikke det eneste, som gør op med partistøtten.

Også Blik- og Rørarbejderforbundet har på sin kongres i november truffet beslutning om partistøtte.

De to forbunds beslutninger handler om, at de ikke vil være bundet til bestemte partier og i en vis udstrækning er frustreret over SR-regeringen.

Direkte partistøtte er på vej ud13 ud af 17 forbund har besluttet ikke at give direkte støtte til politiske partier.
Kilde: Ugebrevet A4 på baggrund af undersøgelse blandt alle LO-forbund. Noter: * Blik- og Rørarbejderforbundet har på nylig kongres vedtaget, at hovedbestyrelsen kan vælge at give op til 75 kroner pr. medlem i hver kongresperiode til partier. Tidligere fremgik det af vedtægterne, at pengene skulle gå til arbejderpartierne. **Dansk El-forbund har på nylig kongres vedtaget, at man de næste fire år ikke giver direkte støtte til nogen partier.

Beslutninger ligger godt i tråd med en kortlægning, Ugebrevet A4 har foretaget af fagbevægelsens støtte til de politiske partiers landsorganisationer:

Helle Thorning-Schmidt (S), Pia Olsen Dyhr (SF) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) kan ikke tage for givet, at deres partier får så meget som en krone i direkte støtte. Ej heller når de går ind i valgkamp i 2015.

A4’s kortlægning viser, at ingen af LO-fagbevægelsens 17 fagforbund vil udstede garantier om penge til deres traditionelle allierede i de røde partier.

Elektrikernes sikring røg

Vores beslutning bunder i et længere forløb. Det begyndte i vores hovedbestyrelse med stor utilfredshed over, at regeringen hurtigt droppede treparts-forhandlingerne. Jørgen Juul Rasmussen, formand, Dansk El-Forbund

Han vurderer, at forbundene fremtidigt i høj grad vil danne parløb fra sag til sag.

»Forbundene vil i stigende grad bevæge sig rundt som sigøjnere i det politiske landskab. I nogle sager vil de støtte SF og Enhedslisten, mens de andre sager vil støtte Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne,« siger Henning Jørgensen og fortsætter:

»De eneste partier, jeg ikke kan se LO-forbund støtte, er Radikale og Liberal Alliance. Deres liberale syn på arbejdsmarkedet harmonerer meget dårligt med LO-forbundenes værdier.«

Engangsknald

Han forudser, at den kommende valgkamp til Folketinget byder på overraskelser.

»I den kommende valgkamp kan vi meget vel komme til at se de mærkeligste støtteerklæringer. For forbundene er indstillet på at finde nye sengekammerater, og det kan godt være engangsknald,« siger Henning Jørgensen.

Han forklarer, at et LO-forbund godt kunne finde på at bakke økonomisk op om kandidater, der taler meget varmt for at beholde folkepensionen.

»Det ville et forbund gøre ud fra en viden om, at det ikke er alle, der har fede pensionsordninger,« siger Henning Jørgensen.

3F vil selv sætte dagsorden

I landets største fagforbund 3F besluttede man i 2007 at droppe den direkte partistøtte fra forbundet. Det skete fire år efter, at paraply-organisationen LO under stor opmærksomhed stoppede den direkte pengestrøm fra LO’s kasse til primært Socialdemokraterne.

I dag lægger 3F vægt på, at man vil være i herre i eget hus, når det gælder om at påvirke den politiske dagsorden. Til Jyllands-Posten sagde 3F-formand Per Christensen i september:

»Vi laver et paradigmeskifte ved, at vi selv vil sætte dagsordenen. Det betyder for eksempel også, at hvis vi vil køre en social dumping-kampagne, og det viser sig, at vi kan få støtte fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, så støtter vi også Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.«

I en skriftlig kommentar til Ugebrevet A4 oplyser Per Christensen, at forbundet i stedet for direkte partistøtte fortsat vil forsøge med egne kampagner at påvirke politikerne.

»3F kører som bekendt en kampagne for Godt Arbejde – som vi kørte en kampagne imod social dumping op til seneste kommunalvalg – hvor vi præsenterer vores medlemmers dagligdag, udfordringer og ønsker til det kommende Folketing,« skriver Per Christensen til A4.

Det har ikke været muligt at få uddybet formandens svar.

Det her med at give Socialdemokraterne på landsplan direkte støtte er ikke noget, som, vores medlemmer synes, er særligt fantastisk. Flemming Vinther, formand, Hærens Konstabel- og Korporalforening

Også Flemming Vinther, som er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening fortæller, at forbundet går meget målrettet til værks.

»Det her med at give Socialdemokraterne på landsplan direkte støtte er ikke noget, som, vores medlemmer synes, er særligt fantastisk. I stedet støtter vi hellere nogle bestemte kandidater, som taler soldaternes sag,« siger Flemming Vinther.

S: Vi tager imod med tak

Hos Socialdemokraterne tager man til efterretning, at elektrikerne dropper støtten til dem, og at selv den trofaste støtte Dansk Metal ikke længere garanterer et bidrag.

»Det er op til hver enkelt organisation ud fra interne overvejelse at beslutte at give støtte eller ej. Det er deres beslutning og ikke noget, som jeg vil kommentere på,« siger Socialdemokraternes partisekretær, Lars Midtiby til A4.

Han understreger, at partiet er glad for alle bidrag og ikke kalkulerer med fast støtte fra nogen.

»Vi har aldrig taget nogen form for støtte for givet, og det er da også forskelligt fra valg til valg, hvem der støtter os,« siger Lars Midtiby.

Ved det seneste valg i 2011 fik selv små borgerlige partier som Konservative og Liberal Alliance hver for sig betydeligt mere i private bidrag end Socialdemokraterne. Lars Midtiby, partisekretær, Socialdemokraterne

Han vil gerne have gjort op med mange danskeres syn på, hvem der finansierer Socialdemokraterne.

»I modsætning til, hvad mange går rundt og tror, er det ikke fagbevægelsen, der yder det største bidrag til vores valgkampe. Det er vores medlemmer,« siger partisekretæren.

Eksperter har kig på partistøtte

Set fra Lars Midtibys stol er det ikke fair, at der i medier og blandt politikere er så stor fokus på pengestrømme til S.

»Man skal holde sig for øje, at rød blok får langt, langt færre private bidrag end de borgerlige partier. Ved det seneste valg i 2011 fik selv små borgerlige partier som Konservative og Liberal Alliance hver for sig betydeligt mere i private bidrag end Socialdemokraterne,« siger Lars Midtiby.

Snart barsler et udvalg af eksperter – nedsat af regeringen – med forslag til, hvordan der kan skabes øget åbenhed om støtte til partierne. En åbenhed som måske vil gøre, at borgerne kan få at vide præcis, hvor mange penge forskellige fagforbund, erhvervs-organisationer, virksomheder og fonde spytter i partikasserne.

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser