Så er bolden givet op: Uffe Elbæk har et bud på, hvordan regeringen kommer ud af dagpengeklemmen.  Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Partilederrunde:

Uffe Elbæk har en dagpengeløsning til regeringen

1. sep 2014
Partiet Alternativet med Uffe Elbæk i spidsen har et bud på bedre hjælp til dem, der mister dagpengene og alle andre ledige. Partiet vil indføre en slags borgerløn, der skal gives til arbejdsløse uden krav om kontrol og aktivering. Alternativet vil i det hele taget gøre fundamentalt op med den måde, der drives politik på.

Hvordan kan man øge hjælpen til de tusindvis af arbejdsløse, der mister dagpengene? Det forsøger SF og Enhedslisten nu at komme med svar på op til forhandlingerne om finansloven for næste år.

Partiet Alternativet har allerede et bud: Indfør en basisydelse til ledige på niveau med kontanthjælpen uden at stille krav om, at de skal møde til kontrol på jobcentret eller tvungen aktivering.

Det fortæller lederen af Alternativet, Uffe Elbæk. Han kalder sit forslag et opgør med kontrolkulturen.

»Hele den her kontrolkultur i systemet for de ledige, tror vi ikke på, er motiverende. Vi skal væk fra fremmødekontrol og tvungen aktivering. I stedet skal der være frivillige tilbud om hjælp til at komme videre,« siger Uffe Elbæk.

Klik her for at læse Uffe Elbæks blå bog

Han er ikke nervøs for, at det vil få mange arbejdsløse danskere til at sætte sig for godt til rette i sofaen. Tværtimod, mener han og refererer til et forsøg med en sådan ordning i Canada.

»Her undersøgte man, hvad der skete med folks motivation, hvis man udviste henholdsvis kontrol eller tillid. Og det viste sig, at dem, der fik, hvad der svarer til vores basisydelse, hurtigere kom i gang med en ny uddannelse eller fik et job. Det er da super interessant,« siger Uffe Elbæk, der ikke er bleg for at indrømme, at der ’nok er lidt kommunisme’ i Alternativets forslag.

Basisydelsen skal på længere sigt erstatte sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp og pension. I og med det er en ydelse, som alle som minimum er garanteret, svarer den til en form for borgerløn.

Uffe Elbæk mener, at regeringens politik i forhold til dem, der mister dagpengene, er skudt ved siden af.

»Det dur ikke, at man siger, at det bedste ville være, at de ledige kunne få arbejde, og derfor er det det, vi satser på. For hvor er det arbejde? Hvis ikke man kan skaffe folk arbejde, så må man komme med noget andet. Der er nogle mere fleksible modeller med for eksempel konjunkturbestemte dagpenge, som man bør kigge på,« siger han.

Udover at frigøre arbejdsløse fra kontrol og tvungen aktivering vil han også sikre, at de ikke bliver modregnet i den offentlige hjælp, fordi deres samlever har en lønindtægt.

»Ledige har, ligesom alle andre borgere, krav på, at systemet behandler dem som enkeltindivider. Den nuværende model med modregning er håbløst umoderne,« siger Uffe Elbæk.

Rykker konstant nærmere opstilling

Om Alternativet og Uffe Elbæk får mulighed for at revolutionere den danske overførselspolitik, er endnu uvist.

For et par uger siden havde partiet 7.551 ud af de 20.260 underskrevne vælgererklæringer, som partiet skal have for at kunne stille op til det folketingsvalg, der kommer inden for det næste års tid.

Men da Uffe Elbæk tager imod Ugebrevet A4 på Christiansborg, peger han glad på en stor bunke kuverter, der ligger på en reol.

»Det er vælgererklæringer, som vi har fået ind de seneste dage. De seneste fire uger har vi modtaget omkring 700 vælgererklæringer om ugen, så vi er helt klart optimister og tror på, at vi kan nå det, før folketingsvalget udskrives,« siger Uffe Elbæk, der dog ikke lægger skjul på, at han håber på et sent valg.

Vores medlemmer er progressive radikale og udogmatiske enhedslistefolk.

Jo tættere Alternativet kommer på at blive et parti, som folk får mulighed for at stemme på, desto mere relevant er det at få udpeget deres politiske ståsted.

Uffe Elbæk selv er på forhånd ikke meget for at placere partiet på en klassisk højre-venstre akse med Enhedslisten på den yderste venstrefløj og Dansk Folkeparti yderst til højre.

»Jeg synes ikke, at den model er konstruktiv,« siger Uffe Elbæk, der samtidig ikke er meget for direkte at skyde på andre partier for at kapre deres vælgere. Men:

»Vi kan se på vores medlemsundersøgelse, at vores medlemmer er progressive radikale og udogmatiske enhedslistefolk,« siger Uffe Elbæk, hvis parti i sidste uge satte navn på de 18 kandidater, der er i spil til at blive partiets spidskandidater til det næste folketingsvalg.

Klik her for at læse artiklen: Der er Uffe Elbæk - og så er der de 17 andre

Ifølge Alternativets medlemsundersøgelse stemte 28,8 procent af partiets medlemmer på Enhedslisten ved seneste valg. 27,4 procent stemte på De Radikale, mens 20,8 procent stemte på SF.

»Så det er grundlæggende centrum-venstre-vælgere og så en lille gruppe humanistiske borgerlige. Der er ikke mange af de borgerlige, men der er nogle konservative og venstrefolk, der ikke kan forstå, at deres parti ikke har en stærkere miljøprofil. Det er det felt, vi opererer i,« siger Uffe Elbæk. Han vil gerne undgå en diskussion om, hvilke partier Alternativet skal konkurrere med, da det hurtigt bliver ’mudderkastning’, som han forklarer det.

Iværksættere vil mere end profit

Tallene taler dog deres eget sprog, og meget tyder på, at det er på venstrefløjen, at Alternativet skal hente deres stemmer. Uffe Elbæk fremhæver, at der er forskel på venstrefløjspartierne blandt andet på det økonomiske område.

»Alternativet er vokset ud af en dyb bekymring for den økonomiske model, vi bruger i Danmark. Vi vil have modet til at forestille os en radikalt anden fremtid. Og der ligger vi et andet sted end SF. Enhedslisten siger, at de også vil have et nyt vækstbegreb, og det er godt, at der er flere, der siger det,« siger Uffe Elbæk.

Mange iværksættere er værdibaserede og køber ikke den liberalistiske iværksættertone, der kun handler om at score kassen.

Samtidig vil Alternativet gerne være det rigtige parti for iværksættere. En dagsorden, som Liberal Alliance ellers tidligere har haft monopol på, mener han.

»Omkring en femtedel af vores medlemmer er iværksættere, og jeg tror, det er fordi, Liberal Alliance har været det eneste parti, der har en iværksætterprofil. Men hvis man kender det miljø, er det tydeligt, at mange iværksættere er værdibaserede og ikke køber den liberalistiske iværksættertone, der kun handler om at score kassen. Mange af iværksætterne har manglet et parti, som de kunne identificere sig med,« siger Uffe Elbæk.

Dog er han klar i mælet, når det kommer til, hvem han støtter som statsminister.

»Med den miljø- og økonomipolitik, som højrefløjen har, kan vi ikke pege på dem. Vi støtter SR-regeringen, selv om vi ikke synes, at den har leveret på det niveau, som ministrene har potentiale til,« siger Uffe Elbæk og fortsætter:

»Vi skal være partiet for dem, der ønsker et mere lige og bæredygtigt samfund og godt ved, at vi skal være et langt mere kreativt og entreprenant samfund for at løse de problemer, vi står overfor. Det er også derfor, vi henter inspiration fra de store bevægelser i dansk historie: Andelsbevægelsen, højskolebevægelsen og kooperationsbevægelsen, hvor danskerne er gået sammen i fællesskaber og har opfundet nye modeller for landbrug, handel, boligbyggeri og skoler.«

’Skal vi ikke snakke om arbejdsglæde frem for produktivitet?’

Hvis Alternativet får mandat af befolkningen, vil partiet konkret arbejde for, at tillid skal gennemsyre den offentlige sektor.

»Jeg ved godt, at der er en tillidsreform, men jeg ved ikke, hvor meget tillid der er i den. Og det er en af regeringens største fejl, at de ikke har været i stand til at række ud og involvere danskerne i de løsninger, som vi skal finde sammen. De kører det totalt top-down,« siger Uffe Elbæk.

Der er meget ensomhed; der er meget konkurrence; der er meget backstabbing; der er store egoer. Og hvis du lægger alle de elementer ned i en cocktail, hvor dejlig er den drik så?

Et sådant kursskifte vil dog kræve en gennemgribende ændring af de eksisterende tankegange, mener han.

»Da Produktivitetskommissionen kom ud og udelukkende snakkede om koblingen mellem effektivitet og produktivitet, blev jeg helt træt. Kunne de ikke have snakket om arbejdsglæde og involvering eller arbejdspladsdemokrati og ejerskab? Der er brug for et skift i det mindset. Derfor siger vi: Involver folk,« siger Uffe Elbæk.

Det omtalte mindset er grundlæggende opstået, fordi der er kommet en for stor afstand mellem Christiansborg og den enkelte borger, mener Uffe Elbæk.

»Der er kommet et ufatteligt lag af bureaukrati. Jeg har så uendelig stor respekt for de offentligt ansatte, der knokler som bæster, men nogle gange kommer de til at knokle med noget, der er formuleret af os politikere, og hele troen på evaluering og dokumentation giver arbejde til de forkerte,« mener han.

Brug for ny politisk kultur

Afstanden mellem politikeren og danskeren er samtidig grunden til, at Alternativet mener, at der brug for en ny politisk kultur. Den skal være kendetegnet af åbenhed og samarbejde og ikke mudderkastning og personangreb.

»Vi skal have skabt en helt ny demokratisk bro. Hvis vi ikke kan koble hverdagserfaringer med Christiansborg, så bliver tilliden til vores demokratiske institutioner undermineret,« siger Uffe Elbæk og fortsætter:

»Andre steder i samfundet bliver der eksperimentet, og ny viden kommer frem. Jeg undrer mig over, hvorfor den tilgang ikke har gennemsyret det politiske system, særligt på Christiansborg. Der er en enorm historisk belastning, forstået på den måde, at tingene bliver gjort på ganske bestemte måder,« siger Uffe Elbæk.

Han nævner DONG-sagen i år og finansloven forrige år, der i 11. time blev indgået med Venstre i stedet for Enhedslisten, som eksempler på politiske processer, som danskerne simpelthen ikke forstår, og som skaber politikerlede i befolkningen.

»Politiske partier er som organisationskultur meget specielle. Der er meget ensomhed; der er meget konkurrence; der er meget backstabbing (knive i ryggen, red.); der er store egoer. Og hvis du lægger alle de elementer ned i en cocktail, hvor dejlig er den drik så?« spørger Uffe Elbæk.

Og den kultur skaber ikke innovation og nytænkning?

»Jo, men det kunne være endnu bedre. Vi kunne tage klogere beslutninger; vi kunne dele viden på et højere niveau; vi kunne række ud efter hinanden; vi kunne have andre typer samtaler. Fordi den politiske kultur er sådan i dag, behøver den ikke være sådan i morgen,« siger han.

Stikpille til fagbevægelsen

I samme åndedrag retter Uffe Elbæk samtidig en kritik mod fagbevægelsen, der, ligesom det politiske system, er stagneret i sin udvikling.

»Udfordringen med fagbevægelsen er, at den ikke er den forandringskraft i samfundet, som, jeg synes, den har potentiale til. Den er ofte meget defensiv og beskyttende i stedet for at være nysgerrig på, hvor forandringskraften er i dag. Der er mest fokus på at bevare det eksisterende samfund i stedet for at udvikle og forandre det, fornemmer jeg,« siger Uffe Elbæk, der opfordrer fagbevægelsen til at stille sig selv følgende spørgsmål:

»Hvordan kan vi som stor, social institution og som bevægelse være med til at flytte noget, så vi får et bedre og mere lige samfund? Hvor skaber vi rammer for, at den enkelte får mulighed for at folde sit talent og kunnen ud? Jeg synes, fagbevægelsen stadig kører meget rundt i, hvem der er deres normale samarbejdspartnere i stedet for at være nysgerrige på, hvor forandringskraften i samfundet er,« siger Uffe Elbæk.

Cirkulær økonomi

Når det gælder Alternativets egen evne til at tænke nyt, fremhæver Uffe Elbæk partiets ønske om at skabe en ny økonomisk politik. Partilederen vil en politik, som ikke kun skal være økonomisk, men også social og økologisk bæredygtig.

»Vi bliver nødt til at turde diskutere, hvad det er for en økonomi, som kommer efter den måde, som vi kender kapitalismen på i dag. Enhedslisten vil sige, at det er socialisme, mens Socialdemokraterne vil sige konkurrencesamfundet. Men vi har ikke navnet på den økonomi, som kommer efter. Nogle taler om økologisk økonomi, andre om cirkulær økonomi. Der er mange skoler i gang lige nu,« siger Uffe Elbæk.

Med ’cirkulær økonomi’ hentyder Elbæk til økonomiske modeller, hvor der er langt større genbrug.

»Der er rigtigt mange arbejdspladser i cirkulær økonomi. Eksempelvis er der job til mange mennesker i at blive langt bedre til at sortere og genbruge ting, som vi nu smider ud. Det, som er én virksomheds affald, kan være en andens ressource.«

Som eksempel nævner han, at en række virksomheder samarbejder i Kalundborg Symbiosis, hvor virksomheder udnytter hinandens affald og spildprodukter.

Alternativet vil i det hele taget en meget grøn politik. For eksempel skal der være et håndfast mål om, at landbruget skal være 100 procent økologisk i år 2040.

»Hvis vores del af verden ikke skulle komme med nye ideer, så ved jeg ikke, hvem det skulle være. Hvis vi ikke udnytter det privilegium, at vi har så mange ressourcer, og at vi kunne få det meget sjovere, så er vi sgu’ selv skyld i det.«

Kontakt
Redaktionschef for A4 Medier

Iver Houmark Andersen
[email protected]
+45 27277661

Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]"


Annoncering

Forretningsbetingelser