Fagforbund dropper den faste støtte til S

4. dec 2014
Røde partier kan ikke længere regne med fast støtte fra forbund i LOfagbevægelsen. Det viser kortlægning af 17 forbund.

- Ingen partier får så meget som en bøjet femøre fra os.

Ordene kommer med eftertryk fra formanden for Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Rasmussen. Elektrikernes forbund har for nylig valgt at droppe al støtte til Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Og elektrikernes forbund er ikke det eneste, som gør op med partistøtten, skriver Ugebrevet A4.

Også Blik- og Rørarbejderforbundet traf på sin kongres i november beslutning om partistøtten.

De to forbunds beslutninger handler om, at de ikke vil være bundet til bestemte partier og i en vis udstrækning er frustreret over SR-regeringen.
Beslutningerne ligger godt i tråd med en kortlægning, Ugebrevet A4 har foretaget af fagbevægelsens støtte til de politiske partiers landsorganisationer:

Helle Thorning-Schmidt (S), Pia Olsen Dyhr (SF) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) kan ikke tage for givet, at deres partier får så meget som en krone i direkte støtte. Ej heller når de går ind i valgkamp i 2015.

A4’s kortlægning viser, at ingen af LO-fagbevægelsens 17 fagforbund vil udstede garantier om penge til deres traditionelle allierede i de røde partier.

Elektrikernes formand, Jørgen Juul Rasmussen, deler gerne forbundets overvejelser om partistøtte.

- Vores beslutning bunder i et længere forløb. Det begyndte i vores hovedbestyrelse med stor utilfredshed over, at regeringen hurtigt droppede treparts-forhandlingerne (Stort anlagte forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som blev opgivet i 2012, red.), siger Jørgen Juul Rasmussen til Ugebrevet A4.

Sikringen røg imidlertid helt hos elektrikerne, da regeringen arbejdede med loven om autorisation for el-arbejde.

- Regeringen gad ikke lytte til vores forslag og gennemtrumfede loven til ugunst for vores fag og forbrugerne, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Han understreger, at elektrikernes forbund gerne vil bevare en varm forbindelse til de røde partier i Folketinget, for ’jeg kan godt kende forskel på rød og blå bloks politik’. Men det økonomiske samvær er ikke nødvendigt.

Blik og rør klippede forbindelsen

For tre uger siden var der kongres i VVS-håndværkernes forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet. Her blev en formulering i vedtægterne om støtte til ’arbejderpartierne’ fjernet. Nu kan forbundets hovedbestyrelse vælge frit mellem, hvem de måske vil støtte.

Beslutningen hænger sammen med et ønske om at kunne stå frit, forklarer blikkenslagernes formand, Max Meyer.

- Støtten kan gives på en fornuftigere måde end som direkte partistøtte. Eksempelvis kunne vi finde på at indrykke helsidesannoncer, som opfordrer folk til at stemme på de partier, der vil ændre dagpenge-reformen til det bedre, siger Max Meyer.

Når forbundene nu ikke vil stille moneter i udsigt, har det flere forklaringer. Det vurderer en af fagbevægelsens mest erfarne kendere, professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

- Det er slut med faste bånd mellem fagbevægelse og partier. SR-regeringen har delegitimeret båndene på den måde, at mange LO-medlemmer føler, at regeringen har ført en alt for blå politik, siger Henning Jørgensen til Ugebrevet A4.

Ifølge ham drejer frustrationen sig blandt andet om dagpenge-forringelserne, afviklingen af efterlønnen og sænkning af velfærdsniveauet. Alt sammen noget, der ifølge professoren forringer den almindelige lønmodtagers vilkår.

Henning Jørgensen vurderer, at forbundene fremtidigt i høj grad vil danne parløb fra sag til sag.

- Forbundene vil i stigende grad bevæge sig rundt som sigøjnere i det politiske landskab. I nogle sager vil de støtte SF og Enhedslisten, mens de andre sager vil støtte Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne, siger Henning Jørgensen til Ugebrevet A4.